Vítkovická nemocnice

Novorozence chrání před černým kašlem

12. 3. 2015

Veškerý personál novorozeneckého oddělení a porodního sálu se nechal preventivně naočkovat.

Text: Mgr. Radka Miloševská

Bezpečná porodnice aneb „na naše děti nekašleme“ – tak se nazývá projekt, který na konci loňského roku spustila Vítkovická nemocnice. Cílem je ochrana novorozenců a malých kojenců před černým kašlem, který pro ně může být i smrtelný, již od narození. Veškerý personál novorozeneckého oddělení a porodního sálu se proto nechal proti tomuto onemocnění preventivně naočkovat. O možnostech, jak se černému kašli bránit, jsou v rámci projektu informovány také přímo budoucí maminky. Černý kašel může být velmi závažné onemocnění zejména pro novorozence a malé kojence, u nichž může dokonce způsobit také smrt. „Proti černému kašli jsou nyní v České republice očkovány pouze malé děti a školáci. Ochrana pak postupně mizí. Dospívající a dospělí se pak mohou černým kašlem nakazit, šířit černý kašel ve svém okolí a dosud nenaočkované tak ohrozit. Děti do jednoho roku se nejčastěji nakazí v rodině,“ upozorňuje na nebezpečí autorka projektu MUDr. Zuzana Michálková z novorozeneckého oddělení Vítkovické nemocnice. 

Už během těhotenství lékaři v nemocnici budoucí maminky informují o možnostech očkování svých rodinných příslušníků. Přeočkování se doporučuje všem blízkým, kteří přijdou s novorozencem do styku a mohli by jej ohrozit. „Nejideálnější variantou je, pokud se maminka nechá naočkovat ještě před otěhotněním. Účinnost vakcíny je totiž zhruba 5 až 8 let. Takových uvědomělých maminek je ale minimum,“ vysvětluje MUDr. Michálková s tím, že v rámci nového projektu zajistí nemocnice očkování všem zájemkyním hned druhý či třetí den po porodu. Účinek nastupuje zhruba za dva týdny. Spuštění projektu „Bezpečná porodnice“ předcházely dva důležité kroky, kterými bylo zahájení provozu ambulance diagnostiky a léčby černého kašle v květnu loňského roku a zrychlení diagnostiky tohoto onemocnění. „Díky spolupráci s laboratoří máme k dispozici výsledky vyšetření do 48 hodin,“ uvádí primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Jan Boženský s tím, že naočkování personálu a spuštění projektu bylo završením celého procesu.

„Velmi si ceníme zájmu a vstřícnosti všech zaměstnanců, kteří si očkování hradili sami z vlastních zdrojů,“ ocenil přístup zaměstnanců primář. A proč se nemocnice rozhodla projekt realizovat? Ročně onemocní na celém světě černým kašlem 20 až 40 miliónů osob, přičemž zhruba 200 tisíc lidí na následky tohoto onemocnění umírá. V 80 procentech se jedná o děti do dvou let věku. Je prokázáno, že ve 35 procentech případů dojde k nakažení dítěte černým kašlem od maminky, dalších 15 procent pak tvoří tatínkové. V pětině případů jsou zdrojem nákazy sourozenci. „Stoupající incidence, spolu s předpokládanou podhlášeností onemocnění a možnými nežádoucími komplikacemi nás přimělo zaměřit se na tuto problematiku,“ uzavírá lékařka.