Nemocnica Zvolen

Oddelenie Nemocnice Zvolen získalo Cenu primátorky Zvolen

18. 2. 2016

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je dlhodobo „neviditeľnou“ súčasťou nemocnice. Pritom sú to práve tí lekári, ktorí najviac balansujú medzi naším životom a smrťou.

Text: Mgr. Marta Csergeová, Zuzana Sitárová / Foto: Zuzana Sitárová, archív OAIM

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Nemocnice Zvolen v polovici decembra 2015 získalo Cenu primátorky Zvolen. Takto významné ocenenie bolo odovzdané primárovi MUDr. Časnochovi, všetkým lekárom, sestričkám a celému personálu oddelenia za obetavosť a zodpovedný prístup k práci. Cenu prevzal z rúk pani primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej primár OAIM a námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Peter Časnocha v priestoroch Zvolenského zámku. „Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je dlhodobo „neviditeľnou“ súčasťou nemocnice. Pritom sú to práve tí lekári, ktorí najviac balansujú medzi naším životom a smrťou. Na jednej strane je našou prácou uspávať pacientov pri operáciách, kedy sa pohybujeme na hranici čiastočného a celkového uspatia. V uplynulom roku sme podali viac ako 4000 anestézií. Na druhej strane sa snažíme udržať na žive pacientov s ťažkými polytraumami, ktorých bolo v roku 2015 takmer 300. V ambulantnej časti sa ročne venujeme viac ako 7000 pacientom, ktorí trpia silnými a chronickými bolesťami,“ uviedol primár oceneného oddelenia MUDr. Peter Časnocha. 

Ocenených bolo 5 ľudí a organizácií, ktoré prispievajú k propagácii alebo zlepšeniu života komunity. „Dalo by sa povedať, že sú to takí naši strážni anjeli, o ktorých sa málo vie, ale mnohokrát sú dôležitejší ako iní zdravotnícki pracovníci, pretože sa o nás starajú práve v čase nášho bezvedomia,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka s tým, že je nesmierne rád, že bolo ocenené práve OAIM. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bolo založené v roku 1965. Lôžkové oddelenie má v súčasnosti 5 lôžok. Kolektív, pod vedením primára a zároveň námestníka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Petra Časnochu, tvorí 13 lekárov, 30 sestier, 5 sanitárov a 2 upratovačky. „Anestéziológia a intenzívna medicína je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť pričom spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdravotnej starostlivosti,“ uzavrel primár s tým, že ďakuje riaditeľovi nemocnice MUDr. Jozefovi Botkovi za výborné pracovné podmienky, všetkým kolegom za výbornú spoluprácu, spolupatričnosť a vzájomnú pomoc.