Vítkovická nemocnice

S nočním pomočováním pomůže dětem alarm

8. 10. 2014

Jelikož stále přibývá rodičů, kteří odmítají zatěžovat své děti „chemií“, vytvořili lékaři v rámci nefrologické ambulance projekt zaměřující se na léčbu pomocí enuretických alarmů.

Text: redakce / Foto: Mgr. Radka Miloševská

Jiřík nedávno oslavil páté narozeniny a na první pohled se od ostatních dětí ničím neodlišuje. Své rodiče však nechtěně již delší dobu trápí. „Skoro každou noc se Jiřík počurává. Někdy má jen mokré slipy, jindy je pyžamo úplně promočené. Trvá to od doby, co přestal nosit pleny,“ posteskla si maminka chlapce paní Monika. Nejen pro malého Jirku a jeho rodiče svitla nová naděje na vyléčení. Vítkovická nemocnice začala léčit noční pomočování dětí metodou pomocí alarmu. 

NEPŘÍJEMNOST PRO DÍTĚ I RODIČE
Noční pomočování neboli enuréza je častý problém dětského věku, který dokáže znepříjemnit život rodičům i dítěti samotnému. Onemocnění je definováno jako nekontrolované vyprázdnění močového měchýře v průběhu spánku. Od nejútlejšího věku jsou všichni jedinci inkontinentní a až v průběhu vývoje získávají kontrolu nad kontinencí. Podle mezinárodně uznávané definice je noční pomočování považováno za patologický jev, pokud u dítěte staršího pěti let dochází k mimovolnímu vyprázdnění močového měchýře ve spánku s frekvencí dva a více mokrých nocí za měsíc. „Jelikož stále přibývá rodičů, kteří odmítají zatěžovat své děti „chemií“, tedy medikamentózní léčbou, vytvořili jsme v rámci nefrologické ambulance dětského oddělení projekt zaměřující se na léčbu pomocí enuretických alarmů,“ uvedl MUDr. Jan Uhlíř z dětského oddělení Vítkovické nemocnice. Přestože v západních zemích je tato léčba běžná, v České republice je stále opomíjená a upřednostňována je léčba farmakologická. „Začali jsme proto v rámci dětské nefrologické ambulance tuto terapii nabízet pacientům, kteří trpí monosymptomatickým nočním pomočováním, tedy prostým pomočováním bez dalších symptomů a nechtějí či nemohou užívat medikamentózní terapii. V rámci tohoto projektu budeme dlouhodobě sledovat účinnost léčby, kterou následně vyhodnotíme,“ popsal primář dětského oddělení MUDr. Jan Boženský s tím, že cílem je především rodiče malých pacientů seznámit s novými možnostmi léčby těchto potíží.

ÚPRAVA REŽIMU
Základem léčby monosymptomatického pomočování je vždy úprava denního režimu, tedy úprava životosprávy, stravovacích návyků a pitného režimu. „Vždy rodičům zdůrazňujeme, že se jedná o onemocnění, za které dítě nemůže a tresty tudíž nejsou na místě. Naopak tresty dítě ještě více stresují a prohlubují již tak počínající deprivaci. Děti je nutno motivovat pozitivně a odměňovat je za dodržování doporučených režimových opatření,“ míní dětský lékař Jan Uhlíř s tím, že pokud nedojde k vymizení potíží, je nutné zahájit léčebnou terapii. Stávající léčba většinou spočívá v podávání léku, který snižuje produkci moči. „Tento lék se podává na noc a dítě musí dodržovat omezení konzumace tekutin před spánkem, jinak hrozí komplikace plynoucí z otravy vodou. V případě dodržení těchto režimových opatření je však tato terapie bezpečná a velmi efektivní, ale stále je mnoho dětí, pro které však vhodná není. Další možností je užít léky, které svými účinky zvyšují kapacitu močového měchýře. Jedinou nemedikamentózní cestou léčby je využití enuretických alarmů,“ vysvětluje MUDr. Uhlíř. 

ALARMY
Účinnost léčby pomocí alarmu se pohybuje okolo 80 procent. Přístroj funguje na principu senzoru, který po styku s tekutinou, tedy močí, aktivuje a spustí alarm. Rodiče pak musí dohlédnout na to, aby se dítě po rozeznění alarmu úplně probudilo a dokončilo potřebu na toaletě. Na rozdíl od terapií léky není účinek u alarmů okamžitý, ale nastupuje po několika týdnech. Na první kontrolu malý pacient přichází po čtyřech týdnech, přičemž celková délka terapie se pohybuje okolo dvou až tří měsíců. „Léčba alarmem samozřejmě není vhodná pro každého, proto vždy nejvhodnější typ terapie volíme individuálně dle vstupního vyšetření a vyplněného dotazníku každého dítěte,“ říká MUDr. Jan Uhlíř. V nefrologické ambulanci Vítkovické nemocnice mají nyní k dispozici čtyři alarmy. Přístroj je pacientovi domů vždy zapůjčen na dobu jednoho týdne, během kterého mají rodiče i děti možnost si přístroj osahat a seznámit se s jeho fungováním. Pokud alarm bude rodině vyhovovat, zakoupí si vlastní přístroj. Pacienti zapojení do projektu budou zváni na kontrolu do nefrologické ambulance po čtyřech týdnech léčby. „Na základě vyplněného dotazníku vyhodnotíme změny frekvence pomočování, jeho intenzitu a zlepšování budící reakce. Další kontrola bude následovat po třech měsících celkové léčby alarmem. Pokud bude u pacienta „suchý interval“ delší než 14 dní, bude možné léčbu ukončit dříve. Po dalších třech měsících bude následovat opětovné vyhodnocení a vyplnění dotazníku,“ popisuje průběh terapie MUDr. Jan Uhlíř s tím, že pacient si bude po celou dobu vést kalendář, který dá ošetřujícímu lékaři přesné informace o četnosti pomočování a efektu léčby. V případě, že se problém dítěte nijak nezlepší, lékař přehodnotí a upraví jeho léčbu. Za nočním pomočováním se může skrývat i jiné, závažnější onemocnění. Při vyšetření dítěte musí proto lékaři zohlednit i další klinické příznaky a vyloučit onemocnění jako jsou infekce močových cest, onemocnění spojená s polyurií – diabetes incipidus (onemocnění způsobující narušení hospodaření těla s vodou a projevuje se velkou žízní), cukrovka či neurologická onemocnění. Proto by rodiče za žádných okolností nikdy neměli potíže s pomočováním u svého dítěte bagatelizovat či přecházet a vždy se obrátit na pediatra.