Nemocnice Nový Jičín

Unikátní léčbu ekzému nabízejí dalším pacientům

8. 1. 2016

TheraSorbTM, na kterém léčba atopické dermatitidy probíhá, je jedinečný víceúčelový přístroj, Který lze využít i pro léčbu dalších onemocnění.

Text a foto: Mgr. Radka Miloševská

Nemocnice Nový Jičín je stále jediným pracovištěm v České republice, které je schopno pacientům trpícím atopickou dermatitidou nabídnout léčbu na krevním separátoru. Od zahájení klinické studie, v rámci které byl loni v červnu do nemocnice umístěn přístroj TheraSorbTM, uplynul více než rok a lékaři po vyhodnocení výsledků pracují na tom, aby mohli léčbu zpřístupnit co největšímu počtu pacientů.

ZKUŠENOSTI NEMOCNÝCH
V rámci klinické studie, která byla ukončena na konci loňského roku, podstoupilo léčbu ekzému na krevním separátoru celkem 10 pacientů z celé České republiky. Jednou z nich byla i mladá maminka z Ostravy Klára Bednaříková „Už je to více než rok od doby, kdy jsem ukončila terapii a musím zaklepat, potíže se zatím nevrátily,“ řekla paní Bednaříková. „S výsledky studie jsme byli nadmíru spokojeni, u všech pacientů došlo k ustoupení potíží. V letošním roce jsme proto terapii využili u dvou dalších klientů,“ uvedl primář dětského oddělení MUDr. Miroslav Kobsa, MBA, s tím, že metoda je naprosto bezpečná a je vhodná také pro děti. Jedním z nemocných, kteří měli možnost terapii absolvovat letos, byl i 25letý pacient z Jihomoravského kraje.

„Ekzém mě trápí už od malička. Za život jsem vyzkoušel všechny možné mastičky a způsoby, jak se onemocnění zbavit, ale efekt nikdy netrval dlouho,“ prozradil pacient a doplnil: „Už po první krevní separaci jsem pocítil zlepšení, které se s dalšími terapiemi ještě zvětšovalo. Ekzém ustoupil na rukou v loktech, na krku i v podkolenních jamkách.“ Separátor krevních elementů TheraSorbTM pracuje na bázi absorbčních kolon, které u pacienta selektivně „vychytávají“ imunoglobulinu E. Při terapii, tzv. imunoabsorbci, se zjednodušeně řečeno přístrojově odstraní protilátky, které způsobují atopické obtíže. Během „čištění“ nedochází u pacienta k žádným ztrátám plazmy či cirkulujícího objemu krve. Jen se cíleně vychytají imunoglobuliny IgE na ovčí antigeny. V mimotělním oběhu je během procesu maximálně 130 mililitrů krve. 

Na základě výborných výsledků klinické studie se v Nemocnici Nový Jičín rozhodli v léčbě na krevním separátoru pokračovat a v letošním roce v rámci chodu transfúzního a dětského oddělení vznikl samostatný aferetický stacionář. Kromě TheraSorbuTM disponuje pracoviště ještě jedním přístrojem podobné kvality, další vybavení se pak nachází v budově transfúzního oddělení. „V rámci stacionáře dokážeme provést až sedm různých procesů, léčíme zde tedy nejrůznější diagnózy, nejen atopickou dermatitidu, ale také třeba lupénku,“ doplnil primář transfúzního oddělení Nemocnice Nový Jičín MUDr. Zenon Lasota s tím, že podobné komplexní centrum funguje v rámci České republiky už jen v Hradci  Králové. Pacienti v Novém Jičíně mají navíc jistotu kontinuity péče. I po ukončení terapie zůstávají dlouhodobě pod dohledem odborníků, kteří mohou v případě zhoršení zdravotního stavu ihned reagovat. Celý proces krevní separace je však fyzicky i psychicky náročný.

„K léčbě touto metodou musíme pacienty volit velmi pečlivě. Je třeba zohlednit všechny faktory, nejen kvalitu žilního systému, ale především psychiku. Ne každý, zvláště pak děti, zvládne podstoupit 10 terapií během několika málo týdnů, což znamená nechat si napíchnout obě paže a vydržet dvě hodiny na lůžku. Dítě navíc musí při terapii spolupracovat mačkáním balónku apod.,“ vysvětlil MUDr. Kobsa a dodal, že z těchto důvodů je metoda nabízena především pacientům, kteří podstoupili již všechny ostatní možnosti léčby, ovšem s nepříliš uspokojivými výsledky. Lidé trpící atopickou dermatitidou, kteří by měli zájem o léčbu na krevním separátoru, se mohou objednat do Centra péče o atopickou dermatitidu Nemocnice Nový Jičín, kde lékaři individuálně zhodnotí zdravotní stav každého pacienta. „Pokud dojdeme k závěru, že léčba separací je pro daného člověka to nejlepší, zahájíme následně jednání o úhradě terapie s jeho zdravotní pojišťovnou. Celý proces léčby totiž vyjde na zhruba 300 tisíc korun. Lidem ale můžeme nabídnout i řadu jiných dostupnějších metod na podobných přístrojích, které mohou také přinést vynikající výsledek. Zdravotní stav u atopické dermatitidy ale ovlivňuje také strava, psychický stav atd., proto vždy na pacienty pohlížíme komplexně,“ míní Miroslav Kobsa.

LÉČBA MAKULÁRNÍ DEGENERACE
TheraSorbTM je jedinečný víceúčelový přístroj, který lze využít pro léčbu různých onemocnění. V Nemocnici Nový Jičín jej kromě ekzému začali využívat rovněž pro léčbu věkem podmíněné makulární degenerace, která vede až k úplné slepotě. Separátor je možno nastavit na „vychytávání“ různých krevních látek. Zatímco u ekzému přístroj separuje tzv. imunoglobulin E, u makulární degenerace vychytává fibrinogen, ale de facto pracuje na úplně stejném principu. „Navázali jsme spolupráci s primářem očního oddělení karvinské nemocnice MUDr. Jiřím Slepánkem, jehož první pacient u nás postoupil tuto terapii. Jedná se o seniora, který již absolvoval šest sezení, a subjektivně již pozoruje zlepšení. Jeho léčba bude ještě pokračovat,“ prozradil Zenon Lasota a na otázku, kam by si přál s primářem Kobsou možnosti léčby dále posunout, odpověděl: „Je to zatím hudba budoucnosti, ale byli bychom rádi, kdyby se nám jednou podařilo ze současného stacionáře vybudovat celé samostatné pracoviště, například na úrovni oddělení.“