Středomoravská nemocniční

Nemocnice Středomoravské nemocniční mají na kontě osm stovek absolventů kurzů první pomoci

28. 10. 2017

Znalosti první pomoci jsou v momentě nehody či náhlých zdravotních obtíží nedocenitelné, protože rychlá a správná pomoc v krizových situacích doslova zachraňuje životy.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv Středomoravské nemocniční

Osm stovek dětí i dospělých z Olomouckého kraje dnes ovládá základy poskytování první pomoci díky zdravotníkům Středomoravské nemocniční. Nemocnice Prostějov, Přerov a Šternberk v minulých letech zahájily pořádání kurzů první pomoci pro veřejnost, v rámci kterých učí dospělé i děti praxi a teorii pomoci při ohrožení zdraví či života. Kurzy vedou zkušení odborníci přímo v nemocnici, ve Šternberku pak navíc zdravotníci ochotně přijíždějí školit i přímo do firem a škol. V Nemocnici Prostějov školí zdravotníci zájemce již pátým rokem a celkem proškolili na 450 zájemců. V Nemocnici Přerov to bylo za čtyři roky osm desítek osob a ve Šternberku během tří let celkem 270 osob, mezi kterými je i 180 žáků a 70 zájemců, za kterými zdravotníci přijeli na školení do jejich vlastních prostor. 

 

„Znalosti první pomoci jsou v momentě nehody či náhlých zdravotních obtíží opravdu nedocenitelné, protože právě rychlá a správná pomoc v krizových situacích doslova zachraňuje životy. V Nemocnici Přerov chceme dovednosti první pomoci naučit opravdu každého, kdo má zájem. Proto jsme se rozhodli již před čtyřmi lety umožnit školení našimi odborníky v našich prostorách komukoliv z laické veřejnosti,“ vysvětluje hlavní sestra Nemocnice Přerov Bc. Bronislava Budinová. Náplní kurzu v nemocnicích je přitom jak teorie, tak zejména praxe, která je zaměřena na základní laickou první pomoc. 

„Účastníci kurzu se naučí správnou techniku dýchání a nepřímé srdeční masáže, dozví se jak postupovat při úrazu elektrickým proudem, jak zajistit místo dopravní nehody, nebo jak postupovat při zlomeninách a masivním krvácení, což jsou nejběžnější život ohrožující stavy, u kterých právě rychlá první pomoc rozhoduje. Zároveň nebudou chybět informace o tom, jak postupovat v situaci, kdy objevíme někoho se zdravotními obtížemi – například otráveného oxidem uhelnatým, tonoucího a podobně. A dozví se samozřejmě i informace o správných telefonních číslech na záchranné složky,“ vysvětluje Mgr. Marie Jouklová, náměstek pro nelékařskou zdravotní péči Středomoravské nemocniční. 

V nemocnicích Prostějov a Přerov probíhají kurzy pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdnin, v předem stanovených termínech. V Nemocnici Šternberk pak kurz probíhá v termínech dle individuální domluvy. „Minimální počet účastníků pro skupinový kurz první pomoci jsou vždy tři osoby, maximální pak patnáct osob. Cena a délka trvání je 300 korun za osobu za dvouhodinový kurz a termín i čas kurzu si vždy domlouváme individuálně dle možností a potřeb obou stran,“ říká hlavní sestra Nemocnice Šternberk Mgr. Lenka Neumannová, podle které kurz využije opravdu každý. „Znalosti první pomoci by měly být samozřejmostí pro každého z nás. Úraz či nehoda se totiž může stát komukoliv bez ohledu na prevenci a kdokoliv z nás s nimi také může přijít nečekaně do styku. Při masivním krvácení, zástavě srdce nebo poranění elektrickým proudem navíc mohou rozhodovat vteřiny,“ uzavírá Lenka Neumannová.