Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice získala statut centra vysoce specializované péče v onkogynekologii

11. 2. 2014

Nemocnice získala statut až do roku 2018. Komplexní péči bude zajišťovat společně s dalšími 13 pracovičti v zemi.

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv nemocnice

Česká republika patří v Evropské unii k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny děložního čípku. Každý rok v Česku onemocní zhruba tisíc žen a čtyři sta jich zákeřné nemoci podlehne. A stoupá výskyt také jiných onkogynekologických onemocnění, například rakoviny dělohy nebo vaječníků. Ministerstvo zdravotnictví se proto rozhodlo vytvořit speciální síť onkogynekologických center, do které se nyní bude onkogynekologická péče soustředit. Do sítě patří i Nemocnice Nový Jičín, jejíž součástí je také Komplexní onkologické centrum. Statut nemocnice získala, jako jedna z mála v zemi, až do roku 2018.

Statut centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii získalo v zemi celkem 14 nemocnic. Síť tak tvoří určitou nadstavbu komplexních onkologických center. Patří do ní také Nemocnice Nový Jičín, která získala statut až do roku 2018. Společně s dalšími třinácti pracovišti tak bude zajišťovat specializovanou komplexní péči pro onkogynekologicky nemocné pacientky. „Pro Nemocnici Nový Jičín je výsledek důkazem, že i soukromá pracoviště mohou patřit k preferované síti vysoce odborných a kvalitních pracovišť, která jsou schopna poskytovat nepřetržitě péči nejvyšší úrovně. Přirozeně nás zařazení do této sítě těší a věřím, že je to příslib dlouhodobé perspektivy našeho Komplexního onkologického centra,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Nový Jičín MUDr. Karel Dostalík.

NEJMODERNĚJŠÍ VYBAVENÍ

Gynekologické pracoviště novojičínské nemocnice se dlouhodobě řadí mezi nejlepší onkogynekologická pracoviště v zemi. „V současné době jsme pracovištěm, které provádí jedno z nejvyšších počtů zákroků v rámci léčby gynekologických zhoubných onemocnění v České republice za použití nejmodernějšího přístrojového a operačního vybavení včetně laparoskopických sestav nejvyšší třídy full HD či speciálního  ultrazvukového kavitronového disektoru,“ prozradil primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D., M MED. Součástí onkogynekologického programu je i radikální robotická da Vinci operativa, kdy je využíván moderní čtyřramenný robot. „Naše pracoviště je výjimečné i v tom, že operační výkony jsou individualizovány pro jednotlivé pacientky, a to i s ohledem na operační přístup. Důraz je kladen zejména na minimálně invazivní přístupy,“ doplnil primář a dodal, že lékaři v nemocnici nejčastěji operují karcinomy děložního čípku, vaječníků nebo dělohy. Vytvořením speciální sítě chce ministerstvo soustředit péči do center, které mají s léčbou onkologicky nemocných pacientek největší zkušenosti. Tím, že se ženy dostanou rychleji k erudovaným specialistům, mají větší šanci na vyléčení. „Řada prací v minulosti doložila lepší prognózu pacientek a lepší výsledky léčby, pokud je prováděna specialistou onkogynekologem v centru s dostatečným počtem pacientů. Rychle se rozvíjí i oblast diagnostická, vyžadující nákladné přístrojové vybavení, specializovaná vyšetření, ale i vysokou erudici vyšetřujícího,“ zdůvodňuje vytvoření speciální sítě ministerstvo zdravotnictví.

NÁROKY NA CENTRA

Ministerstvo zároveň předpokládá, že vytvořením sítě špičkových onkogynekologických pracovišť dojde k snížení nákladů vynakládaných na péči. Kritéria k zařazení do sítě center připravil tým zástupců ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností a zástupců poskytovatelů zdravotní péče pracujících v komisi pro vysoce specializovanou péči v oboru onkogynekologie. Každé pracoviště se získaným statutem musí například ročně ošetřit minimálně 100 nových záchytů gynekologických zhoubných nádorů a provést minimálně 60 radikálních operací. Novojičínská nemocnice přitom ročně ošetří celkem 400 nových záchytů, tedy čtyřikrát víc, než požadovalo ministerstvo zdravotnictví.

Přestože mnozí pacienti nesli v minulosti koncentraci léčby onkologických onemocnění do specializovaných pracovišť nelibě, zkušenosti jasně dokazují, že šlo jednoznačně o krok správným směrem. Po změně tehdy volali také odborníci. Před vytvořením sítě Komplexních onkologických center se totiž léčba rakoviny v Česku dala přirovnat spíše k loterii se zdravím. O tom, ve které nemocnici se pacient bude léčit, rozhodovala adresa bydliště. A tak se třeba šance žen s rakovinou prsu na přežití lišily místy až pětsetkrát. Zatímco v jedné nemocnici pacientky žily i po devíti letech od léčby, což prakticky znamená vyléčení, v nemocnici o kus dál přežívaly léčbu v průměru jen o 1,5 roku. „Koncentrace do center je zcela jednoznačně správným systémovým krokem k zajištění špičkové onkogynekologické péče pro všechny pacientky na území celé republiky,“ uzavřel ředitel Dostalík.