VNsP Levoča

Infarkt môže stretnúť každého

6. 2. 2014

Na vine je nezdravý životný štýl - nedostatok pohybu, nevhodne zložená strava, stres a fajčenie.

Text: Mgr. Marta Csergeová

Kardiovaskulárne choroby postihujú stále častejšie ľudí stredného veku. Výnimočný nie je ani tridsiatnik, u ktorého vznikne akútny infarkt myokardu. Na vine je nezdravý životný štýl – nedostatok pohybu, nevhodne zložená strava, stres a u mladších ľudí predovšetkým fajčenie. Medzi základné rizikové faktory vzniku myokardu ešte patrí vysoký krvný tlak, diabetes mellitus, vysoká hladina cholesterolu, obezita, vek, genetika a pohlavie. Čím viac rizikových faktorov sa u jedinca vyskytuje, tým je väčšie riziko vzniku kardiovaskulárnej príhody. „Stále častejšie sa k nám do ordinácie dostávajú mladší ľudia s kardiovaskulárnou príhodou, s ktorými sa skôr nestretávali. Už dávno neplatí, že riziko akútneho srdcového infarktu ohrozuje len ľudí starších ako 60 rokov. Práve naopak, ochorieť môžu i ľudia krátko po tridsiatke,“ uviedla MUDr. Mária Orolínová, primárka interného oddelenia. Typickým pacientom podľa klinických skúseností je muž stredného veku, ktorý je pod neustálym tlakom, žije v strese, nemá čas starať sa o svoje zdravie a má rôzny počet vyššie uvedených rizikových faktorov. To však neznamená, že infarkt myokardu sa ženám vyhýba. Ohrozené sú ženy s diabetom a po menopauze, keď ich organizmus prestanú ochraňovať hormóny. Pri srdcovom infarkte dochádza k odumretiu časti srdcového svalu rôzneho rozsahu. Deje sa tak v dôsledku nedostatočného zásobenia kyslíkom, pretože koronárna tepna zásobujúca srdcový sval krvou je kriticky zúžená alebo upchatá krvnou zrazeninou. „Ak sa pacientovi včas nedostane pomoci, môže zomrieť, preto je nutné, aby sa mu dostalo čo najrýchlejšie špecializovanej starostlivosti. Náhle zatvorená tepna sa musí čím skôr spriechodniť najneskôr do 6 až 12 hodín,“ povedala primárka Orolínová s tým, že len tak je možné minimalizovať následky infarktu a pacienta vrátiť čo najskôr a v čo najlepšej kondícií späť do aktívneho života. Najväčšou zmenou v starostlivosti o kardiologických  pacientov a hlavne o pacientov s akútnou kardiovaskulárnou príhodou je práve dostupnosť starostlivosti o týchto pacientov. V praxi to znamená vybudovanú sieť kardiologických ambulancií, staníc rýchlej lekárskej pomoci a hlavne dostupných kardiocentier.

V levočskej nemocnici v novembri 2013 zakúpili do kardiologickej ambulancie nový kvalitný Ultrazvukový prístroj, ktorý slúži na vyšetrovanie širokého spektra ochorení srdca a ciev, a teda pomáha i pri diagnostike akútneho infarktu myokardu a prípadných jeho komplikácií. Hlavnými výhodami tohto prístroja je lepšia rozlišovacia schopnosť, z toho vyplýva lepšie zobrazenie jednotlivých štruktúr srdca, väčší monitor a lepšia manipulácia, čo umožňuje lepší komfort pre vyšetrujúceho. Prístroj je vybavený digitálnym softvérom, ktorý umožňuje odosielať nález cez počítač. „Echokardiografické vyšetrenie trvá okolo 15 minút, vyšetruje sa cez hrudnú stenu, je pre pacienta nebolestivé, dovoľuje vyšetrenie opakovať a sledovať vývoj ochorenia. Veľmi veľkým pozitívom je i zakúpenie transezofaegálnej sondy. Pri tomto spôsobe ide o vyšetrenie srdca cez pažerák. Touto modalitou je možné presnejšie posúdiť ochorenia srdca, vyšetriť i tie časti srdca, ktoré nie sú dostupné pri bežnom echokardiografickom vyšetrení cez hrudnú stenu,“ uzavrela MUDr. Orolínová.