Vítkovická nemocnice

Iktové centrum Vítkovické nemocnice se podílí na unikátním projektu

27. 7. 2017

Cílem projektu je rychlá identifikace a transport pacienta do vhodného cerebrovaskulárního centra.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Vítkovické nemocnice

Iktové centrum Vítkovické nemocnice se začalo podílet na unikátním projektu. V rámci programu Angels ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje se jako první v Česku podílí na aktivní edukaci (vyučování) záchranářů a tím významně přispívá k zlepšení logistiky převozu pacientů s centrální mozkovou příhodou v co nejkratším čase do vhodného cerebrovaskulárního (iktového) centra. Cílem tohoto projektu je rychlá identifikace a transport pacienta do vhodného cerebrovaskulárního centra, čímž se minimalizuje poškození mozku a zvyšuje se kvalita následného života pacienta s cévní mozkovou příhodou. Kvalitně vyškolený záchranář by měl již v sanitce rozpoznat rozsah postižení pacienta s mozkovou mrtvicí – tedy lehčí a těžší symptomatologii pacientů – a určit, do kterého speciálního centra pacient patří.

„Pokud má pacient uzavřenou velkou tepnu – tedy velkou mrtvicí – tak jej zavezou do speciálního centra Vítkovické nemocnice nebo ostravské fakultní nemocnice, kde jsou na tyto těžké případy připraveni a speciálním katetrem uzávěr tepny odstraní. Naopak pokud má uzavřenou malou tepnu a je například z Bruntálska, tak jej nemusí vozit do Ostravy, ale stačí do iktového centra Krnovské nemocnice,“ vysvětluje primář neurologického oddělení a vedoucí iktového centra Vítkovické nemocnice MUDr. Daniel Václavík, Ph.D. Projekt edukace moravskoslezských záchranářů prostřednictvím interaktivních webinářů (interaktivní online výukové semináře) byl spuštěn začátkem roku 2017. Hlavními tvůrci a přednášejícími webinářů jsou kromě primáře Václavíka přednosta Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO – koordinátor Komplexního cerebrovaskulárního centra. Ve spolupráci se zástupcem ředitele Zdravotnické záchranné služby MUDr. Davidem Holešem a vedoucím výcvikového střediska Mgr. Petrem Jaššem probíhají jednou až dvakrát měsíčně školení záchranářů v celém Moravskoslezském kraji, jejichž cílem je standardizace vyplňování a implementace iktové karty pro všechny pacienty s cévní mozkovou příhodou. 

„V rámci seminářů naživo vysvětlujeme záchranářům různé detaily, jak rozeznat závažnost neurologického postižení. Poté se záchranáři debatujeme a na závěr dělají testy. V současné době je proškoleno 300 ze 600 záchranářů z celého Moravskoslezského kraje a počítáme, že do konce září budou proškoleni zbývající,“ uvádí primář Václavík s tím, že tento projekt by nyní měli převzít v celé České republice. „V takto systematickém školení záchranářů jsme v současnosti nejspíše nejdále ve světě,“ doplnil. Iktová karta s testem FAST, která identifikuje, zdali se jedná o cévní mozkovou příhodu, je v Česku povinná od roku 2011. „My jsme ji v rámci projektu rozšířili na FAST PLUS. Záchranář, kromě toho, že na pacientovi pozná mozkovou mrtvici, také pozná, že má uzávěr velké tepny. Takže s ním jedou do center zabezpečujících akutní systémovou léčbu s kombinací metod pro úspěšnou rekanalizaci uzávěru mozkových tepen – tedy k nám nebo do ostravské fakultní nemocnice,“ sdělil primář Václavík a dodává, že každých 30 minut jeden pacient s cévní mozkovou příhodou, který mohl být zachráněn, umírá nebo zůstane trvale invalidní, protože byl léčen v nesprávné nemocnici. 

V České republice je nyní 22 cerebrovaskulárních center (komplexních cerebrovaskulárních center a iktových center) spolupracujících s iniciativou Angels. Cílem iniciativy Angels je dát pacientům s cévní mozkovou příhodou druhou šanci k životu optimalizací léčby. Centra spolupracující s iniciativou Angels tento cíl nejenom podporují, ale aktivně se na něm také podílejí. Iktové centrum Vítkovické nemocnice pečuje o spádovou oblast zahrnující necelých 300 000 obyvatel. V roce 2015 získalo Iktové centrum Vítkovické nemocnice status centra s vysoce specializovanou neurologickou péčí na následující dobu 5 let. Intervenční terapie cévní mozkové příhody je poskytována nemocným z Moravskoslezského kraje a pacientům nemocnic skupiny AGEL.