Vítkovická nemocnice

Nové operační sály Vítkovické nemocnice zajistí lepší vybavení lékařům a vyšší komfort pacientům

28. 1. 2016

Vedení nemocnice je pyšné zejména na cévní sál plný vyspělých medicínských technologií, nový dospávací pokoj a přestavbu lůžkových oddělení na čtyřech podlažích budovy I.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

V 6. podlaží pavilonu I Vítkovické nemocnice bylo v loňském roce vybudováno celkem pět nových, plně vybavených operačních sálů – tři chirurgické, jeden gynekologický a jeden multioborový sál. Celková investice dosáhla 77 miliónů korun. „Rozhodování pro tento objem investice bylo velice snadné. Jsem přesvědčen, že Vítkovická nemocnice má v ostravském zdravotnictví své pevné místo díky své vysoké odbornosti. Aby tato odbornost byla kontinuálně lepší a lepší, potřebuje k tomu nezbytný „hardware“. Obě tyto skutečnosti směřují k jednomu – spokojenosti pacientů. Držím nemocnici i nadále palce, aby projekt i v realizační fázi pokračoval tak, jak se očekává,“ popřál při slavnostním otevření předseda dozorčí rady společnosti AGEL Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. 

Samotné operační sály jsou moderní, kvalitně vybavené a výborně řešeny jak logisticky, tak esteticky. „Oproti starým sálům byly zlepšeny především hygienické parametry – nainstalovány jsou moderní vzduchotechnické jednotky, které zajišťují kvalitu vnitřního prostředí sálu, a provozy sálů jsou nastaveny tak, aby se nekřížil „špinavý“ a „čistý“ provoz. Pacienti jsou díky novému vybavení kvalitněji odoperováni, a to především komplikovaní cévní pacienti s akutními potížemi,“ říká MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice. Kompletně nově bylo rekonstruováno oddělení chirurgie, dětské oddělení včetně JIP, přestavbou procházejí také gynekologie a lůžkové oddělení porodnice. „Stavba byla rozdělena do několika etap a probíhala, až na drobné odstávky v řádu dní, za plného provozu, bez omezení v poskytování péče pacientům. Nejnáročnější na celé stavbě bylo zkoordinovat vše tak, aby byl provoz všech oddělení co nejméně narušen,“ popisuje předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA. Hlavními dodavatelskými firmami byly MORYS a EP Rožnov. Z celkové výše investice na rekonstrukci představují náklady na samotnou stavbu 55 miliónů korun a náklady na nové technologie 22 miliónů korun. Celý projekt, zahájený v březnu 2015, hradila Vítkovická nemocnice z vlastních zdrojů.

Největší posun z hlediska medicíny zaznamenají vítkovičtí lékaři díky moderně vybavenému „cévnímu sálu“. Sál určený pro cévní chirurgii je vybaven speciálním operačním stolem s rentgen-transparentní posuvnou deskou a rentgenovým pojízdnýmpřístrojem s digitalizovaným obrazem. Bude zde možné provádět hybridní cévní výkony, což bylo v současných podmínkách se zastaralým vybavením nedosažitelné. Chirurgové tak budou moci rozšířit spektrum prováděných výkonů, např. pacient s kritickou končetinovou ischemií bude moci být komplexně ošetřen v jedné době kombinací operace a intervenčního zákroku (angioplastiky). „Dosud u takového pacienta nebylo možné provést výkon vůbec nebo byl odoperován, poté se čekalo týden či dva týdny na zhojení ran a až poté se provedly angioplastiky. U těchto potíží však hraje zásadní roli čas, aby bylo možné pacientovi končetinu zachránit,“ říká primář Mazur. Od roku 2005, kdy se Vítkovická nemocnice stala členem skupiny AGEL, zde bylo proinvestováno zhruba 800 miliónů korun. Mezi největší investice posledních let patřila například rekonstrukce Iktového centra za 40 miliónů korun, pořízení nového počítačového tomografu za 15 miliónů korun z evropských strukturálních fondů nebo zateplení budov.