Vítkovická nemocnice

Nový počítačový tomograf Vítkovické nemocnice nabídne přesnější a šetrnější vyšetření

21. 5. 2014

Nový přístroj má nosnost do 220 kilogramů, detailní výsledky s plnou přesností tak zaručí i u dvousetkilových pacientů.

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Mgr. Radka Baková

Přesnější vyšetření i nižší dávku radiační zátěže nabídne pacientům Vítkovické nemocnice nový multidetektorový počítačový tomograf. Nemocnice ho pořídila za téměř 15 miliónů korun, na konci března ho slavnostně uvedla do provozu. Nový multidetektorový počítačový tomograf Philips Ingenuity Core nahradil starší typ diagnostického přístroje z roku 2004. Nové CT disponuje mnohem vyšší rozlišovací schopností oproti předchozímu přístroji, díky čemuž dodá lékařům také víc informací v podstatně kratším čase. „Jde o špičkové zařízení nové generace, pořízen byl z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ vysvětluje ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA.

Jeho nespornou výhodou je, že může zachycovat velmi rychlé dynamické jevy. „Zcela zásadní význam má například pro naše iktové centrum. Při akutní mozkové příhodě totiž dostaneme během okamžiku detailní informace o stavu cévního řečiště,“ objasňuje primář radiologického oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Jaroslav Krátký. Nově jeho softwarové vybavení umožňuje zjistit také oblast mozkového infarktu a jeho okolí pomocí takzvané mozkové perfúze, tzn., že je přístroj schopen vyhodnotit rychlost průtoku a množství krve v jednotce objemu tkáně. „Absolutně dokonalé softwarové vybavení pro cévní diagnostiku lékařům samo nabídne během vyšetření různé rekonstrukce a výpočty nebezpečného zúžení tepny vůči normálnímu úseku,“ dodává primář.

Nový přístroj má nosnost do 220 kilogramů, detailní výsledky s plnou přesností tak zaručí i u dvousetkilových pacientů. Nové CT má však řadu dalších nesporných výhod a technických vymožeností, dokáže například optimalizovat dávku záření. „Vyšetření na počítačovém tomografu představuje pro tělo poměrně velkou radiační zátěž, kterou je nyní možné snížit, i při zachování dostatečného rozlišení pro hodnocení. To považuji za velmi důležité. Kromě toho přístroj nově umožňuje redukovat nepříznivé artefakty z kovových implantátů,“ jmenuje další výhody primář Krátký. Kromě toho si primář pochvaluje také nové uživatelské prostředí. S výsledky vyšetření nemusí pracovat pouze lékaři nacházející se na pracovišti počítačové tomografie, prohlédnout si je, případně provádět rekonstrukce nutné pro vyhodnocení některých výsledků, mohou dnes lékaři i ze svého počítače, třeba doma či na služebních cestách. „Najednou může v tomto systému pracovat hned deset lékařů,“ pochvaluje si primář.

Nové moderní CT bude sloužit především pro pacienty iktového centra. Využito však bude nejen pro diagnostiku centrálního nervového systému, ale všech oblastí lidského těla. Proto je vybaveno i dalšími standardními či nadstandardními nástroji pro vyšetřování hrudníku, břicha, končetin, měkkých tkání či traumat. „Plně využito bude také pro potřeby našeho Vaskulárního centra, Centra péče o zažívací trakt i pro ostatní klinická oddělení. Využití najde také pro všechny hospitalizované i ambulantní pacienty ze spádových oblastí, včetně ambulancí praktických lékařů,“ doplňuje ředitelka Vítkovické nemocnice Marie Marsová. Radiologické oddělení vyšetří ročně na počítačovém tomografu 7,5 až 8 tisíc pacientů, velmi úzce spolupracuje s neurologickým oddělením Vítkovické nemocnice, které získalo statut iktového centra v roce 2010. Iktové centrum prošlo v loňském roce významnou rekonstrukcí za 37 miliónů korun, za které nemocnice kompletně přestavěla lůžkovou část neurologie, včetně ambulantního traktu.

Síť iktových center založilo ministerstvo zdravotnictví a má za cíl zachránit co nejvíc životů pacientů s mozkovými příhodami. Směrování nemocného s akutní cévní mozkovou příhodou přímo do specializovaného centra totiž zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost jeho léčby a následnou kvalitu života.