Středomoravská nemocniční

V Nemocnici Prostějov se slavilo 10 let s AGELEM

16. 8. 2017

Od roku 2007 se v nemocnicích Středomoravské nemocniční proinvestovala více než jedna miliarda korun, a to jak reinvesticemi z nájemného, tak z vlastních prostředků.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Dagmar Málková, Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Na nevšední oslavě 10. výročí založení společnosti Středomoravská nemocniční se sešli nejen zaměstnanci nemocnic, ale také pacienti i široká veřejnost. V letošním roce je tomu přesně deset let, co sloučením tří nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku vznikla společnost Středomoravská nemocniční, která byla pronajata od 1. července 2007 skupině AGEL na dobu dvaceti let. Slavnostní čtyřhodinová akce se uskutečnila za účasti zhruba 500 lidí v areálu Nemocnice Prostějov. „Jsme v polovině našeho běhu. Od července 2007 jsme z toho miminka dovedli naše nemocnice do věku blížícímu se pubertálnímu věku. Nyní je máme dovézt do dospělosti.

Naše nemocnice výrazně změnily svou tvář,“ řekla při slavnostním projevu předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční MUDr. Marie Marsová, MBA, s tím, že za jubilejních deset let se v nemocnicích Středomoravské nemocniční narodilo téměř 30 tisíc dětí, bylo hospitalizováno 490 tisíc pacientů, provedeno 170 tisíc operací a téměř 6 miliónů ambulantních vyšetření. O pacienty v těchto nemocnicích denně pečuje téměř dva tisíce zaměstnanců. Předseda představenstva AGELu MUDr. Milan Leckéši přítomným sdělil, že ve všech třech nemocnicích byl učiněn obrovský kus práce, na kterém mají výrazný podíl naši zaměstnanci. „Věřím, že pacienti, kteří chodí do těchto tří nemocnic, vnímají tu změnu, ke které došlo. Že mají příjemnější hotelové prostředí v nemocnicích, že mají empatický a příjemný personál. Chci poděkovat vedení Středomoravské nemocniční, za to, co dokázalo, a popřát mnoho sil, aby se podařilo vykonat ještě více než v letech minulých,“ uvedl MUDr. Leckéši.

V rámci akce si na své přišli návštěvníci všech věkových kategorií. Na děti například čekal skákací hrad, výtvarná dílna, malování na obličej a spousta soutěží. Dospělí mohli třeba využít široké škály preventivních programů, kde si mohli nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, bodymass index, nitrooční tlak, zopakovat si první pomoc nebo se podívat na ukázku koupání a přebalování novorozenců. Mnoho návštěvníků akce zajímala také výstava kuriozit ze zdravotnické praxe nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku. „Touto akcí jsme chtěli poděkovat našim pacientům za důvěru, kterou v nás vkládají, a nabídnout jim krátkou ukázku toho, jak jim můžeme pomoci v péči o vlastní zdraví. 

Zároveň jsme chtěli poděkovat i našim zaměstnancům, pozvat do nemocnice i jejich rodiny, aby všichni společně strávili zajímavé odpoledne,“ uvedla MUDr. Marie Marsová. Součástí slavnostní akce bylo také vyhlášení „Nejlepšího zaměstnance“ společnosti Středomoravská nemocniční, kterou si zaměstnanci zvolili na základě ankety. Jako nejlepší zaměstnanec Nemocnice Prostějov byla zvolena Bc. Eva Mlčochová, fyzioterapeutka Centra léčebné rehabilitace. Za Nemocnici Přerov byla vyhlášena jako nejlepší Mgr. Yvona Bogdanová, vrchní sestra urologického oddělení. Jako nejlepší určili zaměstnanci Nemocnice Šternberk vrchní sestru chirurgicko-traumatologického oddělení Dagmar Jünglichovou. Paradoxně všechny oceněné v té době byly na dovolené, takže ceny převzali jejich zástupci. 

Předání cen nejlepším zaměstnancům společnosti Středomoravská nemocniční se kromě vedení zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, jeho náměstek Mgr. František Jura, předseda představenstva společnosti Nemocnice Olomouckého kraje Ing. Ivo Zatloukal a také ministr kultury Mgr. Daniel Herman, který se v rámci návštěvy Olomouckého kraje přijel podívat na akci do prostějovské nemocnice. „Hejtmanství chce ve spolupráci se Středomoravskou nemocniční dále rozšiřovat rozsah zdravotních služeb. Díky rozvojovým programům se znásobila poskytovaná péče, a to včetně pohotovostních služeb. Právě tyto aspekty a vzájemná symbióza, která nyní ve zdravotnictví u nás v regionu funguje, je zárukou kvalitní péče pro obyvatele kraje,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk o den dříve na tiskové konferenci. 

Od roku 2007 se v nemocnicích Středomoravské nemocniční proinvestovala více než jedna miliarda korun, a to jak reinvesticemi z nájemného, tak z vlastních prostředků Středomoravské nemocniční. „Při uzavření smlouvy jsme se zavázali, že budeme investovat ze svých prostředků, a to částkou minimálně 100 miliónů korun, což jsme splnili již v polovině smluvní doby. V tuto chvíli činí naše přímé investice 127 miliónů. Zbytek částky tvoří takzvané reinvestice z nájemného Olomouckého kraje a společnosti Nemocnice Olomouckého kraje,“ upřesnila na tiskové konferenci předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční MUDr. Marie Marsová, MBA. Vizuálně se během uplynulých let nejvíce proměnila nemocnice v Přerově, kde byly zrekonstruovány pavilony operačních oborů, interních oborů, budova následné péče. Celkové investice do budov dosáhly 338 miliónů korun, do přístrojového vybavení pak 156 miliónů. Přibylo nové pracoviště magnetické rezonance, oddělení dlouhodobé intenzivní péče pro dospělé, nová lékárna a především propojení mezi těmito pavilony nadzemní chodbou. 

V prostějovské nemocnici byly investice směřovány především do modernizací nejstarších budov. Rekonstrukcí prošla budova polikliniky, lůžkové oddělení ORL, dialýza a Centrum léčebné rehabilitace v celkové částce 134 miliónů korun, do přístrojového vybavení bylo investováno 175 miliónů. Pro obyvatele Prostějovska bylo významné také zajištění vlastního CT pracoviště, vybudování nového oddělení laboratorní medicíny spojujícího komplement laboratoří SMN a také vznik zcela unikátního pracoviště AGEL Sport Clinic. V Nemocnici Šternberk byla nejvýznamnější investiční akcí rekonstrukce porodnice, zateplení a rekonstrukce budovy následné péče a gynekologie v celkové částce 71 miliónů, oddělení byla vybavena přístrojovou technikou za 90 miliónů.

Chloubou je nová porodnice za více než 22 miliónů korun. V tomto duchu chce Olomoucký kraj i společnost AGEL nemocnice i nadále rozvíjet. Pro nejbližší období se plánuje rekonstrukce dětského oddělení, oddělení LDN a Iktového centra v Nemocnici Prostějov. V Nemocnici Přerov bude dokončena modernizace interního pavilonu, sjednocení komplementu a v plánu je také výstavba parkoviště, včetně rekonstrukce komunikací. V Nemocnici Šternberk bude nejvýznamnější investiční akcí výstavba nového interního pavilonu, rekonstrukce a vybudování následné péče a oprava komunikací.