VNsP Levoča

Levočská nemocnica otvorila nový neurologický pavilón a Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

23. 9. 2013

Celková investícia do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča od roku 2010 presiahla 1,9 milióna eur a postupne sa mení na nepoznanie.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Marian Brincko

Celkom nový neurologický pavilón a zrenovované Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny koncom augusta otvorila Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča. Vďaka kompletnej rekonštrukcii objektu bývalej slobodárne za necelých 600 tisíc eur vznikol štvorpodlažný neurologický pavilón. Renovácia OAIM v hodnote viac ako 100 tisíc eur prispeje ku kvalitnejšiemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti a väčšej bezpečnosti pacienta. K skvalitneniu urologického oddelenia tiež prispelo uvedenie moderného litotryptora do prevádzky v hodnote 300 tisíc eur. Celková premena bývalej slobodárne na neurologický pavilón trvala osem mesiacov. „V novom pavilóne sa na dvoch poschodiach nachádza neurologické oddelenie, ktorému pribudli 4 nadštandardné izby, nové postele, nábytok na mieru, TV, wifi pripojenie v každej izbe a tiež samostatné sociálne zariadenia so sprchou, čím pacienti získajú väčší komfort a zdravotnícky personál zlepšené pracovné podmienky. Na prízemí budú dve neurologické ambulancie s hygienickými zariadeniami. Na mínus prvom poschodí sa nachádza rehabilitácia a technické zázemie celého oddelenia,“ priblížil riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Neurologický pavilón má tiež nový výťah, bezbariérový prístup a je odetý v novom kabáte. „V dnešnej podobe zabezpečuje ústavnú i ambulantnú starostlivosť pre pacientov so širokým spektrom neurologických ochorení pre spádovú oblasť cca 60 tisíc obyvateľov,“ uviedol primár neurologického oddelenia MUDr. Ladislav Gurčík s tým, že pri komforte a profesionalite, ktorú poskytujeme, očakávame zvýšený dopyt pacientov aj zo širšieho regiónu. Pri príležitosti otvorenia neurologického pavilónu sa tiež uskutočnilo odovzdanie prístroja NeuroTherm NT 1100. Na podporu zakúpenia tohto prístroja sa uskutočnil 15. júna benefičný futbalový zápas a koncert, výnos ktorých prispel k zakúpeniu tohto unikátneho neurologického prístroja v hodnote 6 tisíc eur. Prístroj slávnostne odovzdala primárovi neurologického oddelenia MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi Mgr. Denisa Rísová, výkonná riaditeľka NADACE AGEL, ktorá prispela na tento prístroj sumou 1000 eur. V tento deň sa tiež slávnostne uviedlo do prevádzky renovované Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorého renovácia trvala 3 mesiace. Vymenené boli elektrické rozvody, rozvody pre medicinálne plyny, zrenovované všetky lôžka, priestory pre sestry a záložný zdroj elektrickej energie, ktorý slúži aj pre operačné sály. „Vytvorená bola septická izba s vlastným hygienickým filtrom, bol inštalovaný nový monitorovací systém pacienta s wifi prenosom a možnosťou sledovania pacienta v areáli celej nemocnice, zakúpené boli nové injekčné dávkovače a nový multimodálny prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu,“ prezrádza primár OAIM MUDr. Tomáš Jankura.

Pred pár mesiacmi bolo urologické oddelenie presťahované do nových priestorov za účelom poskytnúť pacientom väčší komfort zdravotnej starostlivosti a zároveň zlepšiť pracovné podmienky zdravotníckemu personálu. Priestory boli zrenovované pre potreby štyroch operačných sál – klasickú, endoskopickú, diagnosticko-invazívnu rádiologickú a neinvazívnu mimotelovú litotripsiu. V rámci modernizácie pribudli urologickému oddeleniu 3 nadštandardné izby a nový archív zdravotných záznamov. „Dnes do prevádzky slávnostne uvádzame moderný litotryptor, ktorý slúži na rozbíjanie kameňov v močových cestách vnútornou jednorazovou vlnou. Ide o prístroj litotryptor Storz Modulith SLX,“ povedal Mgr. Miroslav Jaška. Urologické oddelenie VNsP Levoča je svojou pôsobnosťou nadregionálne a ošetruje pacientov nielen z okresu Levoča, ale aj Popradu, Spišskej Novej Vsi, časť pacientov pochádza aj z okresov Michalovce a Trebišov. „Momentálne disponuje 35 lôžkami a ročne vykoná 1200 operácií vrátane náročných onkochirurgických výkonov. Najviac však vykonáva litotripsie (rozbitie močových kameňov) v celom bývalom Československu a v tejto metóde je lídrom. Aj vďaka týmto kvalitám personálu, spojených s modernými prístrojmi a výbornou infraštruktúrou je vyhľadávaná pacientmi,“ dodal primár urologického oddelenia MUDr. Ladislav Haas. Celková investícia do Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča od roku 2010 presiahla 1,9 miliónu EUR a postupne sa mení na nepoznanie. „Odkedy patrí levočská nemocnica do nadnárodnej skupiny AGEL, ktorá je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, došlo k zakúpeniu nového röntgenu, renovácii priestorov psychiatrického, rádio-diagnostického, urologického oddelenia, modernizácii onkologickej ambulancie, novovybudovaniu Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, operačných sál chirurgického oddelenia, parkovacieho systému, výmene okien v pavilóne Interného oddelenia či zavedenie navigačného systému,“ uzatvára riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.