Nemocnica Zvolen

Zvolenská nemocnica začína s modernizáciou operačného traktu

17. 11. 2013

Modernizácia operačného traktu v hodnote 750 tisíc eur by mala začať na prelome roko v 2013/2014.

Text: Zuzana Sitárová

Ďalšiu významnú investíciu zaháji Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL. Modernizácia operačného traktu v hodnote 750 tisíc eur by mala začať na prelome rokov 2013/2014. Najmodernejšia dostupná technológia prinesie pacientom a personálu nemalé výhody z hľadiska komfortu a bezpečnosti. Vymenené bude kompletne celé vybavenie, pričom rekonštrukcia zasiahne už miestnosti predoperačnej prípravy pacienta – od výmeny podláh, dverí, obkladov stien až po osvetlenie.

V miestnosti predoperačnej prípravy lekárov bude kompletne nové vybavenie vrátane bezdotykových vodovodných batérií či elektrických dverí. Všetky priestory budú ľahšie dezinfikovateľné vďaka novým panelom s kvalitným povrchom. „Je možné dezinfikovať povrchy v plnej výške bez rizika problémov s elektroinštaláciou, alebo zabudovanými technológiami, keďže tieto budú celkom zakryté panelmi,“ vysvetľuje Ing. Jan Pasečný, riaditeľ spoločnosti Technicare.

Prípojné miesta, napojenia na počítačové siete a rozvody medicinálnych plynov budú zakončené v takzvaných „stropných tubusoch“. Na sále budú celkom tri tubusy Healforce. Prvý tubus má nosnosť 150 kilogramov a je plne využitý zostavou prístrojov určených na artroskopické výkony. Druhý tubus má taktiež nosnosť 150 kilogramov a obsahuje chirurgické prístroje a počítač. Tretí tubus má nosnosť 300 kilogramov a je určený pre anestéziologický prístroj, pričom umožňuje jeho elektrický zdvih. Starý anestéziologický prístroj, bude nahradený najvyšším výrobkom anglického výrobcu Penlon, s radou elektronicky riadenej ventilácie, monitorom životných funkcií a kompletnou analýzou vdychovaných anestetík a vydychovaných plynov. „Vďaka tubusu je možné manipulovať s anestéziologickým prístrojom bez nutnosti zmien v napájaní plynov a elektriky, pretože budú vyúsťovať priamo do tubusu,“ hovorí ďalej Ing. Pasečný. Takéto usporiadanie sály umožňuje personálu predovšetkým ľahšiu manipuláciu s prístrojmi a lepší prístup k operačnému poľu. Operačný stôl bude vymenený za nový elektromechanický Healforce EST-1, ktorý variabilitou svojho nastavenia umožňuje lepší prístup k pacientovi pri operáciách panvy a končatín.

Osvetlenie bude riešené veľkoplošnými LED panelmi, celoplošne umývateľnými, ktoré zabezpečia rovnomerné a kvalitné osvetlenie v celej sále. Pri voľbe osvetlenia sa, okrem kvality, myslelo aj na úsporu energií. Garantovaná doba funkčnosti je pri normálnej osemhodinovej dennej prevádzke až desať rokov. Samozrejme, je veľmi vyčerpávajúce predovšetkým pre personál podávať kvalitný výkon počas dlhšej doby pri umelom osvetlení. Preto zvolený svetelný tón minimalizuje únavu spojenú s pobytom v priestoroch bez prístupu denného svetla. Dôležitou súčasťou je celkom nové operačné svetlo taktiež v LED prevedení. „Pôjde o trojramenné prevedenie, s hlavným svetlom a satelitom, s možnosťou kalibrácie operačného poľa a taktiež s možnosťou záznamu operačného výkonu integrovanou kamerou. Tretie rameno je určené pre zavesenie monitoru na prezeranie snímok z ľubovoľného diagnostického prístroja,“ dopĺňa Ing. Pasečný.

Vybudované budú tiež nové rozvody sietí ako aj elektrické záložné zdroje, ktoré budú vykrývať potreby operačných sál v dobe prípadných výpadkov elektriny. Vzduchotechnika bude doplnená o ďalší stupeň filtrácie s vyústením nad operačným poľom, aby boli splnené požiadavky na vyššiu čistotu pre operačné sály určené pre ortopédiu a traumatológiu.

„Neustále pokračujeme v plnení nášho motta „budujeme pre váš región modernú nemocnicu rodinného typu“ a chirurgia sa stane po ukončení rekonštrukcie ďalším moderným pracoviskom spĺňajúcim nároky na špičkové zdravotnícke zariadenie. Je to pre nás ďalší významný krok vedúci k uskutočneniu cieľa – modernej zvolenskej nemocnice. V priebehu rekonštrukcie sa budeme snažiť minimalizovať prekážky v chode chirurgického oddelenia a operačné výkony by mali prebiehať v normálnom režime. Zároveň prosíme pacientov a návštevy o trpezlivosť a vopred sa ospravedlňujeme za prípadné problémy,“ hovorí riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka.