Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice již více než rok úspěšně léčí těžké záněty střev novou metodou

20. 8. 2014

Tzv. fekální bakterioterapii - tedy "transplantaci stolice" - použili v novojičínské nemocnici zatím u šesti pacientů se zánětlivým onemocněním střev. Vždy s pozitivním výsledkem.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Již více jak jeden rok úspěšně léčí těžké záněty střev novou metodou interní oddělení Nemocnice Nový Jičín. Tzv. fekální bakterioterapii – tedy „transplantaci stolice“ – použili zatím u šesti pacientů se zánětlivým onemocněním střev, přičemž vždy s pozitivním výsledkem. Tento zvláštní způsob léčby je v České republice používán od roku 2010 a novojičínská nemocnice patří mezi jedna z mála zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji používajících tuto metodu.

Pomocí fekální bakterioterapie se léčí opakované infekce bakterií Clostridium difficile způsobující těžké zánětlivé onemocnění střev. Tímto zákrokem lze „porazit“ infekci, se kterou si neví rady ani nejsilnější antibiotika. „Jde o proceduru, během níž se provádí transplantace stolice od zdravých příbuzenských i nepříbuzenských dárců, kde je předpoklad antibiotiky nenarušené mikrobiální skladby stolice. Stolice od dárce se rozpustí v solném roztoku, odfiltrují se pevné části a roztok se sondou zavede do tlustého nebo tenkého střeva. Účelem je rozmnožení zdravých bakterií a prevence dalších relapsů choroby,“ říká primář interního oddělení novojičínské nemocnice MUDr. Roman Černohorský s tím, že tato terapie je až překvapivě účinná. „U našich pacientů s úporně se vracející infekcí nedošlo po této proceduře již k dalším atakám choroby,“ doplnil primář.

Pomocí této metody na interním oddělení nemocnice vyléčili 65letou těžce nemocnou pacientku, u které se klostridiová infekce stále opakovala. Pacientka byla při druhém relapsu (návratu) choroby již v ohrožení života. Nemoc se projevovala průjmy, velkými bolestmi břicha, vysokými teplotami a celkovým selháváním vitálních funkcí vyžadujícím intenzivní péči. „Při této infekci bývá postiženo tlusté a někdy i tenké střevo, těžce však strádá celý organismus,“ vysvětluje primář. Na léčení střevních potíží pacientky nezabrala ani drahá zahraniční antibiotika, takže lékaři přistoupili k této zvláštní metodě. „Museli jsme sehnat příbuzného, který byl vyšetřen, aby neměl nějakou infekční nemoc. Poté jsme pacientce dvakrát aplikovali stolici od příbuzného. Od té doby je už rok bez zánětu střev,“ uvádí primář a dodává. „I u ostatních pěti pacientů byla tato metoda úspěšná. U žádného z nich nedošlo k dalšímu relapsu této choroby“.

První doložená transplantace stolice proběhla už v roce 1958 na Lékařské fakultě Coloradské univerzity v Denveru na čtyřech pacientech s těžkými průjmy bez odezvy na klasické terapie. Všichni se zotavili do 48 hodin. Nejen mezi obyčejnými lidmi, ale ani mezi lékaři nepatří tato metoda mezi vyhledávané, protože představa přijetí cizí stolice se mnoha lidem nezamlouvá, proto je důležitá správná komunikace s pacientem i jeho rodinnými příslušníky.