Nemocnica Zvolen

Spolupráca lekárov je pre pacienta dôležitá

14. 4. 2014

Nemocnice Zvolen a Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici už dlho úzko spolupracujú. V rámci zlepšenia spolupráce a utuženia vzťahov sa stretli zástupcovia oboch nemocníc v priatel'skom bedmintonovom zápase.

Text: Zuzana Sitárová / Foto: Dano Veselský

Nemocnica Zvolen je väčšia nemocnica s regionálnou pôsobnosťou. Jej „veľkým susedom“ je Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá je vzdialená len 20 kilometrov. Aj keď je v súčasnosti trendom zdravotnú starostlivosť diferencovať do špecializovaných pracovísk, takéto dve nemocnice v blízkosti majú svoj význam.

V poslednom čase pozorujeme trend diferencovania zdravotnej starostlivosti do špecializovaných pracovísk. Tento proces je výsledkom viacerých zmien, ktoré sa udiali najmä v posledných rokoch, kedy boli vynájdené nové technológie a postupy. Zároveň nastal pokrok aj v iných oblastiach ako napríklad v oblasti dopravy a infraštruktúry, keďže dnes má takmer každá domácnosť vlastné auto, cesty sú v podstatne lepšom stave, všade sa dostaneme rýchlejšie.

V zdravotníctve boli zdokonaľované technológie, ktoré sú čím ďalej tým rýchlejšie, efektívnejšie, ale aj finančne náročnejšie. „Ďalším, najpodstatnejším dôvodom špecializácie je, že dennodenne sa nám stávajú úrazy. Nemocnica Zvolen poskytuje bežnú akútnu zdravotnú starostlivosť pre svoju spádovú oblasť,“ vysvetľuje riaditeľ zvolenskej nemocnice MUDr. Jozef Botka a dopĺňa: „avšak existujú zriedkavejšie prípady. Ak by napríklad jeden ortopéd vymenil bedrový kĺb raz za mesiac, nemal by prax a operácia by sa nemusela podariť.

Práve preto je pre pacienta lepšie, ak sa zriedkavejšie operácie sústreďujú do jedného pracoviska, kde ho za stredné Slovensko rieši jeden tím, ktorý má v danej problematike skúsenosti.“ V prípade dvoch susedných nemocníc akými sú Zvolen a Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, spolupráca funguje na viacerých úrovniach. Stáva sa, že pacient príde do zvolenskej nemocnice, je tu hospitalizovaný, operovaný v Banskej Bystrici a následne je prevezený späť do Zvolena. Celú náročnú pooperačnú starostlivosť manažuje Nemocnica Zvolen, avšak pre pacienta je veľmi dôležitá komunikácia a spolupráca lekárov z oboch nemocníc. Takáto situácia môže nastať aj z prevádzkových dôvodov- kedy jedna alebo druhá nemocnica nemá voľné lôžka na hospitalizáciu.

Jasná koncepcia je pri manažmente kritických tehotenstiev, ktoré predovšetkým z dôvodu predchádzania poškodenia novorodenca sú odosielané do Banskej Bystrice. Tieto situácie sú však veľmi špecifické a zriedkavé ako napríklad predpokladaný ťažký pôrod dvojičiek, alebo veľmi predčasné narodenie sa bábätka. „Pôrodov máme rovnaký počet ako Banská Bystrica, avšak vo fakultnej nemocnici majú jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre novorodencov,“ hovorí MUDr. Botka. V prípade geriatrického oddelenia je situácia trochu opačná a Zvolen je pre Banskú Bystricu vyššie pracovisko. Geriatrickí pacienti sú hospitalizovaní vo Zvolene, keďže práve tu sa nachádza najväčšia geriatria na Slovensku.

V rámci zlepšenia spolupráce a utuženia vzťahov sa koncom februára stretli zástupcovia oboch nemocníc v priateľskom bedmintonovom zápase. Hráči si zmerali svoje sily v ženských a mužských dvojhrách, ženských, mužských a aj zmiešaných štvorhrách. Celý turnaj sa niesol v priateľskej atmosfére, všetkým bolo jasné, že cieľom nie je vyhrať, ale zašportovať si a porozprávať sa s kolegami aj na iné témy ako napríklad stanovenie diagnózy pacienta.

Roosevetlova nemocnica jednoznačne viedla ihneď od začiatku turnaja a putovný pohár zaslúžene skončil v Banskej Bystrici. Prekvapením pre zúčastnených bolo odovzdávanie hlavnej ceny – putovného pohára „ŠPITÁL CUP“, ktorý oficiálne víťazom odovzdal prezident Slovenského Zväzu Bedmintonu Anton Siažik. Lekárom zo zvolenskej nemocnice sa aj napriek neúspechu podujatie veľmi páčilo sa všetci sa tešia na odvetu. Riaditeľ MUDr. Jozef Botka, ktorý bol jedným z iniciátorov akcie sľúbil, že turnaje budeme organizovať pravidelne, zároveň dodal: „aj keď hlavnou myšlienkou turnaja nie je výhra, verím, že nabudúce skončí „ŠPITÁL CUP“ vo Zvolene“.