Nemocnice Nový Jičín

Robotickým systémem DaVinci Xi loni odoperovali v Novém Jičíně přes 140 onkologických pacientů

19. 4. 2017

Nový robotický systém DaVinci Xi umožňuje náročné operační výkony realizovat přesněji, a tím i onkologicky bezpečněji.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv Nemocnice Nový Jičín

V loňském roce rozšířila Nemocnice Nový Jičín své vybavení o sedm nových přístrojů, které zkvalitňují péči o onkologicky nemocné pacienty. Mezi nimi vyčnívá zejména nový robotický systém DaVinci Xi v hodnotě 64 miliónů korun, který je určen pro urologické, chirurgické a gynekologické operační výkony. V prvním roce provozu bylo pomocí tohoto nejmodernějšího robotického systému DaVinci Xi operováno celkem 144 pacientů, přičemž průměrná doba operace byla dvě hodiny. „V minulém roce jsme provedli celkem 144 operací, z nichž 111 bylo urologických, 17 chirurgických a 16 gynekologických,“ prozrazuje Bc. Miroslava Březinová, vrchní sestra Centrálních operačních sálů Nemocnice Nový Jičín s tím, že v České republice najdeme tyto nejnovější robotické systémy DaVinci Xi, které nabízejí maximální bezpečnost i šetrnost onkologických zákroků, pouze tři. V Moravskoslezském kraji je pak novojičínský multifunkční robotický systém jediným.

Zájem o jeho využití z řad pacientů je proto poměrně velký. Nejčastějšími diagnózami, se kterými pacienti na robotickou operaci do Nemocnice Nový Jičín v loňském roce přicházeli, byla nádorová onemocnění prostaty, ledvin či konečníku. „Operace pacientům s těmito diagnózami jsme nabízeli i dříve. Již v roce 2009 byl v naší nemocnici instalován robotický systém DaVinci Standard, praděd v současnosti používaného nejmodernějšího robotického systému. Nový robotický systém DaVinci Xi umožňuje však tyto náročné operační výkony realizovat daleko přesněji, a tím i onkologicky bezpečněji. A tím se i doba rekonvalescence u pacientů ve srovnání s minulostí zkracuje,“ vysvětluje MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., primář chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín. V praxi vypadá práce s robotem tak, že lékař neprovádí úkony přímo nad pacientem, ale sedí opodál u ovládací konzoly a pomocí citlivých joysticků a pedálů ovládá čtyři ramena robotického systému, díky čemuž může provádět jemný a přesný operační výkon. „Všechny počítačové systémy robotu jsou propojené optickými kabely a nově si operující lékař sám ovládá miniaturní kameru i jednotlivé operační nástroje. Tím se z dvourukého chirurga stává chirurg čtyrruký, což je společně s 3D zvětšeným obrazem zásadní výhodou robotického systému,“ uzavírá MUDr. Škrovina.