Nemocnica Zlaté Moravce

V Nemocnici Zlaté Moravce pracujú s kvalitnejšou laboratórnou technikou

5. 1. 2018

Neustálou modernizáciou sa nemocnica snaží držať krok s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Andrea Homolová

Oddelenie laboratórnej medicíny v Nemocnici Zlaté Moravce začalo pracovať s dvomi najmodernejšími analyzátormi, ktorými nemocnica zníži celkové náklady oddelenia a vykoná nadštandardný počet vyšetrení za hodinu. Novými laboratórnymi prístrojmi, biochemickým analyzátorom a imunochemickým analyzátorom, nemocnica zvýši úroveň vyšetrení, od ktorých závisí samotná diagnostika ochorenia pacienta. Obstaraním biochemického analyzátora, ktorý je najnovší z rady vysokovýkonných analyzátorov určených pre pracoviská klinickej biochémie, oddelenie zvýši užívateľský komfort a analytické možnosti. Taktiež sa znížia aj celkové náklady na prevádzku. Prístroj ponúka výkon 1200 testov za hodinu, s kapacitou 63 rôznych testov v prístroji súčasne, čím sa rozšíria možnosti diagnostiky. Obstaranie tohto prístroja otvára nové možnosti pre súčasne používané testy, ale aj pre nové testy do budúcnosti. 

„Prístroje nahradili zastarané a opotrebované staršie typy laboratórnej techniky. Sú navrhnuté tak, aby sa dokázali súčasné laboratóriá vyrovnať so zvyšujúcim tlakom na čas a produktivitu výkonov.“ uviedol vedúci lekár oddelenia MUDr. Milan Rebek. Nemocnica využitím diagnostického zariadenia, imunoanalytického systému rozšíri poskytovanie služieb, ktoré prinesú pozitíva hlavne pre pacientov. Nový prístroj je moderným diagnostickým zariadením používaným po celom svete. Vyšetruje špeciálne parametre metódami imunochemickej diagnostiky – analytami, ktorými sa diagnostikujú nádorové markery, málokrvnosť, choroby štítnej žľazy, choroby srdcového svalu a nedostatok niektorých vitamínov. Pre verejnosť je dôležité vedieť, že nádorové markery sú podstatné laboratórne ukazovatele prítomnosti zhubného novotvaru. Ide prevažne o proteínové molekuly, ktoré sú prítomné v organizme v dôsledku vzniku a vývoja malígneho procesu. Podľa výskytu ich rozoznávame na celulárne tumorové markery, ktoré sa vyskytujú sa v nádorových bunkách alebo na ich povrchu a na humorálne tumorové markery. Tie sú dokázateľné v sére a v iných telových tekutinách. Zvýšené hladiny tumorových markerov v sére a iných telových tekutinách je možné nájsť nielen pri nádorových ochoreniach, ale aj pri ochoreniach nenádorového typu a niektoré sú dokonca zvýšené pri rôznych fyziologických stavoch. 

Spokojnosť neskrýva ani riaditeľka nemocnice, ktorá na margo obnovy zdravotníckej techniky uviedla: „Obstaraním nových laboratórnych prístrojov sa vo veľkej miere zefektívni a zjednoduší práca celému tímu pracovníkov Oddeleniu laboratórnej medicíny. V neposlednom rade sa zvýši aj kvalita vyhodnocovaných vzoriek a bezpečnosť pacienta,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ing. Marta Eckhardtová, MPH. Oba analyzátory budú po kompletnej inštalácií a skúšobnom režime, ktorý práve prebieha, pripojené do nemocničného informačného systému. Oddelenie laboratórnej medicíny patrí medzi najvyťaženejšie oddelenia nemocnice. Neustálou modernizáciou sa nemocnica snaží držať krok s ostatnými nemocnicami v kraji. Nové laboratórne zariadenia budú slúžiť nielen potrebám pre vyšetrenia lekárov z nemocnice ale aj iným, neštátnym, lekárom v regióne.