Vítkovická nemocnice

Firemní školka nabídne nově své služby i okolním podnikům

28. 4. 2014

Vítkovická nemocnice byla prvním zdravotnickým zařízením na Severní Moravě, která pro své zaměstnance firemní školku zřídila.

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv školky

Před třemi lety otevřela Vítkovická nemocnice jako první zdravotnické zařízení na severní Moravě firemní mateřskou školku. Díky dotacím z EU mohla školku nejen vybudovat, ale tři roky také provozovat. Za tu dobu pomohla celkem 66 rodičům. Teď evropský projekt s názvem „Školka už není problém“ skončil. Nemocnice však bude školku provozovat i nadále a své služby nabídne i dalším okolním firmám.

Služba v nemocnici začíná staniční sestře ARO Pavlíně Homzové brzy ráno. Školka v místě bydliště ale otvírá až v sedm. K tomu nejméně půlhodinová cesta do práce. Firemní školka ve Vítkovické nemocnici jí tak doslova „vytrhla trn z paty.“ Stejně jako dalším 65 rodičům. „První dojem z toho, že svoji malou, teprve dvouletou, dceru dávám do školky, byl hrozný. Výčitky svědomí ale zmizely po několika dnech. Dcera začala mnohem víc komunikovat, nejen s námi, ale také s ostatními dětmi. Naučila se spoustu her a básniček. Někdy s úsměvem pozoruji, jak si děti hrají venku, a jsem ráda, že jsem Nellinku dala právě do této školky,“ říká Pavlína Homzová.

Vítkovická nemocnice byla prvním zdravotnickým zařízením na severní Moravě, která pro své zaměstnance firemní školku zřídila. Její vybudování, včetně tříletého provozu, přišlo na 11 miliónů korun. Tříletý projekt získal podporu 7 miliónů korun z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Peníze z fondu pokryly i osobní náklady zaměstnanců. S koncem roku 2013 skončil i tento evropský projekt, přesto se nemocnice rozhodla školku pod názvem Mateřská škola AGEL dál provozovat. „Dál bude sloužit především pro zaměstnance Vítkovické nemocnice a dalších dceřiných společností firmy AGEL. V případě, že nebude kapacita školky zcela naplněna, chceme její služby nově nabídnout i okolním firmám a externím zájemcům. Během tří let využili naši školku lékaři, zdravotníci a ostatní zaměstnanci Vítkovické nemocnice. Naši nabídku by tak mohli přivítat třeba zaměstnanci Vítkovic,“ vysvětluje ředitelka mateřské školky Bc. Simona Vyhnánková s tím, že hlavní výhodou školky je její provozní doba. Otevřena je každý pracovní den od 6.00 do 19.00 hodin.

Kromě toho nabízí školka také řadu nadstandardních aktivit. Mezi ně patří řada zájmových kroužků. „Například Předškolák, ve kterém je dětem poskytována individuální příprava pro vstup do základní školy, logopedie, angličtina hrou, předplavecký, pohybový nebo lezecký kroužek,“ jmenuje ředitelka. Děti také jezdí na výlety po regionu. Každý měsíc absolvují různé exkurze, divadla, výlety. V jarních měsících pak zase zotavovací akce v Beskydech, v zimě zase lyžování. Školka pořádá také pravidelné návštěvy Dětského ranče Hlučín, které jsou směrovány na hippoterapii dětí. Samozřejmostí jsou i společné akce s rodiči dětí.

Výchova a vzdělávání probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola AGEL je zařazena do sítě škol a školských zařízení. Výchovu a vzdělávání zajišťují odborní pedagogové, dohled nad dětmi mladšími 3 let vykonává dětská zdravotní sestra.