Vítkovická nemocnice

Ostrava má nové Centrum experimentální endoskopie

16. 6. 2014

Na jeho vzniku se významně podílelo Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice.

Text a foto: Ing. Hana Szotkowská

Ostrava má nové centrum experimentální endoskopie. Sloužit bude k praktické výuce odborníků – endoskopistů, kteří se díky rozvoji moderní medicíny standardně podílejí na diagnostice a léčbě zažívacího traktu. Nové centrum zároveň umožní experimenty v oblasti endoskopické medicíny a sloužit bude také k výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Ostravské centrum experimentální endoskopie otevřel Vzdělávací a výzkumný institut AGEL společně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a firmou Olympus. Endoskopistům umožní trénink na zvířecích modelech pod vedením špičkových odborníků. „Výuka endoskopistů se dosud prováděla v průběhu léčby nemocných. Tento proces je ale málo efektivní. Endoskopisté nejsou roboti, nelze je naprogramovat, ty zákroky se musí postupně naučit. Ale asi je všem jasné, že učit se na pacientech je ten nejméně vhodný způsob. Proto jsme vytvořili Centrum experimentální endoskopie,“ vysvětluje primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., který stojí za zrodem nového centra. Endoskopistům při výuce poslouží virtuální a kadaverózní zvířecí modely. Přestože už v České republice existují odborná centra v Praze a Hradci Králové, to ostravské bude svým způsobem ojedinělé v tom, že nebude určeno jen pro výzkum, ale bude otevřeno všem odborníkům se zájmem o endoskopii. „Ve zdejším centru se budou moci naučit široké spektrum výkonů, od těch nejzákladnějších, jako je zastavení krvácení, až po špičkové endoskopické výkony,“ vysvětluje primář Urban s tím, že první kurz proběhl už na začátku dubna za účasti pěti týmů ve složení lékař -sestra.

Centrum má v plánu vyškolit 20 až 40 týmů ročně, podle primáře však bude záležet na složitosti endoskopických metod, které se budou chtít týmy ve složení lékaře a jedné či dvou sester naučit. „Neděláme si licenci na to, že lékaři z Ostravy mohou učit všechny ostatní endoskopii, takovou ambici nemáme, ale jsme schopni utvořit kurz, na kterém bude expert například z Prahy, Hamburku či Tokia, od čehož si slibujeme postupné zvyšování úrovně digestivní endoskopie na Moravě a možná i v České republice,“ doplňuje Ondřej Urban.

Slova primáře Urbana potvrdil na slavnostním otevření nového centra také doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM. „I kdyby bylo těchto center v České republice třeba deset, stále jich bude nedostatek, protože víme, že ten trénink zcela prokazatelně pomáhá zlepšit klinické výsledky. My jsme například nedávno publikovali studii, že lékaři, kteří trénovali na modelech, měli úspěch v zástavě krvácení na pacientech ve více než osmdesáti procentech případů. V druhé skupině pacientů, u lékařů, kteří neměli tento výcvik, byl úspěch v zastavení krvácení pouze v šedesáti čtyřech procentech případů, což je jeden z důkazů, že tento trénink skutečně není zbytečný,“ dodal Jan Martínek, který ostravskému centru také poskytl svou odbornou podporu.