Vítkovická nemocnice

Cílem Centra péče o zažívací trakt je úplně bezbolestná koloskopie

6. 5. 2015

 V Česku ročně zemře téměř 4 000 lidí na kolorektální karcinom. Mnohdy zbytečně, jen proto, že včas nedostali informaci o možnostech prevence.

Text: primář Centra péče o zažívací trakt MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. (redakčně upraveno) / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová

Už vám bylo padesát? V tom případě se ve vaší poštovní schránce brzy objeví pozvánka k účasti na screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku neboli kolorektálního karcinomu. Tato zdánlivá maličkost je ve skutečnosti viditelným vrcholem složité pyramidy opatření, která nazýváme Národní program screeningu kolorektálního karcinomu. Řadí českou gastroenterologii mezi absolutní světovou špičku. Co vás dále čeká, záleží jen na vašem osobním rozhodnutí. Můžete například dopis zahodit. V tom případě pravděpodobně počítáte s tím, že patříte mezi 94 procent osob, které kolorektálním karcinomem neonemocní. Pro nás ostatní je 6procentní riziko příliš velké. Znamená, že onemocní každý šestnáctý z nás. V Česku přitom ročně zemře téměř 4 000 lidí na kolorektální karcinom. Mnohdy zbytečně, jen proto, že včas nedostali informaci o možnostech prevence. Kolorektální karcinom, který vzniká ve sliznici tlustého střeva nebo konečníku v důsledku nepříznivé kombinace vrozených faktorů a vlivů zevního prostředí, je nejčetnější zhoubný nádor trávicího ústrojí. Celkově je pak u mužů druhý nejčastější po nádoru plic a u žen po nádoru prsu. 

Toto onemocnění by bylo možné v naprosté většině případů zjistit včas, tedy ve stádiu, které dává vysokou šanci na úplné vyléčení. Podmínkou však je, aby se každý z nás zařadil do Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu. Tento program je založen na bezplatném vyšetření osob bez příznaků nemoci ve věku od 50 let pomocí testu na skryté krvácení do stolice. I když je rakovina tlustého střeva velice zákeřná, vyvíjí se pomalu, obvykle pět až patnáct let. Pokud se na ni přijde včas, je dobře léčitelná. Proto by si každý občan měl nechat udělat zmíněný test ze stolice. Riziko onemocnění výrazně narůstá právě od padesátky. Nejčastěji jsou postiženi lidé nad šedesát let a starší. Centrální metodou screeningového programu je koloskopie, která umožňuje diagnostiku a bezbolestnou léčbu polypů, tedy nezhoubných výrůstků na sliznici, ze kterých v průběhu let karcinomy vznikají. Od roku 2000 ji v rámci screeningu provádíme v našem Centru péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice osobám s pozitivním testem na okultní krvácení do stolice. Počínaje rokem 2014 není předchozí testování nutné.

HISTORIE KOLOSKOPIE
První koloskopie byla provedena na Sardinii v roce 1965. Endoskop byl do tračníku pacienta zaveden po vodiči, který lékaři zavedli skrz celý trávicí trakt ústy. Tento způsob zavedení byl rychle opuštěn a v průběhu následujících 50 let koloskopie doznala řadu dalších významných změn. Proto se mohla stát základní gastroenterologickou metodou. Endoskopisté vyvinuli bezpečné techniky zavedení přístroje. Gastroenterologové jsou trénováni ke správnému provádění metody, stále častěji s využitím virtuálních modelů. Česká gastroenterologická společnost garantuje kvalitu vyšetřujících lékařů prostřednictvím funkčních licencí. Lékaři bez licence mohou vyšetření provádět pouze pod dohledem školitelů. Již zde si musíme říct, že osobnost endoskopisty je zdaleka nejdůležitějším parametrem ovlivňujícím kvalitu vyšetření. Velký technologický pokrok zaznamenaly endoskopické přístroje, tedy koloskopy. Ačkoliv jejich základní konstrukce je až obdivuhodně stejná jako před léty, jejich mechanické vlastnosti jako jsou ohebnost a pružnost se změnily zásadně.

Největší vývoj ale zaznamenal způsob a kvalita zobrazení, který můžeme přirovnat k vývoji na poli fotografie. Dnes máme ambici provést koloskopii alespoň jedenkrát za život každému člověku. Záměrně jsem nepoužil termín pacient, protože naprostá většina vyšetřovaných osob je zdravých. Má-li metoda obstát, musí být bezpečná a nesmí bolet. Bolest je subjektivní pocit, každý z nás ji vnímá jinak jak v oblasti senzorické, tak emoční. Pacient má bolest tehdy, když dává najevo, že má bolest. Koloskopie je svou podstatou invazivní metoda a s určitým stupněm nepříjemných pocitů je lépe počítat. Dnes využíváme celé spektrum metod ke snížení dyskomfortu v průběhu a po vyšetření, od nových metod zavádění přístroje až po vyšetření v celkové anestézii. Z pohledu nemocného je důležitá také příprava k vyšetření, která je mnohdy jeho nejnáročnější součástí. Bez kvalitní přípravy výtěžnost koloskopie klesá, v některých případech je nutné vyšetření opakovat. Také zde dochází k vývoji, jehož výsledkem je možnost snížení objemu roztoků používaných k očistě střeva.

NOVINKY V CENTRU PÉČE O ZAŽÍVACÍ TRAKT
Co nového nabízíme pacientům přicházejícím ke koloskopii do Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice? Do praxe jsme zavedli vyšetření s využitím analgetického účinku oxidu dusného, tzv. rajského plynu, který si vyšetřovaná osoba podle potřeby samostatně dávkuje. Jeho výhodou je rovněž ultrakrátké působení, umožňující řízení auta po vyšetření. Standardně zavádíme koloskop po náplni střeva vlažnou vodou, která významně zvyšuje toleranci vyšetření. K rozepnutí tračníku používáme místo atmosférického vzduchu oxid uhličitý, který se po vyšetření rychle vstřebá a nezpůsobuje dříve časté bolesti břicha po vyšetření. V indikovaných případech provádíme koloskopii v celkové anestézii. Pečlivě sledujeme kvalitu metody. S technickou pomocí pracovníků IT jsme do nemocničního informačního systému IKIS implementovali aplikaci, umožňující sledování všech důležitých parametrů, například průměrný počet nalezených polypů. Díky spolupráci gastroenterologů je v současné době využívána všemi endoskopickými pracovišti ve skupině AGEL. 

Osobám, které koloskopii neakceptují, nabízíme vyšetření kolonickou kapslí. Ta však dosud není hrazena pojišťovnami. Naopak virtuální CT kolonografie úhradu má a je ve Vítkovické nemocnici od loňského roku rovněž k dispozici. Podílíme se na také dalším vývoji metody. Náš koloskopický tým se pod vedením doktora Přemysla Falta účastní řady mezinárodních projektů zkoumajících nové koloskopické techniky. Nejvýznamnější z nich je podporována grantem Evropské společnosti pro digestivní endoskopii (ESGE). Spolupráce s významnými světovými gastroenterology, jako jsou MUDr. Cadoni ze Sardinie nebo prof. Leung z USA, je silnou motivací dále se v metodě zlepšovat. Přináší celou řadu mezinárodních publikací s citačními ohlasy, ale především dláždí cestu k našemu ideálu – bezbolestné koloskopii.