VNsP Levoča

Levočská nemocnica otvorila urologickú ambulanciu v Poprade

7. 4. 2014

Nová ambulancia ponúka pacientom erudovaný personál, vyšeteenia bez doplatkov zo strany pacientov a bez zbytočného čakania pred ambulanciou.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Stano Bajtoš

Všeobecná nemocnice s poliklinikou Levoča vo februári slávnostne otvorila novú urologickú ambulanciu na Poliklinike Alexandra v Poprade. Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí a pacientom je k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hodiny. Svoje služby ponúka ľuďom s ochoreniami obličiek a močového traktu. Nová urologická ambulancia v Poprade ponúka pacientom erudovaný personál, vyšetrenia bez doplatkov zo strany pacientov a bez zbytočného čakania pred ambulanciou. „Je zameraná na diagnostiku celého spektra urologických ochorení a štandardnú liečbu ochorení,“ uviedol riaditeľ levočskej nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Ambulancia ponúkne pomoc pacientom s odporučením od špecialistu či praktického lekára, v akútnych prípadoch prijme pacienta i bez predchádzajúceho odporučenia lekára. Na vyšetrenie v urologickej ambulancii nie je nutné sa vopred objednať. „Lekár ambulancie tiež bude úzko spolupracovať s odborníkmi Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, kde vykonávame ročne až 1200 operácií vrátane náročných onkochirurgických výkonov,“ doplnil MUDr. Ladislav Haas, primár urologického oddelenia levočskej nemocnice s tým, že sme lídrom vo vykonávaní litotripsií (rozbití močových kameňov). Urologickému oddeleniu levočskej nemocnice v rámci minuloročnej modernizácie pribudli tri nadštandardné izby, ktoré sú vybavené televíziou, chladničkou, konferenčným stolíkom, kreslom a vlastným sociálnym zariadením so sprchou. „Operačné sály spĺňajú najvyššie nároky dnešnej doby a pre operatérov predstavujú komfort požadovaný súčasnou dobou. Momentálne už fungujú dva litotriptické prístroje, takže pacienti nečakajú na operačný zákrok,“ dodal riaditeľ Mgr. Miroslav Jaška s tým, že pribudla aj pooperačná izba. Priestory boli v minulom roku zrenovované aj pre potreby štyroch operačných sál – klasickú, endoskopickú, diagnosticko-invazívnu rádiologickú a neinvazívnu mimotelovú litotripsiu. „Prístrojová technika sa obnovila o špecializovaný urologický RTG prístroj, špičkový kontaktný elektrohydraulický litotriptor s ktorým sa veľmi  efektívne darí rozbíjať močové kamene, zakúpil sa resektoskop na menej invazívnu liečbu ochorení prostaty a močového mechúra, optický uretrotom a laparoskopická veža,“ uviedol primár MUDr. Ladislav Haas.

Urologické oddelenie VNsP Levoča je svojou pôsobnosťou nadregionálne a ošetruje pacientov nielen z okresu Levoča, ale aj Popradu, Spišskej Novej Vsi, časť pacientov pochádza aj z okresov Michalovce a Trebišov. Urologické oddelenie vykoná ročne 1200 operácií vrátane náročných onkochirurgických výkonov. Vykonáva tiež najviac litotripsií (rozbitie močových kameňov) v celom bývalom Československu a v tejto metóde je lídrom. Aj vďaka týmto kvalitám personálu, spojených s modernými prístrojmi a výbornou infraštruktúrou oddelenie je vyhľadávané pacientmi. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča pokračuje v nastúpenom trende skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozširovanie svojich služieb. „Uvedomujeme si tiež, že vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky pacientov musíme dbať na rozširovanie infraštruktúry a preto v súčasnosti prebiehajú rokovania s okolitými mestami v regióne o možnostiach prevádzkovať odborné ambulancie,“ uzatvára riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

História urologického oddelenia začala v levočskej nemocnici od 1. júla 1956, v bývalých priestoroch sa urologické oddelenie nachádzalo od roku 1981. Momentálne sa na urologickom oddelení nachádza 35 lôžok a je tu zamestnaných 30 špecializovaných lekárov a sestier vrátane primára MUDr. Ladislava Haasa, ktorý pracuje ako primár na urologickom oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči už od roku 1989.