VNsP Levoča

Pätina ľudí užíva lieky po dobe exspirácie

18. 11. 2013

Pacienti sa už dnes liekmi toľko nepredzásobujú ako v minulosti.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Marta Csergeová / Foto: Štefánia Bajtošová

Tretina ľudí si pred užitím lieku neskontroluje, či nie je po dobe exspirácie. Ďalšia tretina ľudí nepotrebné lieky vezme a vyhodí do odpadkového
koša. Podľa vedúcej lekárne Mgr. Margity Bodnovičovej z lekárne Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, nebudú lieky po dobe exspirácie v lepšom prípade fungovať, v horšom spôsobia zdravotné problémy.

Pani Bodnovičová veľa ľudí hádže lieky do koša. Aký to môže mať následok?
Dostanú sa do potravinového reťazca prostredníctvom vody alebo znečistenia. Netreba zabúdať, že lieky fungujú pri dlhodobom užívaní aj v malých koncentráciách. A potom sú tu antibiotiká – kvôli nesprávnej likvidácii hrozí vytváranie rezistentných kmeňov. Najlepšie je lieky odniesť do lekárne, kde ich bezplatne prevezmú a zlikvidujú ako nebezpečný odpad. Iný prípad sú avšak staré ortuťové teplomery, tam je namieste obrátiť sa radšej na zberný dvor.

Tretina ľudí nekontroluje dátum spotreby. Čo môže taký starý liek spôsobiť?
V lepšom prípade nefunguje, pretože sa rozložila účinná látka. V horšom prípade obsahuje toxické produkty. To môže mať tisíc a jeden príznak – napríklad nevoľnosti a hnačky. U mastí je niekedy možné poškodenie rozoznať podľa zápachu alebo konzistencie, ale na tabletkách to na pohľad nijako poznať nie je.

Keď stratím obal od liekov, je možné nejako odhadnúť, kedy už liek radšej nebrať?
Dátum spotreby býva vyrazený aj na blistroch. Obecne to býva tri až päť rokov, ale liek už mohol predtým niekde nejakú dobu ležať. Pokiaľ teda nie je možné zistiť exspiráciu, je najlepšou radou liek neužívať a nechať ho odborne zlikvidovať. Domácu alebo cestovnú lekárničku je namieste jedenkrát za rok pozrieť a dátumy spotreby skontrolovať. Pokiaľ si nie ste istí, je v lekárňach štandardné, že všetko kus po kuse skontrolujú.

Ovplyvňuje fungovanie liekov tiež skladovanie?
Áno. Napríklad keď očkovacie látky alebo inzulíny zmrznú a zase sa rozmrazia, môžu byť neúčinné. U cukrovky sa to obvykle skoro spozná. Čo sa ale týka vakcín, pokiaľ sa nestretnete s infekciou a nikto vám neurobí rozbor protilátok, tak sa to ani nemusí zistiť. Väčšinou sa to nestáva, ale je treba na to dávať pozor. Napríklad u očných kvapiek potom hrá úlohu to, ako dlho sú otvorené. I keď majú trvanlivosť napríklad dva roky, po otvorení vydržia dajme tomu mesiac. Je tam riziko kontaminácie, takže keď si prípravok nakvapkáte po niekoľkých mesiacoch, môžete si zaniesť zápal. Preto nie je od veci napísať si na krabičku, kedy ste ju načali.

Čím by sa mal človek pri uchovávaní
liekov riadiť?

Je treba si prečítať príbalový leták, kde je uvedená skladovacia teplota. Dôležité je nevystavovať lieky slnku – ohrievajú sa totiž nad stanovenú mieru, a k tomu UV žiarenie urýchľuje rozklad. Takto uchovávaný liek už dlho pred dátumom spotreby nebude fungovať tak, ako má. Niekedy to výrobcovia vyriešia tak, že vnútorný obal neprepúšťa svetlo. Dôležité je nenechávať lieky vo vlhku, inak hrozí rozklad a bakteriálna infekcia. A samozrejme – pokiaľ máte v domácnosti deti – skladovať lekárničku mimo ich dosah. Mnohé tablety sú kvôli jednoduchému prehltnutiu rôzne poťahované a vyzerajú potom ako obľúbené lentilky.

Plytvá sa dnes liekmi menej než v minulosti?
Pacienti sa už toľko nepredzásobujú. Zatiaľ kvôli dlhej exspiračnej dobe o mnohých liekoch nevieme, ako sa na spotrebe odrazili regulačné poplatky. Ale cenová regulácia v doplatkoch za lieky má na znížení zásob liekov významný podiel. Na základe skúseností s lekárňami si však myslím, že k predzásobovaniu toľko nedochádza a ľudia si už nenechávajú predpisovať prípravky, ktoré nepotrebujú.