Transfúzní služba

Světový den dárců krve oslavili na Transfúzní službě s Ondrou Bankem

10. 8. 2016

Darovat nejcennější tekutinu a připojit se k dobré věci se rozhodlo během téměř pěti hodin celkem 53 lidí.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Daniel Merhout, Mgr. Radka Miloševská

Takové množství lidí na Transfúzní službě v Šumperku nepamatují. Na akci Daruj krev s Ondrou Bankem, která se konala k příležitosti Světového dne dárců krve, přišlo více než 300 lidí. Nejen, že se přišli podívat na vynikajícího lyžaře, ale co více – do registru dárců krve na Transfuzní službě přibylo 22 nových jmen, prvodárců. Darovat nejcennější tekutinu a připojit se k dobré věci se rozhodlo během téměř pěti hodin celkem 53 lidí. Součástí akce byla také autogramiáda Ondry Banka, který se kvůli zranění letos rozhodl ukončit svou sportovní kariéru. Kromě podepsaných kartiček si každý prvodárce odnesl mimo tradičních dárečků také hrníček, který si někteří účastníci nechali Ondřejem Bankem podepsat. „Dneska jsem si připomněl svá mladá léta, kdy jsem ještě před svou sportovní kariérou tady na Transfúzní službě v Šumperku několikrát daroval krev,“ uvedl  slavný lyžař, který se se všemi zájemci také ochotně vyfotografoval. 

Darování krve za přítomnosti špičkového sportovce přitom nebylo zdaleka jedinou zajímavostí. V rámci akce byla pro všechny příchozí kromě autogramiády připravena také soutěž, hudební produkce, nebo i možnost nechat si zdarma orientačně stanovit krevní skupinu. Po nezbytném vyšetření krevního obrazu a kontrole u lékaře absolvovala svůj premiérový odběr i osmnáctiletá Anna, studentka místního gymnázia. „Chtěla jsem zkusit, jaké to bude, a celý odběr jsme zvládla úplně bez problému. Určitě přijdu znova. Akci hodnotím kladně, je dobře, že se tak o potřebě dobrovolného darování krve a plazmy dozvěděla široká veřejnost,“ prozradila studentka Anna ze Šumperka. Světový den dárců krve vyhlašuje společně Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnost transfúzního lékařství. Cílem akce bylo přitom ocenit a vyzdvihnout ochotu těch, kteří dávají část sebe sama pro zdraví či život druhého.