NEMOCNICE LOUNY

Přesnější vyšetření poskytne pacientům Nemocnice Louny nová počítačová tomografie

4. 2. 2018

Nové vybavení má, na rozdíl od původního šestiřezového přístroje, šestnáct řad detektorů. Je tak schopen provést šestnáct snímků během jedné sekundy, čímž dochází k celkovému urychlení vyšetření.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Mgr. Radka Miloševská, Bc. René Nieslanik

Nový CT přístroj v hodnotě 6,5 miliónů korun nahradil v lounské nemocnici starší již dosluhující vybavení z roku 2010 a pacientům a zdravotnickému personálu nabídne řadu výhod. Kromě kvalitnějšího zobrazení, rychlejších vyšetření a zkrácení čekacích dob také snížení celkové radiační zátěže. „Ačkoliv byl stávající CT přístroj ještě funkční, některé jeho klíčové díly se blížily konci své životnosti. Předchozí přístroj bychom tak museli udržovat v chodu při velmi vysokých nákladech, proto jsme se rozhodli pořídit nové vybavení, které je svými technickými parametry o několik stupňů výše a výrazně tak přispěje ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče, “ uvádí předseda představenstva Nemocnice Louny Ing. Pavel Fojtík. 

Počítačový tomograf (CT) funguje na principu rentgenového záření a je využíván k detailnímu zobrazení orgánů lidského těla, zejména k rutinnímu vyšetření mozku, břicha, pánve a páteře, dále umožní vyšetření tepenného a žilního řečiště. Vyšetření pomocí CT dále umožňuje sledovat v čase účinnost léčby u onkologických pacientů, a tím pomoci nastavit optimální léčbu těchto pacientů. „Přístroj také využijeme při diagnostice nádorových onemocnění, při vyšetřování cév mozku, například při mozkových příhodách apod.,“ sdělil vedoucí lékař radiodiagnostického oddělení Nemocnice Louny MUDr. Jan Kraner. Nové vybavení má, na rozdíl od původního šestiřezového přístroje, šestnáct řad detektorů. To znamená, že je schopen provést šestnáct snímků během jedné sekundy, čímž dochází k celkovému urychlení vyšetření. Celkové zobrazení orgánů je kvalitnější a umožňuje rychle provést 2D a 3D rekonstrukce. „Zároveň můžeme pacienta vyšetřit ve větším rozsahu než doposud. Nové CT nám umožní například podrobně zobrazit tepny krku, mozku a dolních končetin a odhalit jejich možné zúžení či uzávěry. Můžeme také vyšetřovat plicní tepny a odhalit případnou plicní embolii,“ vysvětlil MUDr. Jan Kraner s tím, že služby oddělení jsou k dispozici pacientům jak z blízkého, tak i širokého okolí a regionální spádovost není pro přijetí pacienta podmínkou. 

„Pacienty z jiných regionů rozhodně neodmítáme,“ doplnil MUDr. Kraner. Nákup nového CT přístroje v hodnotě 6,5 miliónu korun podpořila dotací Rada města Louny. Dotace ve výši 450 000 korun byla poskytnuta z Fondu sociálních věcí a zdravotnictví, do kterého přispívají i obce správního obvodu formou daru na provoz lékařské pohotovostní služby v Lounech. Nemocnice Louny se stala členem skupiny AGEL v únoru 2016. Ihned po převzetí provedlo vedení nemocnice neodkladné opravy budov a výměny některých technologií. „Jen v loňském roce jsme proinvestovali 10 miliónů korun. Kromě nového CT se koupil nový nábytek, vybavení rehabilitačního oddělení a IT technika. Byly zahájeny projektové práce nutné pro další stavební úpravy a zavedli jsme bezplatné WiFi pro naše pacienty. V tomto trendu chceme pokračovat i v letošním roce,“ uzavřel Ing. Pavel Fojtík.