Vítkovická nemocnice

Studenti zahraničních vysokých škol absolvovali stáž na ARO

22. 7. 2014

Studenti měli možnost vidět široké spektrum diagnostických a terapeutických výkonů a také se aktivně podílet na vysoce odborné ošetřovatelské péči ve Vítkovické nemocnici.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Kateřina Kopalová

Tři studenti ošetřovatelství na zahraničních vysokých školách – z Portugalska, Brazílie a Španělska – měli možnost získat pracovní zkušenosti ve Vítkovické nemocnice. Během března až června v nemocnici absolvovali praxi na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a zde nahlédli „pod pokličku“ lékařům, sestrám i ostatním zdravotnickým pracovníkům. Celou stáž absolvovali v rámci výměnného studijního pobytu Erasmus, který je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání po celé Evropě. Na základě spolupráce Vítkovické nemocnice s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity se zde zahraniční studenti především vzdělávali a srovnávali podmínky, technické vybavení a inovace operativních metod českého zdravotnictví.

Všichni tři studenti – dva muži a jedna žena – strávili na ARO Vítkovické nemocnice několik dnů. „Studenti na našem pracovišti měli možnost vidět širokéspektrum diagnostických a terapeutických výkonů a také se aktivně podílet na vysoce odborné ošetřovatelské péči. Také měli  možnost vidět a prakticky si vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci, kterou pracovníci ARO zajišťují pro celou nemocnici. Vyzkoušeli si defibrilaci, napojení pacienta na kontinuální eliminaci, zajištění dýchacích cest pomocí orotracheální intubace a další vysoce odborné činnosti,“ říká staniční sestra ARO Mgr. Pavlína Homzová.

Zahraničním studentům se především věnovali dva zdravotníci nemocnice – všeobecná sestra Jan Chuda a Marek Gusty, zdravotnický záchranář pracující na ARO. „Společně jsme navštívili operační sály, kde mohli sledovat nejen anestezii lokání a celkovou, ale byli také svědky císařského řezu a následného ošetření novorozence, operace v dutině břišní a na velkýchcévách. Společně s námi zajišťovali převoz kriticky nemocných na počítačový tomograf nebo přímo na operační sál,“ uvádí Jan Chuda.

Během praxe získali zahraniční studenti přehled o činnosti a úkolech na vítkovickém ARO. Osvojili si tak rozmanité, hlavně praktické dovednosti prováděné na resuscitačních a intenzivních pracovištích, přičemž každý student prováděl zadanou práci téměř samostatně. „Byli pracovití, slušní, zadanou práci splnili bezchybně. Měli zájem získat co nejvíce nových vědomostí a dovedností. Máme pro ně jen slova chvály,“ doplnila staniční sestra Homzová.

A jak se ve Vítkovické nemocnici vlastně domlouvali? Všichni tři ovládali angličtinu, která je ostatně hlavním dorozumívacím jazykem po celém světě. A angličtinu také ovládají téměř všichni zaměstnanci ARO Vítkovické nemocnice. Stáž ve Vítkovické nemocnice i v České republice jim pomůže lépe se rozhodnout, zda je právě vysněná medicína pro ně tím pravým posláním. A jak vidí zahraniční studenti úroveň české medicíny v porovnání s jejich zemí? „Mohu to porovnat s nemocnicemi u nás. Technika, například zobrazovací zařízení, je zde zcela na srovnatelné a mnohdy dokonce na vyšší úrovni,“ potvrdil zahraniční student Vitor Margues z Portugalska a dodal, že kdykoliv něco potřeboval vysvětlit, ochotně mu vítkovičtí zdravotníci pomohli.

Spolupráce Vítkovické nemocnice s Ostravskou univerzitou je dlouhodobá. Již více jak rok trvá spolupráce při výuce mediků v centru péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, přičemž každý semestr získá gastroenterologickou praxi zhruba 30 budoucích lékařů. Letos na jaře vzniklo nové Centrum experimentální endoskopie, jež slouží k praktické výuce odborníků – endoskopistů, kteří se díky rozvoji moderní medicíny standardně podílejí na diagnostice a léčbě zažívacího traktu. Nové centrum zároveň umožní experimenty v oblasti endoskopické medicíny a slouží k výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na vzniku se významně podílelo Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice.