Nemocnice Nový Jičín

Některé ženy krátce po porodu utečou domů a pro dítě se vrátí po několika dnech

9. 9. 2014

Od ledna mohou rodičky s dítětem porodnici opustit už 12 hodin po porodu, pokud to umožní jejich zdravotní stav. Dříve to bylo po 72 hodinách, a to po veškerých vyšetřeních dítěte.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Hana Szotkowská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Osmadvacetiletá žena z Novojičínska měla devět hodin po porodu, když na novorozeneckém oddělení nemocnice přišla ke zdravotním sestrám a oznámila jim, že odchází domů a miminko jim tam nechá. Protože tyto případy zaznamenávají v Nemocnici Nový Jičín zhruba desetkrát do roka, tak sestry nebyly vůbec překvapeny. Sice se snažily maminku přesvědčit, aby zůstala s dítětem, ale nezabránily jí opustit nemocnici. Sestry také věděly, že maminka se zhruba po třech, čtyřech dnech vrátí, a miminko si vezme domů. Nikdy se zde nestalo, že by se pro miminko nevrátila.

Tyto příběhy zažívají porodnice po celé republice. „Většinou jde o sociálně slabé ženy, které mají doma početnou rodinu, o níž se musí postarat. V těchto případech jsme museli odchody maminek po porodu hlásit orgánům sociálně právní ochrany dětí a další okolnosti byly již mimo náš dosah. My jsme zodpovědní za medicínskou stránku věci, tedy se o dítě postarat a vyšetřit,“ říká primář dětského a novorozeneckého oddělení novojičínské nemocnice MUDr. Miroslav Kobsa.

Zdravotnické zařízení v žádném případě nemůže takovou ženu v nemocnici zadržet, protože v ten moment není v ohrožení života. Svým odchodem neohrožuje život dítěte, proto nelze trvat na její další hospitalizaci – na to nemá právo ani policie. Její odchod od dítěte také nemá vliv na vyplácení sociálních dávek, protože neporušila zákony. Zdravotníci u miminka – poté co jej matka opustí – musí provést klasická screeningová vyšetření a ultrazvuk ledvin. Problém je s výživou, protože matka miminko samozřejmě nekojí. „V případě, že je dostatek mateřského mléka v naší sběrně, dostává toto miminko mateřské mléko od jiných maminek, přičemž mléko se před podáváním upraví a zmrazí. Pokud není k dispozici, musí se přejít na umělou výživu,“ vysvětlil primář.

NOVÝ ZÁKON

Od letošního roku mohou rodičky s dítětem porodnici opustit už 12 hodin po porodu, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav. Změnu posvětilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky a musela se na ni připravit i Nemocnice Nový Jičín. Rodičkám je tak schopna v jejich požadavku, opustit nemocnici dříve než za 72 hodin, vyjít vstříc a poskytnout jim následně komplexní servis.

„Nepředpokládám, že se s tímto požadavkem budeme setkávat často, ale jsme na něj připraveni. Časová lhůta 72 hodin je stanovena s ohledem na výskyt zdravotních problémů v rámci časné adaptace a z důvodu potřebných vyšetření novorozence. V případě, že bude chtít maminka opustit porodnici dříve, jsme schopni spektrum potřebných vyšetření provést i v ambulantním režimu,“ uvádí MUDr. Miroslav Kobsa s tím, že rodičce mohou vyjít vstříc i v případě, že bude chtít nemocnici opustit například již po dvanácti hodinách od porodu.

Pokud žena opustí nemocnici dříve, než za 72 hodin, musí dítěti zajistit návaznou péči obvodním pediatrem prakticky ihned po návratu domů. „Po porodu je třeba provést u dítěte odběry k screeningovému vyšetření, zároveň musí být zajištěna návazná péče v případě vzniku nějakého problému, například žloutenky, problému s trávením, váhovými přírůstky nebo zrakovými či sluchovými potížemi dítěte. To může být samozřejmě pro obvodní pediatry problém z hlediska organizačního nebo potřebného vybavení,“ vysvětluje primář. Podle něj nemocnice tímto vybavením disponuje primář MUDr. Miroslav Kobsa a je schopna v případě vzniku nějakého problému téměř okamžitě zareagovat. Matkám přesto bude nemocnice i nadále doporučovat v nemocnici po porodu zůstat. „Chápu, že některé maminky mohou vnímat hospitalizaci v nemocnici jako určitý diskomfort, ale třídenní doba pobytu znamená bezpečí hlavně pro jejich dítě,“ doplňuje primář Kobsa.

NECHAJÍ MATKY MIMINKA VYŠETŘIT?

Útěky žen z porodnice však nesouvisí přímo s novým zákonem. „Nový zákon nelegalizuje předčasný odchod z porodnice, ale rozšiřuje svobodnou volbu pacienta a mění odborný názor, podle kterého se poměřuje postup lege artis. Ty sociálně slabé ženy budou utíkat vždy, ať již s tímto zákonem nebo bez něj,“ uvádí primář.

Podle nového zákona mohou maminky, které dříve miminka ponechaly v porodnici v péči lékařů a po porodu prchly, si nyní dítě vzít ihned s sebou domů. V tomto případě jim nehrozí případný postih ze strany sociálních orgánů. Musí ovšem neprodleně zajistit péči o dítě u pediatra, což ale může být u některých sociálně slabých žen velký problém. Pokud ale dítě nechají v nemocnici, tak veškerá vyšetření u dítěte musí provést zdravotníci nemocnice.

Podle odborníků se určitě najdou ženy, které nový zákon využijí a porodnici opustí dříve než za 72 hodin. V tom případě brzy zavítají k dětským lékařům. „Samozřejmě je to pro obvodní pediatry hodně práce i odpovědnosti navíc,“ sdělil primář s tím, že pediatrem musí být zajištěna kontinuální péče tak, jako kdyby to dítě pobývalo v porodnici. To znamená, že první návštěva miminka u pediatra musí být prakticky provedena bezprostředně po opuštění nemocnice a musí být prováděna v častých intervalech, aby nedošlo právě k promeškání nějakých nastupujících problémů.

„Děti po porodu mají různé poruchy, infekce i jiné závažné komplikace a ne vždy je možné je rozpoznat v prvních dvanácti hodinách nebo naopak jednoznačně tvrdit, že dítě žádné komplikace nemá a lze ho propustit jako zdravé. Proto budeme maminkám vysvětlovat, že by u nás měly vydržet do doby, než u dětí provedeme všechna vyšetření,“ uzavírá primář Kobsa.