Vítkovická nemocnice

Zákeřný černý kašel se vrací…

8. 9. 2014

Jeho rostoucí výskyt přiměl dětské oddělení otevřít novou ambulanci diagnostiky a léčby černého kašle.

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová

Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, rostoucí výskyt nakažených svědčí spíše o opaku. Zatímco v roce 2012 evidoval Státní zdravotní ústav celkem 738 nemocných, v loňském roce onemocnělo v České republice černým kašlem celkem 1 233 lidí, tedy skoro jednou tolik. Podobný počet nakažených jako v roce 2013 evidoval Státní zdravotní ústav naposledy v roce 1966, kdy bylo hlášeno celkem 1 279 případů onemocnění. Na šíření černého kašle se může podle odborníků podílet vyřazení původní úspěšné celobuněčné očkovací látky. Ta měla občasné nepříjemné vedlejší účinky, což vyvolalo vlnu kampaní proti očkování, které se v sedmdesátých a osmdesátých letech rozšířily v západním světě. Nové nebuněčné očkovací látky proti černému kašli, které se začaly využívat později, v České republice od roku 2007, jsou sice k dětskému organismu šetrnější, ale jsou méně účinné a nepůsobí dostatečně dlouho. Přesto očkování zůstává nejlepší možnou prevencí onemocnění černým kašlem. ,,V současné době je u nás evidován nejvyšší počet hlášených případů černého kašle za posledních 40 let a očekává se další nárůst výskytu tohoto onemocnění,“ upozorňuje lékařka dětského oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Nikola Šebestová.

Nejrizikovější skupinou jsou přitom novorozenci a děti do jednoho roku, které může černý kašel ohrozit na životě. „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli otevřít novou ambulanci diagnostiky a léčby černého kašle,“ dodává dětská lékařka s tím, že právě nejohroženější skupinou budou děti do jednoho roku života. Zejména novorozenci a děti před ukončením očkování základního schématu hexavakcínou. „Plošné očkování populace zavedené v České republice v roce 1958 odsunulo černý kašel do role přehlížené infekce. I přes stávající vakcinační program je ale patrné, že černý kašel se v populaci nadále vyskytuje a jeho výskyt dokonce roste,“ upozorňuje MUDr. Šebestová s tím, že i lékaři Vítkovické nemocnice se v loňském roce setkali hned s několika dětmi s podezřením na onemocnění černým kašlem. V letošním roce po otevření nové ambulance řešili zdejší lékaři už dva případy. Zdrojem šíření infekce jsou nejčastěji adolescenti a dospělí s ne příliš charakteristickými až atypickými projevy déle trvajícího kašle. „Problém je, že ani lékaři nemohou bez podrobného laboratorního vyšetření rozeznat toto onemocnění od běžného infekčního onemocnění s horším průběhem. Potvrdit diagnózu může jen náročné laboratorní vyšetření,“ objasňuje MUDr. Šebestová a dodává, že při nevhodně zvolené diagnostice se pak může snadno stát, že jsou některá onemocnění léčena antibiotiky zbytečně a naopak. „Naší snahou proto bude zlepšit diagnostiku a terapii pacientů s tímto onemocněním zejména v Moravskoslezském kraji. Cílem nové ambulance je zejména zvýšit záchyt nemoci prostřednictvím včasné diagnostiky, tak abychom mohli nemocného případně izolovat a zamezit dalšímu šíření mezi jedinci,“ netají své plány primář dětského oddělení MUDr. Jan Boženský s tím, že poznat nástup černého kašle nemusí být vždy jednoduché, zvláště pokud se neprojeví typickým kokrhavým kašlem, ale jen „obyčejným“, dlouhotrvajícím pokašláváním. „Řada dospělých ho pak může mylně u sebe nebo i u svých dětí považovat za běžné nachlazení, a aniž by o tom věděli, stávají se přenašeči vysoce infekční nemoci,“ varuje primář Boženský s tím, že v rámci nové ambulance bude jeho pracoviště velmi úzce spolupracovat také se Zdravotním ústavem v Ostravě.

Vracející se černý kašel netrápí jen Českou republiku. V sousedním Rakousku a Německu se v reakci na návrat nemoci rozhodli proti černému kašli přeočkovávat plošně dospělé. Ve Spojených státech amerických, kde prevence zdraví hraje významnou roli, dokonce zavedli plošné očkování pro budoucí maminky, aby tak chránili novorozence. Kvůli nutnosti pravidelně přeočkovávat doporučují obnovovat ochranu před každým porodem. I zde se totiž objevilo alarmující zvýšení úmrtnosti u dětí do jednoho roku, stejně jako například v Kanadě, Austrálii či Velké Británii. Podobně jako u nás i v těchto vyspělých zemích dochází k nákaze od nejbližších rodinných příslušníků a umírají nejmenší děti, které ještě nejsou chráněny očkováním.

Nová ambulance je součástí pneumologického pracoviště dětského oddělení. Vyšetření se bude provádět na základě doporučení lékaře po předchozí telefonické domluvě na čísle 595 633 551.