Nemocnice Nový Jičín

V Nemocnici Nový Jičín léčí ekzém unikátní metodou

26. 1. 2015

Deset pacientů z celé republiky bylo zařazeno do unikátního projektu léčby ekzému pomocí krevního separátoru.

Text a foto: Mgr. Radka Miloševská

Pacienti trpící atopickým ekzémem se v Nemocnici Nový Jičín léčí unikátní metodou. Díky společnostem Miltenyi Biotec a Biohem byl do nemocnice ve spolupráci transfúzního a dětského oddělení umístěn krevní separátor TheraSorbTM, jediný přístroj svého druhu v České republice. Moderní technologie pochází z Německa, kde se v současnosti nacházejí jediná centra v Evropě, která s metodou rutinně pracují.

ZKUŠENOST MLADÉ MAMINKY
Léčba prvních deseti pacientů probíhá v rámci zatím časově omezeného projektu, který budou lékaři vyhodnocovat na přelomu letošního a příštího roku. Mezi prvními pacienty, kteří léčbu podstoupili, byla i mladá maminka z Ostravy Klára Bednaříková. „Ekzémem trpím zhruba sedm let. Krom svědění se nemoc projevovala i teplotami, únavou. Někdy jsem nebyla dokonce schopna se ani sama postarat o dcerku,“ popsala paní Bednaříková, která za léta, co ekzémem trpí, vyzkoušela nejrůznější metody léčby, včetně těch alternativních. Nic nezabralo. „První výrazné zlepšení jsem začala sledovat už po několika terapiích na krevním separátoru. Kdysi jsem měla ekzém doslova od hlavy až k patě, nyní vypadám dobře a také se mnohem lépe cítím a nestydím se vyjít mezi lidi,“ doplnila mladá maminka.

JAK TO FUNGUJE?
V lidské krvi se vyskytuje mnoho imunitně aktivních látek, mezi které patří také imunoglobiny. „Imunoglobulin E je jednou ze tříd imunoglobulinů vyskytujících se v lidském séru. Zcela původně jeho fyziologická funkce tkví v oblasti protiparazitární imunity. Jeho zvýšené hladiny jsou však spojeny s přecitlivělostí a onemocněními jako je například alergické astma, alergické záněty nosní sliznice či atopický ekzém,“ vysvětlil primář transfúzního oddělení Nemocnice Nový Jičín MUDr. Zenon Lasota. Teoreticky, čím vyšší jsou hladiny imunoglobinu E, tím horší bývají projevy onemocnění i jejich prognóza. Separátor krevních elementů TheraSorb Life 18 pracuje na bázi absorbčních kolon, které u pacienta selektivně „vychytávají“ imunoglobin E. Při terapii, tzv. imunoabsorbcí, se zjednodušeně řečeno přístrojově odstraní protilátky, které způsobují atopické obtíže. Krev přístrojem projde, vyčistí se a vrací se zpátky. „Během „čištění“ nedochází u pacienta k žádným ztrátám plazmy či cirkulujícího objemu krve. Jen se cíleně vychytají imunoglobuliny. V mimotělním oběhu je během procesu maximálně 130 mililitrů krve,“ upřesnil primář Lasota. Kolona je selektivně přiřazena pacientovi čárovým kódem a je současně konstruována na deset sezení, které pacient absolvuje během 60 dnů. Časovost intervalů se volí v tomto rozmezí individuálně.

NOVINKA Z NĚMECKA
Délka imunoadsorbce se volí individuálně v závislosti na cílové hodnotě vychytaných protilátek. Při cílových hodnotách kolem 30 procent původní hodnoty je délka jedné terapie zhruba dvě hodiny. Délka závisí také na tom, zda je proces prováděn na jeden žilní přístup či na dva. „Separátor krevních elementů Therasorb Life 18 je jediný přístroj, který toto umí. Metoda je naprosto bezpečná a navíc je vhodná také pro děti,“ uvedl další přednosti přístroje MUDr. Zenon Lasota s tím, že technologie pochází z Německa, kde se nacházejí prozatím jediná centra, která s touto nebo modifikovanou metodou pracují. Na přístroji v rámci celého projektu podstupilo imunoadsorbci v Nemocnici Nový Jičín celkově deset pacientů s možností provedení celkově až sta procedur. Slovo ekzém je odvozeno z řeckého slova „ekzeo“ označující něco, co vyvěrá na povrch, tedy na povrch kůže. Postižení se může vyskytnout v jakémkoliv místě, většinou jako reakce na podráždění buď z vnějšího, nebo vnitřního prostředí. Počet lidí, které trápí atopický ekzém, se za posledních deset let zdvojnásobil. Obtíž často začíná v kojeneckém věku, ale ani pozdější objevení choroby není vzácností. Ekzém se nejprve projevuje jako zarudnutí a zduření kůže, poté výskytem pupínků a puchýřků, které se vyznačují velkou svědivostí. Velkým problémem je rozškrábání mokvajících pupínků, protože dochází jak ke zhoršenému hojení, tak ke zvýšenému riziku infekce. Vzniku ekzému bohužel nelze moc předcházet, jelikož jde většinou o dědičnou dispozici. Pokud mají atopický ekzém oba rodiče, je pravděpodobnost až 70 procent, že jím bude trpět i jejich potomek. „Celý projekt je zaměřen na resocializaci mladých dospělých a dětí školního věku, kde má atopický ekzém významný vliv na možnosti začlenění do společnosti, což je dle mého mínění pediatra a imunologa nesmírně podstatné,“ podotkl na závěr primář MUDr. Lasota.