Nemocnica Zvolen

Chirurgické oddelenie Nemocnice Zvolen začalo s novými operačnými technikami

11. 12. 2014

Chirurgické oddelenie vo Zvolene rozšírilo spektrum operačných výkonov v miniinvazívnej chirurgii. Hodnota nového prístrojového vybavenia je viac ako 70 000 eur.

Text: Zuzana Sitárová, Mgr. Marta Csergeová / Foto: Ing. Anton Marek, Zuzana Sitárová

Chirurgické oddelenie vo Zvolene rozšírilo spektrum operačných výkonov v miniinvazívnej chirurgii. Vďaka zakúpeniu nového endovenózneho lasera mohli lekári chirurgického oddelenia začať s laserovými operáciami kŕčových žíl. Ďalšou novinkou je vykonávanie operácií harmonickým skalpelom, ktorého použitie pri operácii je pre pacientov šetrnejšie. Nový primár chirurgického oddelenia MUDr. Dalibor Panuška, ktorý sa do zvolenskej nemocnice vrátil po siedmich rokoch má s oddelením veľké plány. Zaviesť chce predovšetkým nové operačné techniky s dôrazom na miniinvazívne metódy. „Pojem miniinvazívna chirugia zahŕňa zákroky v brušnej dutine (laparoskopia), v hrudnej dutine (toraskopia), či v kĺboch (artroskopia). Chceme sa zamerať aj na operácie žalúdka, hrubého čreva, hernií (ľudovo pruhov), ktoré sa tu v súčasnosti operujú veľmi zriedka. Mojou predstavou je, aby sa postupne miniinvazívna chirurgia vo Zvolene stala štandardnou a bola poskytovaná na vysokej úrovni. Pacienti tak nebudú musieť vyhľadávať zariadenia s takýmito službami v okolí,“ hovorí MUDr. Panuška. S rozšírenou ponukou služieb vznikla taktiež požiadavka na zakúpenie nového prístrojového vybavenia. Nemocnica sa preto rozhodla zakúpiť endovenózny laser, ktorý sa používa na operácie kŕčových žíl rôzneho rozsahu, preto je komfortnou náhradou za operáciu.

Ďalšou novinkou je harmonický skalpel, s ktorým dokáže operatér vykonávať chirurgické výkony veľmi presne a jemne. „Prístroj využíva rezanie za pomoci ultrazvuku a zároveň zastavuje krvácanie z ciev do veľkosti 5 – 6 milimetrov. Súčasťou skalpela je tzv. Enseal, čo je veľmi sofistikovaná, čipom riadená elektrokoagulácia. Enseal dokáže rozoznať hrúbku tkaniva a podľa nej zastavuje krvácanie a tiež reže. Je na rozhodnutí a návykoch operatéra, ktorú funkciu si zvolí,“ vysvetľuje MUDr. Panuška. Vedenie Nemocnice Zvolen plánuje tiež pokračovať v opravách prenajatých nehnuteľností. Náklady na potrebné opravy existujúcich priestorov sú odhadované na viac ako 10 tisíc eur. „Nevľúdne a stiesnené nemocničné priestory chirurgického pohotovostého príjmu už dosluhovali a preto sme ich premiestnili do priestrannej ambulancie urgentného príjmu, kde je nová sádrovňa a zákrokovňa. Pre pacientov je tu pohodlnejšia čakáreň s wifi pripojením a televíziou,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka s tým, že ďalšie rekonštrukcie, celého pavilónu, sú už naprojektované. „Nie je naším cieľom mať štyri nadštandardné izby, naším cieľom je mať štandardnú úroveň na celom oddelení. To, čo sme dokázali na geriatrickom oddelení, chceme dosiahnuť aj na chirurgii. To znamená dvojlôžkové izby s dostatočne veľkou plochou, televízorom, novými polohovateľnými posteľami aj novým nábytkom,“ dodal riaditeľ. vyžaduje, aby sa pacient nielen čo najrýchlejšie posúval od jedného bodu k druhému, ale aby mal vždy možnosť byť trpezlivo vypočutý, aby mu boli splnené jeho individuálne požiadavky a priania, aby mohol spolurozhodovať pri vytváraní a stanovení plánov ošetrovateľskej starostlivosti“. Na tomto najvýznamnejšom podujatí na Slovensku sa mohli účastníci akcie dozvedieť, že k najčastejšie zisteným nežiaducim udalostiam sa zaraďujú nozokomiálne nákazy, dekubity, pády, medikačné chyby, nesprávne stanovená diagnóza a náhodné poranenia, ale patrí sem aj napríklad nekvalitná komunikácia. „Úlohou tejto odbornej vzdelávacej akcie je oboznamovať sestry, medicínsko-technických pracovníkov, ale tiež lekárov či vedenie nemocníc so zavádzaním bezpečnostných cieľov do praxe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, predstaviť nové možnosti preventívnych opatrení ako aj výmenu informácií a posilniť spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami,“ uzavrela PhDr. Halmová.