Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín získala moderní přístroj na drcení močových kamenů

10. 10. 2013

Přístroj lithotriptor umožní efektivněji a cíleněji drtit kameny v močových cestách a tím výrazně zefektivnit léčbu, stejně tak jako zkrátit dobu hospitalizace a návratu pacienta do běžného režimu.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková

Nový přístroj na rozbíjení kamenů v močových cestách již slouží pacientům v Nemocnici Nový Jičín. Urologické oddělení začalo využívat nový moderní přístroj laserový lithotriptor, což by se do češtiny dalo volně přeložit jako „drtič kamene“. Současně s laserovým lithotriptorem byl zakoupen nový ureterorenoskop, což je přístroj pro endoskopické vyšetření ledvin a močovodů. Oba špičkové přístroje, které novojičínská urologie vlastní jako jedna z mála pracovišť v Moravskoslezském kraji, přišly na téměř 1,5 miliónu korun.

„Zakoupením těchto přístrojů byla na našem oddělení významně modernizována endoskopická léčba urolitiázy – tedy kamenů v močových cestách. Přístroj lithotriptor za využití laserové energie nám umožní efektivněji a cíleněji drtit kameny v močových cestách a tím výrazně zefektivnit léčbu, stejně tak jako zkrátit dobu hospitalizace a návratu pacienta do běžného režimu,“ říká MUDr. Miroslav Štursa, primář urologického oddělení. Chirurgická léčba ledvinných kamenů i kamenů v močovodu a močovém měchýři zaznamenala v posledních desetiletích významné změny směrem od otevřených operací k minimálně invazivním výkonům. Důvodem je neustálý pokrok v medicíně, kdy je možné kameny v ledvinách a močovodech rozbíjet mimotělním drcením rázovými vlnami. Důležité je pro operatéra také významné rozšíření nástrojů pro endoskopické miniinvazivní řešení. V minulosti hojně užívané klasické otevřené operace jsou až na výjimky dnes již minulostí. „Tyto takzvané endourologické nebo endoskopické techniky zůstávají důležitým faktorem jak pro primární léčbu těchto kamenů, tak pro sekundární léčbu pro odstranění zbytků konkrementů po mimotělním drcení,“ uvádí primář s tím, že v minulosti hojně užívané klasické otevřené operace jsou až na výjimky dnes již minulostí.

Onemocnění močových cest a tvorby ledvinových kamenů doprovází lidstvo po celou dobu jeho vývoje. Vyskytuje se převážně u lidí v produktivním věku 20 až 45 let a zůstává, i přes dosažené pokroky v medicíně, závažným zdravotním problémem. Jeho nebezpečí spočívá především v potenciálním ohrožení ledvin a ve vysoké míře pravděpodobnosti jeho opakování. Může vyústit například až ve vysoce bolestivou ledvinovou koliku. Nárůst výskytu kamenů je dle odborníků přímo úměrný nárůstu výskytu vysokého krevního tlaku, obezity, cukrovky, neuváženého používání řady léků a nezdravě vysokého příjmu potravin.