Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín otevřela poradnu pro sportující děti

16. 7. 2014

Aby sport a cvičení mělo na jedince pozitivní vliv, musí být provozován přiměřeně jeho zdravotnímu stavu a jeho fyziologickým možnostem.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Lékařskou poradnu pro děti a mládež provozující výkonnostní sport otevřela počátkem dubna Nemocnice Nový Jičín. V této sportovní ambulanci se provádí především pravidelné sportovní prohlídky, ale děti i jejich rodiče se zde dozví, jak začít sportovat, jak kontrolovat svůj trénink, který sport je pro ně nejvhodnější, jak upravit svou hmotnost, vylepšit svou fyzickou kondici, nebo jakou zátěž zvolit k dosažení svého cíle. „Náplní vyšetření je především posouzení zdravotního stavu specificky k druhu prováděného sportu s úkolem zjistit základní hodnoty výkonnosti a rizika možného poškození zdraví. Vyšetření má charakter preventivní a je prováděno na žádost registrujícího lékaře nebo rodičů sportujících dětí,“ říká primář dětského a novorozeneckého oddělení novojičínské nemocnice MUDr. Miroslav Kobsa s tím, že právě v období tělesného růstu malých sportovců se dá nejvíce získat, ale i ztratit. Svalová nesouhra, vadné držení těla, špatná pohybová koordinace a vytvoření a fixace neekonomických pohybových stereotypů jsou často příčinou předčasného ukončení sportovních aktivit. Podstatnou součástí vyšetření je i detekce rizik, která by mohla vést k náhlému úmrtí při sportovní činnosti. Náhlá smrt zdánlivě zdravého sportovce v České republice se vyskytne v počtu jedné či dvou desítek ročně. Je podstatné, že sportující děti jsou touto událostí postiženy až 4krát častěji, než děti nesportující. Proto ambulance vychází v tomto směru z konsenzuálního návrhu evropské skupiny sportovní kardiologie na kardiovaskulární „preparticipation screening“ sportovců mladších 35 let.

Cvičení a sport hrají nezastupitelnou úlohu v životě člověka pro jeho vývoj tělesný i duševní, zachování dobrého zdravotního stavu, výkonnosti. „Aby sport a cvičení mělo na jedince pozitivní vliv, musí být provozováno přiměřeně jeho zdravotnímu stavu a jeho fyziologickým možnostem. Jakákoliv sportovní aktivita může podle okolností působit na zdraví jedince příznivě, ale za určitých okolností jej může i poškodit. Riziko poškození organismu nevhodně prováděnou zátěží se zvyšuje zejména u dětí a mládeže,“ sdělil MUDr. Kobsa. Proto součástí vyšetření je i stanovení všech důležitých antropometrických údajů, které pomohou odhalit i poruchy vlastního vývoje dětského organismu.

Zdravotní riziko nelze při sportu zcela vyloučit, lze však odhalit skrytá oslabení a možná rizika poškození zdraví specializovanou lékařskou péčí. „Sportovní činnosti mají rozdílnou náročnost podle svého charakteru a intenzity a mohou působit ze zdravotního hlediska příznivě nebo nepříznivě,“ uvádí primář s tím, že spojení aktivní sportovec a vážné onemocnění může skončit také tragicky. „Každý, kdo se chce věnovat intenzivnějšímu sportovnímu tréninku nebo jiné namáhavější pohybové aktivitě, by měl znát svůj zdravotní stav,“ doplnil primář.

V novojičínské poradně lze udělat čtyři druhy vyšetření – vstupní sportovní prohlídku pro děti mladší osmi let, vstupní sportovní prohlídku pro děti a mládež, pravidelnou sportovní prohlídku a jednorázovou sportovní prohlídku před sportovním výkonem. Prohlídka se skládá z pečlivého zjištění anamnézy (předchorobí), zjištění antropometrických údajů (hmotnost, výška, tělesné složení, tloušťka kožních řas, procento tukové vrstvy, u dětí posouzení sexuálního stupně vývoje), klinického vyšetření včetně klidové srdeční frekvence, krevního tlaku, klidového elektrokardiogramu a ze zátěžového dynamického testu na bicyklovém ergometru. „Na základě zátěžového vyšetření můžeme například zjistit jednak tělesnou zdatnost a některé tělesné vlastnosti, ale především jak se chová oběhový systém během kontrolované zátěže, zda nedochází k do té doby nepoznaným poruchám srdeční činnosti, které mohou hrát roli pro rozhodnutí, zda jsou vhodné pro zvolený typ sportu a intenzitu tělesného tréninku,“ vysvětlil MUDr. Kobsa. Podle něj úspěšně absolvovaná základní prohlídka je odborným potvrzením možnosti pravidelně trénovat a závodit buď v plném rozsahu, nebo s určitým omezením. „Za klad naší činnosti považujeme i to, že řadě dětí sport naopak umožníme tam, kde mají stanovena neadekvátní omezení či zákazy při ne zrovna podrobném posouzení zdravotního stavu jiným ošetřujícím lékařem,“ dodává primář.

Lékařská ambulance pro sportovce má licenci České společnosti tělovýchovného lékařství a je zatím otevřená v úterý od 15.00 do 17.00 hodin. Najdete ji v přízemí dětského oddělení novojičínské nemocnice. K vyšetření do poradny je třeba se předem objednat, a to buď elektronicky: objednejdetske@nnj.agel.cz nebo telefonicky na čísle 420556773333. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak některé pojišťovny v rámci svých preventivních programů poskytují na sportovní prohlídky příspěvek. „S sebou je třeba přinést sportovní obuv, šortky či trenýrky. Délka vyšetření je podle typu 20 až 30 minut,“ uzavírá MUDr. Miroslav Kobsa.