Nemocnice Nový Jičín

Malé pacienty hlídají nové monitory dechu

9. 5. 2014

Na dětském oddělení je tak nyní 37 monitorů, které si mohou maminky také zapůjčit.

Text a foto: Mgr. Radka Baková

Celkem pět nových monitorů dechu získalo dětské oddělení Nemocnice Nový Jičín. Dar převzal od Nadace Křižovatka primář dětského oddělení MUDr. Miroslav Kobsa, MBA. Monitory dechu ochrání kojence před takzvaným syndromem náhlého úmrtí, který přichází bez varování a postihuje i děti bez klinických příznaků onemocnění. Monitor umístěný pod matrací identifikuje pohyby dýchání dítěte. Ty se elektronicky přenášejí do mikroprocesoru, ve kterém blikající zelené světýlko značí, že je vše v pořádku. V případě, že dítě nedýchá déle než dvacet vteřin, vydá monitor akustický signál. V tomto okamžiku je ještě dostatek času zasáhnout a vyhnout se tak poškození zdraví novorozence. „Na dětském oddělení nemocnice máme nyní 37 monitorů dechu, které také zapůjčujeme. Tyto přístroje se však musí co dva roky měnit, což je doba garantovaná výrobcem a schválená Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro používání,“ vysvětlila vrchní sestra dětského oddělení Jana Tymlová s tím, že monitor je i v domácím prostředí „strážcem“ miminka ve chvílích, kdy není nikdo poblíž, a to především v nočních hodinách.

V České republice umírá na tento syndrom každým rokem okolo deseti dětí, ve světě jsou to však desetitisíce kojenců. Statistiky ukazují, že nejvíce dětí tento syndrom postihuje mezi druhým a pátým měsícem života, přičemž nejnebezpečnější je čas mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. Jedna z uváděných příčin tohoto syndromu může být nastalá drobná změna v mozku dítěte, která vede k problémům s dýcháním či krevním oběhem.