Vítkovická nemocnice

Vítkovická nemocnice pro mediky vybudovala multimediální učebnu

13. 10. 2016

Vítkovické zdravotnické zařízení před několika měsíci otevřelo jedno z nejmodernějších endoskopických pracovišť v České republice.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Novou špičkovou multimediální učebnou pro studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity se může pochlubit Vítkovická nemocnice. V rámci přestěhování endoskopického pracoviště byla zde vybudovaná multimediální učebna pro 20 posluchačů, která je vybavena moderní audiovizuální technikou s možností on-line přenosů z endoskopických sálů. Pro mediky bylo kromě učebny vybudované kompletní zázemí s šatnami. Investice do učebny, počítačové techniky a zázemí pro studenty přišla na více jak 300 tisíc korun. 

„Vybudováním učebny pro studenty je přiblížíme více gastroenterologické praxi. Díky této učebně mohou studenti na speciální multimediální tabuli sledovat endoskopické zákroky, které by museli sledovat přímo na sále, což je jak pro pacienty, tak i studenty mnohem méně komfortní. V učebně se jim můžou ukázat jednotlivé detaily zákroků,“ říká primář centra MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., který se spolu s MUDr. Přemyslem Faltem, Ph.D., a MUDr. Barborou Pipek nejvíce podílí na výuce mediků. Vítkovická nemocnice se začala podílet na vzdělávání budoucích lékařů v roce 2014, kdy začala úzce spolupracovat s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.

Zhruba 30 budoucích lékařů každý semestr absolvuje praxi v Centru péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, které patří mezi tři nejlepší gastroenterologická pracoviště v Česku. Studenti 2. až 4. ročníků dochází na gastroenterologické pracoviště jednou týdně vždy na celé dopoledne, během kterého budoucí lékaři pracují pod dohledem zkušených kolegů. „Na výuce se podílí všichni zkušení lékaři z našeho centra. Praktická výuka se skládá z práce s pacienty, zejména odběrů anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření. Součástí výuky je samozřejmě také seznámení se všemi moderními metodami gastroenterologie, ale také například radiologie,“ vysvětluje primář centra. Primář Ondřej Urban se přitom podílí na výuce studentů ostravské lékařské fakulty už od jejího samotného vzniku. Jeho pracoviště spolupracuje s lékařskou fakultou dlouhodobě například na výzkumných projektech nebo při pořádání odborných vzdělávacích akcí.

„Naše pracoviště je špičkově vybaveno nejen po technologické, ale také po odborné stránce. Máme dostatek velmi zkušených odborníků, kteří mohou zodpovědně předávat medikům své zkušenosti a připravovat je tak pro výkon nelehké lékařské profese. Studenti ostravské lékařské fakulty tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet si nejmodernější metody léčby a utvořit si, co nejlepší možnou představu o oboru gastroenterologie,“ uvádí primář Urban s tím, že Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice je jako jediné neuniverzitní pracoviště držitelem akreditace II. stupně Ministerstva zdravotnictví ČR pro výuku gastroenterologů a podílí se tak na postgraduálním vzdělávání lékařů dlouhodobě. Vítkovická nemocnice před několika měsíci otevřela jedno z nejmodernějších endoskopických pracovišť v České republice.

Investice do endoskopického pracoviště si vyžádala více než 17 miliónů korun, přičemž pouze stavební práce dosáhly sumy 11,5 miliónu korun. K dispozici nyní mají pacienti i personál prostornější a komfortnější prostředí se zázemím, a také pokoj s devíti dospávacími lůžky. Nové endoskopické pracoviště umožňuje především ošetřit více pacientů metodami terapeutické endoskopie, na které se pracoviště specializuje. Centrum se věnuje onemocnění jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva, konečníku, jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky. Kromě běžných endoskopických výkonů, jako jsou gastroskopie nebo koloskopie, nabízí pracoviště řadu specializovaných metod, jako je vyšetření žlučových cest (ERCP) nebo endosonografie a také několik metod vysoce specializovaných, jako jsou cholangioskopie nebo radiofrekvenční ablace jícnu. „Ročně zde provádíme 8 tisíc endoskopických výkonů,“ dodává primář Urban.