Vítkovická nemocnice

Vítkovická nemocnice otevřela nové endoskopické pracoviště

26. 5. 2016

Ve vítkovickém Centru péče o zažívací trakt ročně provedou 8 tisíc endoskopických výkonů.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Jedno z nejmodernějších endoskopických pracovišť v České republice dnes otevřela Vítkovická nemocnice, člen skupiny AGEL. Díky novému pracovišti budou moci v Centru péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice vyšetřit více pacientů s problémy trávicího ústrojí, kterých v posledních letech stále přibývá. Investice do endoskopického pracoviště si vyžádala více než 17 miliónů korun, přičemž pouze stavební práce dosáhly sumy 11,5 miliónu korun. Veškeré tyto náklady hradila Vítkovická nemocnice z vlastních zdrojů. Nové centrum vzniklo během posledních šesti měsíců v 6. podlaží pavilonu G vítkovického zdravotnického zařízení. Endoskopické pracoviště se přestěhovalo z přízemí této budovy, kde dosud sídlilo.

„Spokojenější nyní budou jak pacienti, tak i personál. K dispozici pro ně totiž bude prostornější a komfortnější prostředí se zázemím, a to i pro výuku mediků a stážistů, a také pokoj s devíti dospávacími lůžky pro naše pacienty,“ řekla při slavnostním otevření předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA, s tím, že stavba nového pracoviště si vyžádala úplně nové dispoziční řešení stávajících ploch. Především zdravotnický personál ocení větší prostor, který budou mít nové zákrokové sály i dekontaminační místnost pro mytí a sušení přístrojů.

Nové endoskopické pracoviště umožní především ošetřit více pacientů metodami terapeutické endoskopie, na které se pracoviště specializuje. „Vše směřujeme k tomu, aby měl pacient maximální komfort od příchodu na pracoviště až po propuštění a aby byla zajištěna jeho maximální bezpečnost. K tomu slouží velká čekárna a recepce se zázemím, velký dospávací pokoj s monitorováním pacientů po složitých výkonech, často prováděných v celkové anestézii a moderní místnost pro očistu endoskopů. Podstatně se zkrátí čekací doby na tato ošetření, což je například v případě ošetření nádorů trávicí trubice zásadní,“ popisuje primář Centra péče o zažívací trakt MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. Podle něj vznikem nového pracoviště reaguje nemocnice také na zvyšující se požadavky na provádění koloskopií v rámci národního screeningového programu a na endoskopie dětí, na kterých spolupracují s pediatry Vítkovické nemocnice. 

Projekt počítal také se speciální technickou místností, kde se nachází zázemí pro živé přenosy ze sálů na nejrůznější konference. Nové prostředí bude komfortnější také pro postgraduální studenty a studenty lékařských fakult a středních zdravotnických škol, kteří zde docházejí na praxi. Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice bylo otevřeno „na zelené louce“ v roce 2003 a dnes koncepcí i technickým vybavením patří mezi nejmodernější pracoviště v České republice. Je také největším gastroenterologickým centrem na Moravě a patří mezi tři největší pracoviště v zemi. Centrum péče o zažívací trakt je jako jediné neuniverzitní pracoviště držitelem akreditace II. stupně Ministerstva zdravotnictví ČR pro výuku gastroenterologů a podílí se tak na postgraduálním vzdělávání lékařů dlouhodobě. Centrum se věnuje onemocnění jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva, konečníku, jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky.

Kromě běžných endoskopických výkonů, jako jsou gastroskopie nebo koloskopie, nabízí pracoviště řadu specializovaných metod, jako je vyšetření žlučových cest (ERCP) nebo endosonografie a také několik metod vysoce specializovaných, jako jsou cholangioskopie nebo radiofrekvenční ablace jícnu. „Ročně zde provádíme 8 tisíc endoskopických výkonů,“ uvádí primář Urban. K tomu lékařům slouží asi 40 endoskopů všech typů. Rakovinou tlustého střeva a konečníku jsou ohroženi většinou lidé nad padesát let, tedy i ti, kteří se cítí být naprosto zdrávi, vůbec nic je nebolí a žádné podezřelé změny na sobě nepozorují. Právě u nich má ale preventivní vyšetření největší význam. Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v České republice. „Každoročně je tento zhoubný nádor objeven asi u 8 tisíc lidí a asi 3 500 na něj zemře. K menšímu počtu pacientů by přispěla lepší informovanost a svědomitější dodržování zásad prevence. Proto všem screening nádoru tlustého střeva doporučujeme,“ dodává primář Urban. 

Vítkovické centrum péče o zažívací trakt v posledních letech zaznamenává výrazné úspěchy na odborném poli. V průběhu posledních několika let zde získali titul Ph.D. celkem čtyři lékaři a vysoká je rovněž publikační aktivita oddělení, ze kterého vyšlo více než 100 publikací v domácích a zahraničních časopisech. Například před časem byl v celosvětově nejprestižnějším endoskopickém časopise Gastrointestinal Endoscopy publikován článek doktora Falta a spolupracovníků. Navíc se průvodní fotografie dostaly na titulní stránku časopisu, což se během 82leté historie časopisu nepodařilo žádnému českému autorovi. Významné je také loňské vydání učebnice „Koloskopie“ od vítkovických lékařů Falt, Urban a primáře frýdeckomístecké gastroenterologie dr. Vítka, když do této první knihy svého druhu v Česku autorsky přispělo 24 odborníků, včetně lékařů z Itálie a USA. V Ostravě se také bude v roce 2017 konat Český gastroenterologický kongres, což je v tomto městě vůbec poprvé v novodobé historii České republiky.