Nemocnica Zvolen

Nemocnica Zvolen pokračuje s investíciami do medicínskej techniky

6. 2. 2018

Nákup nového prístrojového vybavenia potvrdzuje snahu o neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Peter Jurčiak

Obstaranie novej prístrojovej techniky má obrovský prínos hlavne pre pacientov, pretože sa výrazne zvýši ich bezpečnosť pri podávanej anestézii. Nový EKG prístroj je určený predovšetkým malým pacientom. Dokáže kvalitnejšie zobraziť srdcovú frekvenciu a pravidelnosť rytmu. Lekári s ním vidia lepší obraz o prípadnom postihnutí, zväčšení jednotlivých oddielov, či iných poruchách srdca. Dva nové anestéziologické prístroje veľmi citlivo a presne sleduje viaceré životné funkcie pacientov. Vyznačuje sa vysokou mierou spoľahlivosti, pokročilým monitoringom a umožňujú lepší pracovný postup v rámci anestéziologického tímu. ,,U kriticky chorých a nestabilných pacientov umožňujú nové prístroje rozšírené monitorovanie vitálnych funkcií a pomáhajú presnejšie a včasne liečebne zasiahnuť. Taktiež veľmi citlivo zabezpečujú umelú pľúcnu ventiláciu pacientov počas anestézie s možnosťou viacerých ventilačných režimov prispôsobených individuálnym potrebám každého pacienta.

Konštrukcia a moderná technológia prístrojov zodpovedá najnovším požiadavkám na moderné a komplexné riešenie pre vedenie anestézie,“ uviedol MUDr. Thonhauser Róbert, primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pre potreby oddelenia bol zakúpený i videolaryngoskop, ktorý v prípade sťaženého zaistenia dýchacích ciest pred operačným výkonom, alebo pri poskytovaní intenzívnej starostlivosti, dokáže lekárovi pomôcť bezpečne zaistiť dýchacie cesty zavedením endotracheálnej kanyly. Pomocou kamery napojenej na videolaryngoskop si dokáže anestéziológ veľmi prehľadne zobraziť pomery v hrtane, ktoré nie je možné pri klasickej laryngoskopii vidieť a umožní mu bezpečné zavedenie dýchacej kanyly. Doplnením úseku anestézie o videolaryngoskopický prístroj spĺňa oddelenie medzinárodne doporučené medicínske štandardy určené pre postup pri zaistení dýchacích ciest pacienta v prípade sťaženej intubácie. Diagnostika malých pacientov sa v súčasnosti realizuje s pomocou nového EKG prístroja. Ten umožňuje vyšetrenie EKG u detí všetkých vekových kategórií.

Zdravotnícke zariadenie naň získalo prostriedky vďaka sponzorskému daru vo výške 3000 eur. Vyšetrenie EKG je rýchle, a nenáročné pre deti, pritom prináša dosť dôležitých informácií o činnosti srdca. Povinne ho absolvujú pacienti, u ktorých je podozrenie na ochorenie srdca. Srdcové poruchy pritom trápia aj malé deti od narodenia, tu je mnohokrát nevyhnutná operácia, aby sa zamedzilo nasledujúcim komplikáciám. Mobilný EKG prístroj šetrí čas zdravotníckym pracovníkom a garantuje vyšší komfort. ,,Vyšetrujeme ním hospitalizovaných detských pacientov, ale aj malých pacientov vyšetrených na ambulancii od. Manipulácia s týmto prístrojom je jednoduchšia a záznam elektrokardiografického vyšetrenia je kvalitnejší ako s prístrojom, ktorý sme doposiaľ na detskom oddelení mali,“ uviedla MUDr. Oľga Švecová, primárka detského oddelenia. V prípade, že sa zistia z výsledkov EKG ochorenia srdca, odporučí sa rodičom malých pacientov hospitalizácia alebo v lepšom prípade ďalšie špeciálne odborné vyšetrenie. Nemocnica Zvolen ročne ošetrí desaťtisíce pacientov v regióne, ktorý má takmer 150 000 obyvateľov. Spádovou oblasťou pre všetky typy poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú hlavne okresy Zvolen, Detva a Krupina.