Nemocnice Nový Jičín

Speciální protetiku na míru využily již desítky dětí i dospělých

29. 7. 2016

Pomůcky pacientům pomáhají při rehabilitaci, k usnadnění cvičení, ale také v běžném životě.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Ing. Lucie Prchalová

Od minulého roku nabízí Nemocnice Nový Jičín zejména dětským pacientům možnost spolupráce s odborným protetikem Liborem Cyprisem, DiS. Ten vyrábí protetické pomůcky pro pacienty s obtížemi pohybového aparátu, a to dle individuálních potřeb každého jedince. Během prvního roku využily služeb protetika již desítky pacientů, přičemž řada zájemců přijíždí do Nového Jičína i ze vzdálenějších míst v kraji. Nemocnice Nový Jičín totiž jako jedna z mála zprostředkovává protetiku vytvářenou na míru i pacientům se zcela specifickými a unikátními potřebami a obtížemi. Na rehabilitační oddělení Nemocnice Nový Jičín standardně ambulantně docházejí děti s většími či menšími poruchami pohybového aparátu, s narušeným psychomotorickým vývojem, s mentálním postižením nebo i vrozenými vadami. Stejně tak zde ale běžně přicházejí i dospělí pacienti se širokým spektrem diagnóz, kteří využívají péči protetika. 

„Protetické pomůcky těmto lidem pomáhají jednak při rehabilitaci, k usnadnění cvičení a zefektivnění fyzioterapeutické péče, ale také v běžném každodenním životě. Mnohdy pouze díky těmto pomůckám mohou být pacienti do jisté míry soběstační,“ vysvětluje Mgr. Eva Kopecká, vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice Nový Jičín. Protetik přitom dovede na míru vyrobit například ortézu, korzet, popruhy pro korekci držení těla, ale třeba i zcela unikátní pomůcku, která není běžně v nabídce. „Mezi našimi pacienty máme například chlapce s genetickou poruchou, v důsledku které mu jedna polovina těla roste pomaleji, než ta druhá. Z počátku jsme malý deficit úspěšně korigovali podpatěnkami, později podrazem boty. Deficit ale stále rostl a současná řešení již chlapci plně nevyhovovala. Náš protetik proto pro chlapce vyrobil unikátní chodidlo, které se vsune do speciální boty a vyřeší tím tělesnou disproporci i eliminuje druhotné změny v rámci pohybového aparátu,“ popisuje fyzioterapeutka Mgr. Eva Kopecká. 

Velkou výhodou celé spolupráce přitom je, že externí protetik Libor Cypris, DiS., se kterým nemocnice spolupracuje, je zároveň také fyzioterapeutem, díky čemuž dobře rozumí dané problematice a dovede vyrobit protetickou pomůcku pro dítě i s komplikovaným problémem pohybového aparátu. Výroba individuálně přizpůsobovaných pomůcek je navíc ve většině případů zcela či z velké většiny hrazena zdravotními pojišťovnami, takže je tato služba dostupná všem lidem s obtížemi, bez ohledu na finanční možnosti pacienta či rodiny. Spolupráce s odborným externím protetikem v nemocnici probíhá prostřednictvím primáře rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Jičín MUDr. René Venose a fyzioterapeutů rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Jičín.

Specialista na protetiku přijíždí do Nemocnice Nový Jičín vždy jednou za měsíc, přičemž se všemi pacienty, pro které pomůcky vyrábí, vždy osobně konzultuje jejich zdravotní stav a samozřejmě také měří jejich tělesné proporce, tak aby pomůcky co nejdokonaleji vyhovovaly pacientovi i jeho potřebám. Výroba samotných individualizovaných pomůcek pak protetikovi trvá řádově týdny. „Jakmile jsou protetické pomůcky hotovy, přiveze je protetik vždycky sem k nám na rehabilitační oddělení, kde naši fyzioterapeuti své pacienty jednotlivě učí, jak s pomůckami správně pracovat, jak si je nasazovat i kdy je používat,“ uzavírá Eva Kopecká.