Nemocnica Zvolen

Nový systém organizácie pacientov v Nemocnici Zvolen

26. 4. 2016

Vedenie Nemocnice Zvolen investovalo zatiaľ do nového systému manažovania pacientov viac ako 10 000 eur.

Text a foto: Zuzana Sitárová

Na prízemí chirurgického pavilónu sa v uplynulých mesiacoch dejú zmeny, ktorých výsledkom bude príjemný moderný vstup so všetkými potrebnými vyšetrovacími a diagnostickými pracoviskami pre pacientov, ktorí potrebujú chirurgickú prvú pomoc. Vedenie Nemocnice Zvolen investovalo zatiaľ do nového systému manažovania pacientov viac ako 10 000 eur. „Vidíme, že toto pracovisko zaostávalo, čo sa týka vybavenia a prostredia za inými, už zrekonštruovanými, preto sme sa rozhodli pristúpiť k opravám, ktoré boli nevyhnutné,“ hovorí MUDr. Jozef Botka, riaditeľ Nemocnice Zvolen. V uplynulom roku bola presťahovaná a opravená chirurgická pohotovosť do priestrannejšej ambulancie s novým vybavením ako v ambulancii, tak aj v čakárni.

Novinkou je momentálne systém poradových lístkov, ako ich poznáme z iných inštitúcií, ako sú napríklad banky. Pacient si pri vstupe vytiahne poradový lístok podľa toho, kam potrebuje ísť. Nad ambulanciami sú displeje, ktoré ukazujú číslo práve ošetrovaného pacienta. Pri zmene čísla displej vydá krátky zvuk, aby upozornil čakajúcich na zmenu. Pacienti sú menej nervózni, pretože vidia aktuálny stav a tiež koľko pacientov je pred nimi. Eliminuje sa týmto možnosť predbiehania sa pacientov, ale samozrejme život ohrozujúce stavy a záchranky majú prednosť.

Systém ponúka bohaté štatistiky ako napríklad dobu čakania pacientov, dobu obsluhy pacienta atď. „Vďaka štatistikám budeme môcť relevantne porovnať dobu čakania pacienta na vyšetrenie u nás a v iných zdravotníckych zariadeniach, pričom porovnávať sa chceme predovšetkým so zahraničnými zariadeniami. Tento systém stál viac ako 7 000 eur a predpokladáme, že sa nám aj za jeho pomoci podarí zefektívniť manažment pacienta. Tiež by sme chceli vyvolávací systém zaobstarať na polikliniku, kde je takmer 40 ambulancií,“ prezrádza riaditeľ ďalšie plány do budúcnosti. 

Ďalšou potrebnou súčasťou manažmentu pacientov, ktorá doteraz chýbala v chirurgickom pavilóne, je recepcia, kde ich zdravotná sestrička bude navigovať a objednávať na presné termíny vyšetrení – v prípade, ak bude potrebné ďalšie riešenie zdravotného stavu pacienta. „K tomuto kroku sme pristúpili z toho dôvodu, že mnoho pacientov je po vstupe do chirurgického pavilónu zmätených, blúdi a nevie nájsť správnu ordináciu, mnohí nakoniec aj odídu do iného zariadenia. Naším cieľom je, aby pacienti mali kontaktnú osobu, ktorá sa im bude vedieť venovať, usmerniť, čím by sa mali pacienti cítiť bezpečnejšie, pretože budú vedieť, že sa majú na koho obrátiť,“ uzatvára MUDr. Botka.