Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín léčí novým přístrojovým vybavením za 150 miliónů korun

27. 5. 2016

Ještě kvalitnější, dostupnější a efektivnější péče je nyní k dispozici onkologickým pacientům z celé Moravy, a to díky novému přístrojovému vybavení v Nemocnici Nový Jičín.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Lucie Prchalová

Díky podpoře z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví a Evropské Unie bylo do Nemocnice Nový Jičín pořízeno celkem 7 nových moderních přístrojů v celkové hodnotě téměř 150 miliónů korun. Nemocnice Nový Jičín se na projektu podílela 22 milióny korun. Nejmodernější technické vybavení zkrátí čekací doby na vyšetření a umožní ošetřit více pacientů než dosud. „Rád bych vyzdvihl symbiózu mezi společností AGEL a Moravskoslezským krajem. Díky přístupu kraje i města Nový Jičín je naší společnosti umožněno investovat do přístrojového vybavení a do vybavení celého prostředí nemocnice tak, aby v konečném důsledku tento společný cíl byl naplněn ke spokojenosti pacientů,“ uvedl během slavnostního představení nové techniky předseda dozorčí rady společnosti AGEL Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. „Velmi oceňujeme, že AGEL investuje v nemocnici i nad rámec toho, k čemu se zavázal v době, kdy nemocnici od Moravskoslezského kraje přebíral,“ řekl při svém úvodním projevu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Martinek.

ROBOTICKÝ SYSTÉM
Nejen svou pořizovací cenou, ale především možnostmi pro využití v medicínské praxi, vyčnívá mezi nově pořízenou přístrojovou technikou multifunkční robotický systém pro endoskopické operování. Toto zařízení v hodnotě 64 miliónů korun je k dispozici v prostorách centrálních operačních sálů gynekologům, chirurgům a urologům. „Ti tak mohou provádět radikální operace pro nádorová onemocnění s větší bezpečností a šetrností,“ vysvětluje vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA s tím, že nemocnice je jediná v Moravskoslezském kraji, která tímto vybavením disponuje. V celé České republice využívá robotický systém pouze osm pracovišť, přičemž nejnovější verzi robota Da Vinci Xi mají pouze tři pracoviště v republice. Nejnovější verze robotického systému Da Vinci Xi celkově zlepšuje operační možnosti. Se systémem lze operovat v dolní i horní části břišní dutiny současně, což je důležité u celé řady zhoubných nádorů. Celkově došlo k další miniaturizaci systému, který má subtilnější a mobilnější systém ramen. Zároveň došlo k navýšení počtu a druhů instrumentace a výraznému zlepšení systému zástavy krvácení během operace. Pro pacienta představují robotické operační systémy dosažení nejvyšší možné bezpečnosti operace. V praxi probíhá práce s robotem tak, že lékař sedí u ovládací konzoly a pomocí joysticků jej ovládá. Robot přes miniaturní vpichy v kůži velmi precizně provádí vlastní výkon v těle operovaného. Hlavní výhodou pro pacienta samotného je fakt, že tento druh operace obnáší menší ztrátu krve, menší jizvy a rovněž riziko infekce je sníženo na minimum.

NOVÝ TOMOGRAF A DALŠÍ VYBAVENÍ
Díky projektu Integrovaného operačního programu byl do nemocnice pořízen také jeden z nejvýkonnějších současných počítačových tomografů Somatom Definition AS+ v hodnotě 20 miliónů korun. „Tomograf vytváří dokonalé rekonstrukce i 3D náhledy nitra těla pacienta. Vyniká především svou rychlostí, neboť dokáže během 20 sekund pořídit snímky v rozsahu dvou metrů, tedy ve výšce ležícího dospělého člověka,“ uvádí Renata Soumarová s tím, že vybavení s nosností stolu až 220 kg umožní komfortně vyšetřit i silnější pacienty. Práci novojičínských onkologů zkvalitní také nový RTG simulátor, který slouží k získání informací pro výpočet individuálního ozařovacího plánu. Přístroj za 20 miliónů korun je využit také při samotném zakreslení orientačních a referenčních bodů na těle pacienta. „V rámci projektu jsme získali také nový klinický dozimetr, kterým je možno přesně měřit jednotlivé dávky záření, digitální angiograf využívaný v intervenční radiologii a neuroradiologii a skiagrafický rentgenový přístroj,“ uzavírá Renata Soumarová.