Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín jako jedna z prvních na Moravě začala nabízet fotodynamickou terapii

11. 10. 2016

Fotodynamická terapie je další možností léčby nemelanomových nádorů kůže, jejichž výskyt ve společnosti se stále zvyšuje.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Kožní oddělení Nemocnice Nový Jičín začalo v letošním roce nabízet vůbec jako první nemocnice v Moravskoslezském kraji moderní metodu k léčbě nemelanomových nádorů kůže. Fotodynamická terapie je vedle chirurgického odstranění nádoru, radioterapie, lokální cytostatické léčby a kryoterapie další možností léčby těchto nádorových onemocnění, jehož výskyt ve společnosti se stále zvyšuje. Pro léčení využívá speciální lampu, kterou musela nemocnice za více jak 150 tisíc korun zakoupit. Metoda se využívá zejména u pacientů s vícečetnými lézemi, s lézemi v oblastech obličeje a temene a uší a v místech nepřístupných jiným metodám. Dále u pacientů, kterým se i přes klasickou léčbu stále opakuje basaliom, či u pacientů, kterým nevyhovovala dosavadní klasická léčba nebo při jejich kontraindikacích.

„Hlavní indikací je povrchový basaliom, což je zhoubný kožní nádor metastazující velmi vzácně, ovšem je agresivní v místě svého vzniku. Vyskytuje se nejčastěji u lidí staršího věku, hlavně na místech často vystavených slunečnímu záření – na obličeji, uších, krku a v horní části trupu,“ říká lékařka kožního oddělení Nemocnice Nový Jičín MUDr. Radana Dwayebová. Podle lékařky kromě basaliomu se metoda dá využít u dalších typů kožních lézí, ze kterých se po letech obvykle může kožní nádor vytvořit – M. Bowen a solární keratosy. Moderní fotodynamická terapie je založená na přirozené citlivosti a reakci tkáně na světelné záření. Efekt je umocněn použitím speciálního krému, který ještě zvyšuje citlivost na světlo. „Po ozáření takto ošetřeného kožního nádoru červeným světlem dochází k cytotoxické reakci, která způsobí poškození tkáně na úrovni různých buněčných struktur a dochází k destrukci nádorového ložiska. Při zákroku se využívá speciální lampy vyzařující červené světlo vlnové délky 630 nm,“ vysvětlila lékařka. 

Předností této terapie je úplné zničení poškozené tkáně, aniž by byly zasaženy normální zdravé buňky, což zajišťuje dobrý kosmetický efekt. Výhody metody také spočívají v tom, že je bezpečná vůči pacientovi, má výborný kosmetický efekt bez tvorby jizev, umožňuje zničení nádorových buněk a nepoškozuje okolní zdravou tkáň. Metoda je vysoce účinná, úspěšnost vyléčení je zvláště u povrchového typu basaliomů 95 až 99 procent. Průběh fotodynamické terapie má tři fáze. V počátku se povrch kůže očistí lokálním antiseptikem a poté se malou kyretou opatrně odstraní šupinky a krusty. Speciální krém se aplikuje pomocí dřevěné špachtle v souvislé vrstvě 1 milimetr asi 5 až 10 milimetrů za viditelné hranice léze. Poté se místo překryje nepropustnou fólií a současně neprůsvitnou folií zabraňující průniku světla. Krém se nechá působit tři hodiny, kdy látka proniká do tkáně a selektivně se více koncentruje v nádorových buňkách. Po třech hodinách zbytky krému se z povrchu ložiska jemně odstraní a léčená plocha se ihned vystaví červenému světlu. 

„Během samotného zákroku pacient leží na lehátku, přičemž jeho poloha je volena podle lokalizace nádoru. Hlavice lampy je nastavena ve vzdálenosti 5 až 8 centimetrů od ozařované oblasti. Samotné ozařování trvá 8 až 10 minut,“ uvádí MUDr. Radana Dwayebová s tím, že léčba se u basaliomu opakuje dvakrát, podruhé po 14 dnech. „Vzhledem ke zvýšené citlivosti na UV záření musí pacient prvních 24 hodin po zákroku ložisko chránit před světlem neprůhledným krytím a v následujících dnech používat fotoprotekci, tedy přípravky s velmi vysokou ochranou. Po zákroku může v prvních třech dnech po výkonu u pacienta nastat také zarudnutí a otok, takže pro tento případ může pacient dostat lokální antibiotikum,“ dodala lékařka. Léčba basaliomu fotodynamickou terapii je v Nemocnici Nový Jičín hrazena zdravotními pojišťovnami. K léčebné metodě se lze objednat na kožním oddělení na telefonním čísle 556 773 528.