Vítkovická nemocnice

Vítkovická nemocnice začala léčit bolavá záda a klouby ozónem

24. 1. 2015

Zatímco v západní Evropě je ozonoterapie hojně využívaná, v České republice se nachází stále pouze několik pracovišť, které metodu aplikují.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová

Novou léčebnou metodu pacientům s chronickými bolestmi zad či kloubů začalo nabízet radiologické oddělení Vítkovické nemocnice. Nová metoda tzv. ozonoterapie spočívá v aplikaci směsi medicinálního kyslíku a ozónu přímo do postižené oblasti. Novou terapii může Vítkovická nemocnice pacientům nabídnout díky speciálnímu přístroji, který přišel na více jak půl miliónu korun a jenž pacientům pomůže ulevit od vleklých bolestí. Zatímco v západní Evropě je ozonoterapie hojně využívaná, v České republice se nachází stále pouze několik pracovišť, které metodu aplikují. „Tato metoda se využívá jak u chronických pacientů s trvalými potížemi, tak i u akutních výhřezů plotének. Ozonoterapií mohou být léčeni pacienti s bolestmi trvajícími déle než čtyři až šest týdnů a běžné přípravky na bolest ani jiná léčba jim nepomáhají,“ říká primář radiologického oddělení nemocnice MUDr. Jaroslav Krátký s tím, že metoda je zcela bezpečná, šetrná, časově nenáročná, a úspěšnost léčby se pohybuje mezi 60 až 80 procenty. Celkové ošetření trvá zhruba 20 minut. Pacient leží v poloze na břiše, přičemž ozón se aplikuje tenkou jehlou dlouhou zhruba 15 centimetrů za pomocí CT navigace, když jehlou se dodá do postiženého místa 10 až 30 mililitrů směsi ozónu a medicinálního kyslíku. Další půlhodinu by měl pacient setrvat na oddělení, kde je uložen na lůžko, aby se ozón rozprostřel v ošetřované oblasti a efekt byl co nejlepší. Po zákroku může klient odejít domů, vždy je však lepší, má-li s sebou doprovod.

 „Efekt léčby nastupuje v různém časovém intervalu dle individuálních dispozic každého pacienta. V prvních 48 hodinách může dojít ke zhoršení potíží, ale poté přichází úleva, která je u naprosté většiny pacientů dlouhodobá,“ sdělil primář. Ozón je nestabilní prvek, který se vyskytuje všude kolem nás a v medicíně se využívá již od konce 19. století. Většího rozmachu se léčebné využití tohoto prvku dočkalo až v posledních zhruba 15 letech. Ozón má antiseptické a antimykotické účinky, a proto jsou u této terapie minimalizovány nežádoucí účinky, které se vyskytují při použití jiných metod. Po aplikaci dochází ke zlepšení cévního zásobení a přívodu kyslíku k nemocným strukturám. „Využití ozónu je velmi široké, dá se použít pro hojení ran, ke kosmetickým účelům nebo pro léčbu chronických bolestí,“ dodává primář Krátký. K zákroku je nutno se předem objednat, a to telefonicky na čísle 595 633 479 nebo přímo v neurologické ambulanci. Pacienty však musí k ozonoterapii doporučit neurolog, anesteziolog, rehabilitační lékař nebo praktický lékař. Je vhodné, aby pacient s sebou k ošetření přinesl veškeré nálezy od odborných lékařů.