Vítkovická nemocnice

Nemocnice získala nový přístroj na léčbu křečových žil

17. 4. 2015

Koupí nového přístroje chirurgické oddělení nemocnice nabízí nyní možnost komplexního ošetření varikozit dolních končetin, navíc moderním miniinvazivním způsobem.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Nový speciální přístroj na léčbu křečových žil získalo chirurgické oddělení Vítkovické nemocnice. Moderní přístroj EVRF (Endo Venous Radio Frequency) využívá radiofrekvenční vlny, které se dají použít dvěma způsoby. Pořízení přístroje vyšlo na více než 300 tisíc korun. První způsob využití nového přístroje je při operaci křečových žil na operačním sále, kdy je pod ultrazvukovou kontrolou zaveden speciální katétr přístroje do hlavních varikózně změněných žil. „Přes konec katétru jsou vysílány radiofrekvenční vlny, které se přenáší na stěnu postižené žíly. Zde způsobí tepelnou reakci, která vede ke smrštění žíly a jejímu trvalému uzávěru,“ vysvětluje primář chirurgického oddělení MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., s tím, že toto ošetření trvá jen asi 3 až 5 minut, a je velmi efektivní a šetrné k pacientovi.

Díky novému přístroji odpadá klasické chirurgické řešení hlavních varikózních žil, tedy jejich odstranění (vytržení z těla), které je doprovázeno většími pooperačními modřinami, bolestmi, otoky, a odpadá nutnost operační rány v třísle. „Tato metoda pomocí nového přístroje je tedy pro pacienty výhodnější v menší invazivitě a zajištění rychlejší rekonvalescence. Máme i pacienty, kteří při použití této metody šli za 2 až 3 dny do práce,“ doplnil primář. Druhým způsobem využití přístroje je jeho použití v ambulanci k odstranění velmi drobných žilek a varikozit (metliček), které většinou nedělají zdravotní potíže, ale vadí kosmeticky. Zvláště ženám někdy vadí tyto drobné rozšířené žilky více než klasické velké varixy. „Metoda spočívá v tom, že pacientovi přikládáme na kůži v místě patrných žilek speciální jehličku, přes kterou jsou vysílány radiofrekvenční vlny uzavírající prakticky bezbolestně takto rozšířené žilky. Pacient odchází z ambulance bez nutnosti dalších speciálních opatření,“ říká primář Mazur. 

Křečové žíly dolních končetin jsou onemocněním velmi rozšířeným. Hlavní příčinou jejich vzniku je dědičnost. Vlivy během života pak rozhodnou, zda se varixy více či méně projeví. K typickým rizikovým faktorům patří těhotenství, obezita, dlouhé stání či sezení. Léčba varikozit je většinou konzervativní. Spočívá ve zdravém životním stylu, úpravě životosprávy a režimových opatřeních. Doporučuje se dostatek pohybu, vyvarovat se dlouhému stání či sezení, vyhnout se větší statické zátěži jako například vzpírání či posilování. Vhodné je plavání a jízda na kole. Dalším opatřením je používání kompresivních punčoch podporující odtok krve z dolních končetin a léčba farmaky. Kosmeticky nevyhovující rozšířené žilky je možno i sklerotizovat – aplikovat do nich roztok, který způsobí jejich uzávěr.

„Při nedostatečném efektu konzervativní léčby či kosmeticky nepřijatelném stavu pro pacienta je nutno operovat. A zde kromě klasické operace nabízíme možnost použití našeho nového přístroje, který pomocí sondy šetrně vyřeší varixy a zajistí rychlejší rekonvalescenci,“ uvádí primář. Ve Vítkovické nemocnici se léčí s žilní nedostatečností ročně zhruba 1 500 pacientů z Ostravska a okolí. „Koupí nového přístroje nabízíme nyní možnost komplexního ošetření varikozit dolních končetin, navíc moderním miniinvazivním způsobem,“ uzavírá primář Mazur. Zájemci o zákrok se mohou na chirurgické oddělení Vítkovické nemocnice objednat na telefonním čísle 595 633 246, přičemž lze vyšetřit pacienty i bez doporučení.