Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín ozařuje novým lineárním urychlovačem

26. 1. 2015

Největší předností nového přístroje je jeho univerzálnost. Lze jej použít prakticky ve všech indikacích.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Špičkový lineární urychlovač, jediný svého druhu v České republice, představila krátce před Vánoci Nemocnice Nový Jičín. Tento přístroj se vyrábí teprve od června loňského roku a na celém světě se nachází pouze okolo sta instalací. Nejbližší podobný urychlovač těchto kvalit je ve Vídni. Nové vybavení v hodnotě 120 miliónů korun disponující technologií „True beam“ umožní ozářit více pacientů při zachování výjimečné mechanické přesnosti, která je nezbytná například při ozařování tumorů mozku a dalších výkonech. Díky novince dojde ke zkrácení čekací doby a zákrok bude moci podstoupit zhruba o 10 až 15 procent pacientů více. První pacienti absolvovali terapii ještě před koncem loňského roku.

NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTÍ JE UNIVERZÁLNOST
Nový lineární urychlovač mohl být do nemocnice pořízen díky projektu spolufinancovanému z Integrovaného operačního programu Evropské unie s názvem „Obnova lineárního urychlovače Komplexního onkologického centra Nový Jičín“. Na financování se nad rámec podpory z Integrovaného operačního programu účastnila také sama nemocnice, která z vlastních zdrojů poskytla více než 30 miliónů korun. „Nový lineární urychlovač nahradí starý přístroj z roku 2004,“ uvedla vedoucí Komplexního onkologického centra doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, s tím, že největší předností nového přístroje je jeho univerzálnost. Lze jej použít prakticky ve všech indikacích, k ozáření velmi malých objemů, ale také k velkoobjemové radioterapii. „Přístroj navíc umí provádět také metodu tzv. stereotaktickou radioterapii, která spočívá v přesném podání vysoké dávky záření do malého cílového objemu,“ dodává docentka Soumarová.

PŘESNÉ ZACÍLENÍ
Urychlovač disponuje tzv. technologií „True beam“, která představuje další kvalitativní i kvantitativní posun v léčbě zářením. Lineární urychlovač s touto technologií dosahuje výjimečné mechanické přesnosti, která je předpokladem pro rozšíření jeho využití i pro stereotaktickou radioterapii a stereotaktickou radiochirurgii. „Těmito metodami jsou léčeny například tumory mozku, karcinom prostaty a další onemocnění,“ vysvětluje doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA. Přístroj, který se řadí mezi nejmodernější urychlovače na světě, disponuje dokonalejším systémem ozařování. Kromě přesného zasažení cílového objemu také nabízí průběžnou úpravu pacientovy polohy podle jeho anatomických poměrů, minimalizaci dávkového zatížení zdravýchtkání a zajištění optimální dávky do cílového objemu v co nejkratším čase. Nový lineární urychlovač dodává požadovanou dávku dvakrát až osmkrát rychleji, než je možno nejvýkonnějšími současnými metodami. Bude tak možné ozářit více pacientů, aniž by došlo ke snížení kvality poskytované zdravotní péče.

 „Výhodou rychlosti je krátký ozařovací čas i při velmi přesných technikách. Budeme tak moci ošetřit více pacientů a zkrátit čekací doby. Díky rychlejšímu ozáření se pacient při vlastním ozařování na stole tolik nehýbe, a tak i zatížení okolních zdravých tkání a možné nežádoucí účinky jsou nižší,“ doplňuje docentka Soumarová. Díky univerzálnosti přístroje, který v sobě integruje lineární urychlovač i stereotaktické ozařovače, je možné pro konkrétního pacienta vybrat optimální metodu léčby. Tento ozařovač je možné použít u všech pacientů indikovaných k radioterapii, včetně pacientů vhodných ke speciálnímu typu radioterapie, jako je například ozáření jednotlivých mozkových metastáz (technika radiochirurgie), ozáření malých objemů ale i velkoobjemovému ozáření (kraniospinální osa, dutina břišní), k ozáření nádorů ležících velmi blízko například míchy (chordom) apod.