Nemocnica Zvolen

Pôrodnice v Komárne a vo Zvolene patria podľa mamičiek medzi najlepšie na Slovensku

23. 5. 2014

Obe pôrodnice skupiny AGEL boli v projekte Sprievodca pôrodnicami ohodnotené ako najlepšie pôrodnice v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív Nemocnice Zvolen, archív Všeobecnej nemocnice Komárno

Obrovským úspechom sa môžu pochváliť pôrodnice slovenských nemocníc AGELu – v Komárne a vo Zvolene. V projekte Sprievodca pôrodnicami bola podľa celkového hodnotenia mamičiek Všeobecná nemocnica Komárno ohodnotená ako najlepšia pôrodnica v Nitrianskom kraji a Nemocnica Zvolen ako prvá v Banskobystrickom kraji. V rámci Slovenska mamičky ohodnotili komárňanskú pôrodnicu ako siedmu najlepšiu, zvolenskú pôrodnicu hneď za ňou – ako ôsmu najlepšiu. Kde sa na Slovensku o matku a dieťa počas pôrodu a po pôrode najlepšie postarajú? Na túto otázku už po tretíkrát hľadal odpoveď projekt Sprievodca pôrodnicami. Realizátori projektu slovenské pôrodnice podrobne skúmali a hodnotili z hľadiska medicínskych kritérií i spokojnosti samotných pacientok. Výsledky zachytili nielen úroveň zdravotníckych služieb, ale upozornili aj na niektoré zvláštnosti v slovenskom pôrodníctve. Do hodnotenia sa zapojilo 50 z 54 slovenských pôrodníc a 2149 mamičiek.

Z hľadiska hodnotenia služieb sa posudzovala napríklad možnosť prípravy na pôrod, spokojnosť s atmosférou, prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode, možnosti pôrodu, podpora procesu vytvárania prvotnej väzby medzi matkou, dieťaťom a otcom (takzvaný bonding). Matky vyjadrili, nakoľko boli s úrovňou týchto služieb či odbornosťou tímu spokojné. Kolektív gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorého súčasťou je aj novorodenecké oddelenie, si dôveru mamičiek veľmi váži. „Nesmierne nás potešili výsledky hodnotenia kvality pôrodníc. Smerodajné je pre nás predovšetkým hodnotenie mamičiek,“ povedal primár oddelenia MUDr. František Tóth, PhD.

Dlhodobá spokojnosť mamičiek sa odzrkadľuje aj v každoročnom náraste počtu pôrodov. V roku 2013 sa na gynekologicko- pôrodníckom oddelení narodilo 756 detí (zo 751 pôrodov), zatiaľ čo v roku 2012 ich bolo len 715. „V mene vedenia nemocnice sa chcem poďakovať nielen všetkým mamičkám, ktoré si vybrali našu nemocnicu, ale aj celému kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia, ktorý má najväčšiu zásluhu na tomto pozitívnom výsledku,“ uviedol riaditeľ nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš a dodal, že nemocnica má v pláne aj naďalej vylepšovať poskytované služby a podmienky na oddelení.

Nemocnica Zvolen, s titulom Baby friendly hospital, poskytuje na oddelení gynekológie a pôrodníctva komplexnú starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí. „Za týmito výsledkami hlasovania stojí profesionalita, kvalita a prístup všetkých zamestnancov oddelenia k pacientkam,“ povedala Zuzana Sitárová, marketingová manažérka Nemocnice Zvolen s tým, že v najbližších rokoch plánuje nemocnica komplexnú rekonštrukciu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. „Veríme, že týmto krokom ešte viac prispejeme k pohodliu mamičiek a bábätiek,“ dodala Sitárová. V roku 2013 sa vo zvolenskej nemocnici narodilo celkom 894 detí, čo je o 36 bábätiek viac ako v roku 2012. Podľa riaditeľa nemocnice MUDr. Jozefa Botku je navýšená výkonnosť oddelenia výsledkom spokojnosti rodičiek. „V mene pôrodníckeho oddelenia sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nás ohodnotili. Veľká vďaka však patrí predovšetkým celému personálu oddelenia,“ uzavrel riaditeľ.

Pôrodníctvo sa podľa primára MUDr. Františka Tótha, PhD. v súčasnej dobe stále viac zameriava na spokojnosť rodičiek. „Dnešné rodičky prestávajú byť objektom pôrodu. Už nechcú, aby sme im hovorili, čo majú robiť. Teraz sú to veľmi aktívne ženy, ktoré chcú svoj pôrod riadiť, chcú o ňom vedieť a plánovať ho spoločne s partnerom a s nami,“ uviedol primár gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno s tým, že za ústretovým prístupom a kvalitou personálu sú rodičky ochotné v dnešnej dobe cestovať.