Nemocnice Nový Jičín

Trvalé žilní přístupy usnadňují život pacientům s dlouhodobou nebo náročnou léčbou

23. 1. 2017

Kanylační tým Nemocnice Nový Jičín provede ročně zhruba 500 zavedení trvalých centrálních vstupů, což je nejvíce v rámci Moravy a Slezska.

Autor: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Archiv MUDr. Viktor Maňásek

Pacientům odkázaným na dlouhodobou nitrožilní léčbu usnadňují život trvalé žilní vstupy do organismu, díky kterým se vyhnou nepříjemnému i časově náročnému opakovanému píchání jehel. V Nemocnici Nový Jičín zdravotníci disponují možností zavedení širokého spektra různých druhů kanyl a ročně zdejší kanylační tým provede zhruba 500 zavedení trvalých centrálních vstupů, což je nejvíce v rámci Moravy a Slezska. Nabídka nemocnice přitom zahrnuje nejen běžně využívané kanyly, ale také několik speciálních, jako jsou třeba PICC – centrální kanyly zaváděné z periferie, vhodné pro střednědobou protinádorovou léčbu napříč rozličnými druhy zhoubných onemocnění.

„Většinu našich pacientů tvoří lidé s nádorovými onemocněními, u nichž je plánována dlouhodobá léčba. V onkologické praxi je nutné se mnohdy rozhodnout, zda pacientovi nabídnout spíše PICC, anebo port. Oba druhy vstupů mají své výhody, ale i nevýhody, se kterými je nutno počítat a vybrat ten správný typ vstupu s ohledem na charakter plánované léčby. PICC využíváme zejména u nemocných s nádory v oblasti hlavy a krku, u kterých často ani není možné zavést vstup do centrálního řečiště z krku nebo podklíčku. PICC však využíváme i v rámci celé řady neonkologických diagnóz, především u pacientů v intenzivní péči a u dlouhodobě léčených pacientů v rámci interních a chirurgických lůžek,“ vysvětluje MUDr. Viktor Maňásek, primář oddělení onkologie Nemocnice Nový Jičín s tím, že průměrná délka zavedení PICC je zhruba tři měsíce, ovšem porty je možné ponechat i po dobu několika let.

Typickým příkladem adepta na PICC byl i jednašedesátiletý Vladislav K., u kterého byl chemoterapií léčen pokročilý nádor hltanu. „U pacienta bylo nutné podávání cytostatik do centrální žíly, ale vzhledem k přítomnosti zvětšených krčních mízních uzlin nebylo možné zavedení žilní kanyly z oblasti nadklíčku nebo podklíčku. Proto jsme zvolili PICC, který je zaveden z paže a pohodlně byl zajištěn přístup do žilního řečiště po dobu 6 měsíců, navíc s minimálním rizikem infekce,“ popisuje MUDr. Viktor Maňásek jeden z příběhů, se kterými se setkává ve své praxi pravidelně. PICC, tedy z periferie zavedené centrální kanyly s několikaměsíční životností, využívají v Nemocnici Nový Jičín od roku 2010. Od roku 2011 se zdejší kanylační centrum specializuje na zavádění nitrožilních portů, které mohou být zavedeny v řádu několika let, a nechybí ani takzvané midline katetry, které jsou ideální pro léčbu v řádu dní až týdnů. 

Vstupy jsou přitom využívány nejen k podávání léčiv, ale také umělé výživy či transfuzí. PICC se zavádí přímo na lůžku v místním znecitlivění a celý zákrok trvá řádově několik minut. „Porty jsou implantovány na zákrokovém sálku v mírné sedaci a celkový výkon trvá dvacet až třicet minut. U všech druhů vstupů využíváme ultrazvukové navigace a finální polohu katétru kontrolujeme skiagraficky, tak aby bylo ověřeno jeho správné umístění. PICC zavádíme přes pažní žíly do oblasti horní duté žíly,“ popisuje primář Maňásek. Výhoda zákroku je v pohodlí pro pacienta i personál, který nemusí absolvovat opakované píchání jehel, a také v možnosti bezpečného podávání léčiv, která mají nevhodné vlastnosti pro podávání do drobných žil končetin. Výhody PICC poznala například i pětapadesátiletá pacientka Jana M., která podstoupila radikální operační zákrok pro nádor pravého prsu a následně musela absolvovat i tříměsíční léčbu cytostatiky. Trvalý žilní vstup si nepřála, ale její žíly horních končetin nebyly v dobrém stavu a spolu s opakovanými vpichy přicházely komplikace. 

Řešení přineslo právě zavedení PICC. „Zákrok proběhl během deseti minut v místním znecitlivění přímo na onkologickém oddělení během krátké hospitalizace, při které byl nemocné rovnou podán čtvrtý cyklus chemoterapie. Zbytek léčby absolvovala ambulantně, jedenkrát týdně byl proveden v ambulanci převaz katétru, který byl využit nejen k podání chemoterapie, ale také ke krevním odběrům. Nebylo tedy nutné opakované napichování žil na horní končetině, což pacientka velmi uvítala,“ popisuje MUDr. Maňásek jeden z příkladů z praxe. V zavádění centrálních kanyl z periferie je přitom Nemocnice Nový Jičín průkopníkem. Jde konkrétně o druhé zdravotnické zařízení v Česku, kde se začaly PICC zavádět, a aktuálně jedno ze tří center s největším počtem zavedených kanyl za rok. „Po výborné zkušenosti s PICC a porty jsme se v letošním roce zaměřili na vytvoření takzvaného PICC týmu, jehož součástí jsou nejen lékaři, ale i speciálně školené zdravotní sestry provádějící nápich žil v oblasti paže za ultrazvukové navigace,“ dodává MUDr. Maňásek s tím, že zdravotníci v PICC týmu zavádějí jak PICC, tak i takzvané midline katetry, které slouží pacientům s obtížným přístupem do žilního řečiště, je-li nutná léčba v řádu dní a týdnů. 

Nemocnice Nový Jičín navíc disponuje hned několika týmy proškolených zdravotníků pro implantaci těchto vstupů. Konkrétně zde fungují dva operační týmy pro implantaci portů, dva PICC týmy a v rámci nutriční ambulance jsou také zaváděny tunelizované centrální kanyly pro nitrožilní výživu. „Jako jediní v Česku disponujeme dvěma PICC týmy, kdy jeden funguje na oddělení onkologie a druhý v rámci interní jednotky intenzivní péče. Díky tomu jsme daleko flexibilnější a můžeme poskytovat péči pacientům nejen z dalších oddělení, ale případně také z dalších zdravotnických zařízení na Moravě, odkud k nám také dojíždějí,“ uzavírá MUDr. Viktor Maňásek.