Vítkovická nemocnice

Atypickou operaci v léčbě útlakového syndromu provedli chirurgové Vítkovické nemocnice

11. 8. 2016

Při chirurgickém řešení syndromu horní hrudní apertury lékaři obvykle volí cestu z podpažní jamky. Ve Vítkovické nemocnici však tentokrát operovali přístupem nad klíční kostí.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: archiv Vítkovické nemocnice

Postihuje nejčastěji ženy s úzkým a dlouhým krkem, ale vzniknout může i následkem úrazu nebo vrozenou anomálií. Objevit se může u všech věkových kategorií, včetně mladých aktivních osob. Syndrom horní hrudní apertury, který se zkráceně nazývá TOS, je poměrně vzácný stav. Zjednodušeně vzniká tak, že mezi klíční kostí a prvním žebrem není dostatek prostoru pro procházející cévy a nervy. Syndrom TOS se projevuje třemi způsoby. „Buď dojde k uzavření podklíčkové žíly, což se projeví otokem a bolestí ruky. Postižena může být ale také tepna, která se zúží, a tím se mění tok krve. Za zúžením se tepna rozšíří, vznikne výduť s krevními sraženinami, které mohou způsobit neprokrvení končetiny s jejím odumíráním. V krajním případě může dojít až k její amputaci. Tyto stavy se pak řeší akutní operací,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., s tím, že třetím a nejčastějším druhem potíží je útlak nervů, který se projevuje bolestmi, poruchou citlivosti končetiny se ztrátou svalové síly a ochabováním svalů. Léčba potíží utlačených nervů probíhá nejdříve pomocí léků a fyzioterapie. V případě, kde tyto konzervativní metody selžou, a stav se zhoršuje, je na místě chirurgické řešení. Avšak v České republice je chirurgická léčba těchto potíží velmi málo prováděná.

ATYPICKÁ CESTA K ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Právě útlak nervů způsobený syndromem horní hrudní apertury operovali v těchto týdnech chirurgové Vítkovické nemocnice prvním několika pacientům atypickou, tzv. supraklavikulární cestou, tedy z řezu nad klíční kosti. „Místo, kde k útlaku dochází, je špatně operativně přístupné. Obvykle se volí cesta zespodu, z podpažní jamky. My jsme se rozhodli pro lepší přehled v místě utlačovaných nervů provést tento zákrok přístupem nad klíční kostí,“ uvedl primář Miloslav Mazur, který obě operace prováděl. „Výhodou tohoto přístupu je, že je lépe vidět oblast utlačených nervů. Přístup zespodu, z řezu pod podpažní jamkou je k odstranění útlaku nervů méně vhodný, nelze při něm zcela zajistit odstranění příčiny,“ osvětlil primář Mazur výhody nově prováděného přístupu. „Principem operace je odstranění prvního žebra a svalů, které se na něj upínají, eventuálně také odstranění anomálií, například tzv. krčního žebra nebo jizvy po úraze. Tím vznikne v dané oblasti více místa pro prostup cév a nervů,“ popisuje Miloslav Mazur zákrok, který stojí na pomezí cévní chirurgie, neurochirurgie a hrudní chirurgie.

NOVÉ MOŽNOSTI PRO NEUROLOGICKÉ PACIENTY
Tento zákrok tak nabízí další možnost léčby neurologickým pacientům, u kterých selhaly konzervativní metody léčby. „Takto nemocní lidé bývají často zoufalí a mají potíže i dlouhodobě. Pro laiky je toto onemocnění téměř neznámé, v povědomí odborníků bývá často přehlížené. Operace bývá často posledním, ale efektivním řešením problémů“ uvedl na závěr primář Mazur s tím, že zkušenosti z prvních zákroků potvrzují, že u pacientů dochází po operaci k ústupu neurologických potíží.