Nemocnica Zvolen

Zvolenská nemocnica dbá nielen na hygienu prostredia, ale aj rúk u tých najmenších

11. 9. 2014

Umývanie a dezinfekcia rúk patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Dano Veselský

Zdravotníci Nemocnice Zvolen usporiadali v máji dvojdňový Deň hygieny rúk, pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie, čím sa už po štvrtý krát pripojili k projektu WHO „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorý je zameraný na hygienu a dezinfekciu rúk. Tohtoročnej akcie sa zúčastnilo viac ako 250 záujemcov v priestoroch recepcie polikliniky zvolenskej nemocnice, kde si vyskúšali správnu techniku umývania rúk. Akcia bola určená ako pre zdravotnícky personál nemocnice, tak pre širokú verejnosť. Zúčastnilo sa jej tiež viac ako 120 študentov stredných škôl a žiakov základných a materských škôl, ktorým bol názorne cez virtuálnu, ale aj skutočnú postavičku kamaráta Minka Špinka vysvetlený postup, cieľ a význam správneho a pravidelného umývania rúk. Následne si správnosť hygieny overovali pomocou špeciálnej lampy s UV svetlom. Minko Špinko bol svoj príbeh vyrozprávať aj detičkám materskej školy J. Cikkera na Sliači, kde sa zúčastnilo 50 detí a prišli sa pozrieť aj detičky z iných tried spolu s pani učiteľkami.

„Plyšová postavička Minka Špinka deťom názorne vysvetlila, prečo je dôležité si správne umývať svoje ruky a čo všetko im hrozí v prípade, keď budú hygienu rúk zanedbávať. Reakcie detí, učiteliek, ale aj verejnosti boli fantastické. Postava zaujala pozornosť detí a následne nám kládli otázky z rozprávky a hneď si aj začali umývať rúčky, ktoré im sestričky skontrolovali špeciálnou UV lampou,“ uviedla vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie Ing. Jana Krokošová s tým, že ich cieľom je formou takýchto projektov viesť deti k zdravým hygienickým návykom, k akceptovaniu mikroorganizmov v našom tele a okolitom prostredí.

ZLÁ HYGIENA RÚK ZVYŠUJE RIZIKO PRENOSU CHRÍPKOVÝCH EPIDÉMIÍ
„Tradičné príslovie ‚Čistota pol zdravia‘ je pravdivé,“ potvrdila vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie Nemocnice Zvolen Ing. Jana Krokošová. Nedostatočná hygiena rúk sa podľa nej môže podieľať dokonca aj na šírení respiračných infekcií vrátane chrípky. Umývanie a dezinfekcia rúk patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií. Každoročné testy pritom dokazujú, že tak bežný úkon, akým je umytie rúk, zvláda správne len málokto. „Veľký záujem aj zo strany širokej verejnosti o túto akciu nás potešil a zároveň nám naznačil, že väčšina ľudí má stále problém s indikáciou umývania rúk a aj so samotnou technikou,“ povedala Krokošová.

LEN VODA NESTAČÍ
Zároveň upozornila, že len voda tiež nestačí. „Nie je správne myslieť si, že umývaním rúk studenou či teplou vodou, dosiahneme zničenie vírusov, baktérií a prípadne ďalších mikroorganizmov, ktoré ich lokálne osídlili kontaktom s vonkajším prostredím. Potrebné je použiť mydlo, ktoré nanášame na vlhké ruky. Dĺžka umývania rúk by mala byť aspoň 30 sekúnd,“ vysvetľuje Ing. Krokošová s tým, že aj bežné úkony ako je príprava jedla a jeho konzumácia, nástup do práce a návrat domov či cestovanie v mestskej hromadnej doprave si vyžadujú čisté ruky.

CHOROBY ZO ŠPINAVÝCH RÚK

„Medzi ochorenia súvisiace s nedostatočnou hygienou sa radí nielen vírusová hepatitída typu A, ale aj ďalšie vírusové či bakteriálne ochorenia, kožné zápaly a zápaly tráviaceho traktu, kde k nákaze stačí malá infekčná dávka,“ upozornila mikrobiologička. Toto ochorenie sa môže vyskytnúť ako u detí, tak u dospelých. „Vírusové hnačky sú typické pre detské kolektívy alebo iné skupinové zariadenia, akými sú napríklad domovy seniorov,“ priblížila Krokošová. Umývať si ruky sa tak jednoznačne vyplatí.

Kampaň „Save lives: Clean Your Hands“ /Umývaj si ruky – zachrániš život/ je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie /“Clean Care is Safer Care“/, globálnej výzvy pre zdravie pacientov, zdravotníckeho personálu a verejnosti. Hlavným cieľom je poukázať na to, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie ochorení. „My v Nemocnici Zvolen venujeme mimoriadnu pozornosť tomuto projektu a edukačným aktivitám zameraným práve na hygienu rúk. Veď dokonalé ovládanie techniky umývania rúk zvyšuje bezpečnosť nielen našich hospitalizovaných pacientov, ale aj nášho personálu. O tom, že v tejto nemocnici je edukácia v oblasti hygieny rúk skutočne účinná, svedčí aj klesajúci počet nozokomiálnych nákaz,“ dodala Ing. Krokošová s tým, že každý by si mal riadne umývať svoje ruky pred jedlom, po použití toalety, po kašľaní či kýchnutí alebo po dotýkaní sa zvierat.

ČLOVEK NIKDY NEVIE
Študenti Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene techniku umývania a dezinfekcie rúk dokonale ovládajú. „Ruky si treba umývať skoro stále. Človek nikdy nevie, čo je napr. na držadlách v hromadnej doprave, alebo na nákupných košíkoch… Nechceme dostať nejakú chorobu,“ vysvetlila študentka školy. Fakty o potenciálnom prenose chorôb objasnila mikrobiologička Krokošová. „Pravdou je, že kontaktom s kľučkou či inými predmetmi, ktoré sú znečistené neumytými rukami iných osôb, môžu ľudia na svoje umyté ruky preniesť choroboplodné zárodky“. To ale podľa nej nemusí vždy viesť ku vzniku infekčných ochorení, k akým patrí napríklad žltačka.

V ŠKÔLKE SA TO VŠETKO ZAČÍNA...
„Dovtedy zdravé dieťa, ktoré sa pohybovalo v kruhu svojich blízkych, sa odrazu ocitne vo veľkom kolektíve. Tu sa dostane do kontaktu s baktériami a vírusmi. Navyše nástup do škôlkárskeho prostredia je pre mnohé deti stresujúci, čo má negatívny vplyv na ich obranyschopnosť,“ povedala Krokošová. Preto sa situáciu zvýšenej chorobnosti rozhodol personál škôlky riešiť v spolupráci s oddelením klinickej mikrobiológie Nemocnice Zvolen. A tak vznikol projekt, ktorého výsledkom je cielená a úspešná edukácia rodičov a detí v problematike prevencie respiračných infekcií.

MEDZIPRSTOVÉ PRIESTORY – MIESTA NA KTORÉ SA NAJVIAC ZABÚDA...
Ako sú na tom s hygienou tí najmladší, priblížili riaditeľky materských škôlok (MŠ) vo zvolenskom kraji. Riaditeľka MŠ J. Cikkera na Sliači Mgr. Janáková Lea upozornila, že otázka hygienických návykov je u detí veľmi individuálna. V škôlke sa však podľa nej práve na hygienu kladie veľký dôraz. „Je dôležité umývať si ruky poriadne aj medzi prstami,“ doplnila. Niekedy chcú byť deti z umyvárne čo najskôr preč a majú sklony si umývať ruky tak hovoriac narýchlo.

Význam umývania rúk, ktoré je súčasťou osobnej hygieny, by mal ovládať každý žiak na prvom stupni ZŠ, doplnila Mgr. Lukačková Michaela triedna učiteľka na 1. ZŠ P. Jilemnického vo Zvolene. Návyky si deti musia zautomatizovať, preto je potrebné začať s edukáciou už v materských škôlkach. Do MŠ na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene si deti spravidla hygienické návyky prinášajú už z domu. „Samozrejme nájdu sa výnimky, ale ak to mám hodnotiť celkovo, väčšina z nich si rúčky umýva,“ povedala riaditeľka škôlky Mgr. Korytárová Dagmar s tým, že niektoré detičky si len namočia rúčky a myslia si, že je všetko aj bez použitia mydla hotové.

Nemocnica Zvolen investovala do rozsiahleho moderného projektu zavedenia hygienicko-epidemiologického režimu, ktorý beží v nemocnici od roku 2010. Jeho súčasťou je aj vybavenie oddelení kvalitnou dezinfekciou, bezdotykovými dávkovačmi a jednorazovými prostriedkami osobnej hygieny. „Súčasťou tohto projektu je aj vstupný mikrobiologický skríning, ktorý sa realizuje u každého novoprijatého pacienta a nedovoľuje mu vstúpiť na čisté oddelenia nemocnice, až kým nie sú známe výsledky jeho vstupného skríningu. Tým sa snažíme zabezpečiť bezpečnú hospitalizáciu každého pacienta. Výsledky tohto projektu priniesli nemocnici zníženie nákladov na antibiotiká, skrátenie doby hospitalizácie a v prvom rade zvýšenie bezpečnosti pacienta,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka.