Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín zahájila kompletní rekonstrukci centrálních operačních sálů

1. 4. 2014

Díky rekonstrukci v hodnotě zhruba 220 miliónů budou moci lékaři provádět větší počet náročných operací, zejména u onkologicky nemocných pacientů.

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Mgr. Radka Baková a archiv nemocnice

K přestavbě centrálních operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení se zavázala společnost AGEL před dvěma lety, když si Nemocnici Nový Jičín na dvacet let pronajala od Moravskoslezského kraje. Do rekonstrukce se však mohla pustit až poté, co přestavěla oddělení hemodialýzy, které se přesunulo do nového pavilonu nukleárních oborů, který AGEL vybudoval loni v létě. Díky tomu teď může prostory ARO rozšířit a navýšit jeho lůžkovou kapacitu z původních šesti na deset lůžek. „Oddělení bude kompletně vybaveno novou monitorovací technikou i ventilátory pro umělou plicní ventilaci. Kromě toho zde vybudujeme nový dospávací pokoj s kapacitou osmi lůžek,“ uvedl ředitel Nemocnice Nový Jičín MUDr. Karel Dostalík. Právě zástupci kraje společně s vedením nemocnice stavbu 30. ledna slavnostně zahájili poklepáním na stavební kámen. Díky rekonstrukci v hodnotě zhruba 220 miliónů korun budou moci lékaři novojičínské nemocnice provádět větší počet náročných operací, zejména u onkologicky nemocných pacientů.

Výrazných změn doznají i centrální operační sály. Místo doposud tří sálů vybuduje nemocnice čtyři nové, z nichž jeden bude vybaven pro robotickou chirurgii. Operační sály budou navíc kompletně vybaveny novou technologií. „Sály vybavíme novými operačními stoly, operačními svítidly i multimediální technologií, včetně kamerového systému a klimatizačních jednotek,“ prozradil ředitel. Podle něj přinese rekonstrukce výrazné zkvalitnění poskytované zdravotní péče. „Zlepší se také celková průchodnost operačních sálů a ARO. V praxi to znamená, že lékaři budou moci provádět významně náročnější operace, především ty onkologické, s podstatně lepším zajištěním intenzivní a resuscitační péče po provedených zákrocích, objasnil MUDr. Dostalík s tím, že cílem rekonstrukce je mimo jiné také minimalizovat čekací lhůty na plánované operace. „Rekonstrukcí centrálních operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení získají lékaři novojičínské nemocnice mnohem lepší podmínky pro svou práci a prostor pro rozvoj moderních léčebných postupů. Pacienti, zejména ti onkologičtí, pak ještě větší šanci na uzdravení,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Ing. Jiří Martinek. Dodal, že s odstupem dvou let, kdy se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo pronajmout nemocnici zdravotnické skupině AGEL, se ukazuje, že kraj získal spolehlivého partnera, který plní své závazky a stejně jako jemu mu záleží na dalším zvyšování kvality zdravotní péče o občany.

Během rekonstrukce lékaři novojičínské nemocnice operovat nepřestanou. Operativa se přesune v maximální možné míře na nedotčené operační sály ostatních oborů – tedy urologie, gynekologie, ORL, ortopedie nebo traumatologie. „Snažili jsme se naplánovat vše tak, aby zbytečně nedocházelo k prodlužování čekacích lhůt, zejména u onkologické operativy. Nebudeli kapacita postačovat, zvážíme případné využití víkendů a svátků pro plánovanou operativu,“ dodal ředitel. Zároveň prosí všechny pacienty i personál nemocnice o shovívavost při probíhajících bouracích pracích, kterým se bohužel nelze vyhnout. Ubezpečuje však, že nemocnice ve spolupráci se zhotovitelem stavby dělá vše pro to, aby byly dopady stavby v podobě zvýšeného hluku a prašnosti na okolí minimální. Nemocnici Nový Jičín provozuje od počátku roku 2012 společnost AGEL. Moravskoslezský kraj ji společnosti pronajal na 20 let. Během svého dvouletého působení vybudovala Nemocnice Nový Jičín v bývalé budově interního oddělení nový pavilón nukleární medicíny s PET CT přístrojem, který představuje špičku v diagnostice onkologických onemocnění. Kromě specializovaného pracoviště se v přízemí nového pavilonu nachází nové urologické ambulance, v prvním patře pak nemocnice vybudovala nové hemodyalizační oddělení, kde se navíc navýšila kapacita o 50 procent. „Celá investice přišla na 120 miliónů korun. Momentálně probíhá finální fáze dokončení kompletní rekonstrukce budovy, kde v třetím a čtvrtém patře bude nové moderní oddělení pneumologie a odborné endoskopické ambulance. Nemocnici provozujeme přesně dva roky a usilujeme o to, abychom dostáli všem závazkům, ke kterým jsme se při podpisu smlouvy zavázali,“ dodává ředitel.