Nemocnica Zvolen

Nemocnica Zvolen začala poskytovať svoje laboratórne služby aj v Handlovej

13. 10. 2015

Prínosom pre pacientov je predovšetkým oveľa rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika ochorenia, čo je dôležité najmä pri akútnych prípadoch.

Text: Mgr. Marta Csergeová, Zuzana Sitárová / Foto: Dano Veselský

Nemocnica Zvolen začala od 1. septembra 2015 poskytovať svoje laboratórne služby v Handlovej. Investícia do rozšírenia laboratórií v Handlovej zahŕňajúca informačné technológie, vozový park a zabezpečenie diagnostických prístrojov stála nemocnicu 25 tisíc eur. Prínosom pre pacientov je predovšetkým oveľa rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika ochorenia, čo je dôležité najmä pri akútnych prípadoch. Laboratórium v Handlovej spracováva biologický materiál zo všetkých oddelení a ambulancií nemocnice a zároveň zabezpečuje zvoz materiálu od súkromných lekárov z tejto spádovej oblasti.

„Cieľom činnosti našich laboratórií je ochota slúžiť záujmom pacienta, t.j. zaistiť primerané a stavu vedomostí zodpovedajúce laboratórne vyšetrenia každému, kto ich v skutočnosti potrebuje a to v optimálnom čase a čo najvyššej kvalite. Chceme lekárovi poskytnúť informácie pre určenie diagnózy, stanovenie rizika, stupňa a prognózy choroby, monitorovanie liečby, pre detekciu komplikácii a skríning. V duchu tohto nášho cieľa počtom a sortimentom laboratórnych testov, ich racionálnym využívaním a spoľahlivým analytickým procesom, ako aj profesionálnym prístupom, patríme medzi najmodernejšie laboratórne diagnostické pracoviská na Slovensku,“ dodala Ing. Elena Gaboňová, odborná garantka Oddelenia biochémie, hematológie a transfuziológie. Laboratóriá Nemocnice Zvolen sú jednými z najväčších na Slovensku. Kvalitu laboratórií potvrdili aj výsledky vzoriek zhodné s výsledkami z Národných referenčných centier.

„Okrem kvalitnej a spoľahlivej diagnostiky vzoriek v budúcnosti ponúkneme lekárom z Handlovej aj ďalšie naše služby, ako je poskytovanie konzultačných, organizačných a odborných činností vzťahujúcich sa k racionálnej antibiotickej politike. Taktiež s nami budú môcť prekonzultovať výsledky vzoriek. V rámci ponuky je taktiež možnosť konzultácií laboratórnych výsledkov prípadne ich doplnenie, alebo rozšírenie v závislosti od klinickému stavu pacienta. V prípade záujmu je možné, na základe analýzy sterov z prostredia, sledovať výskyt rezistentných kmeňov a nozokomiálnych nákaz na oddeleniach nemocnice,“ uviedla vedúca Oddelenia klinickej mikrobiológie Ing. Jana Krokošová s tým, že aj samoplatcovia môžu využiť naše služby a to i bez odporúčania lekárov, bez udania dôvodu či anonymne. 

Laboratóriá Nemocnice Zvolen sa skladajú z dvoch pracovísk a to Oddelenia klinickej mikrobiológie a Oddelenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie. Denne spolupracujú s 250 súkromnými lekármi vo Zvolene, Banskej Bystrici, Krupine, Detve a ich blízkom okolí, ale aj s piatimi nemocnicami po celom Slovensku. Kvalita laboratórií je garantovaná pravidelnou validáciou výsledkov nezávislými zahraničnými laboratóriami. „Som rád, že máme možnosť prevziať laboratórium v handlovskej nemocnici a poskytovať kvalitnú diagnostiku zdravotného stavu v ďalšom okrese,“ uzavrel riaditeľ Nemocnice Zvolen MUDr. Jozef Botka.