NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Neurologické oddelenie získalo významné ocenenie

15. 12. 2017

Súčasný manažment starostlivosti o pacienta dosiahol uznanie v európskom meradle.

Text: Mgr. Lucia Kočková / Foto: archív Nemocnice Košice-Šaca

Ocenenie európskej spoločnosti združujúcej vedcov, lekárov a národné odborné spoločnosti pre cerebrovaskulárne ochorenia The European Stroke Organisation (ESO) bolo nemocnici udelené počas 45. slovenského a českého cerebrovaskulárneho kongresu v Košiciach. Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) je treťou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Ide o najzávažnejšie akútne ochorenie v neurológii, ktoré postihuje pacientov vo vyššom veku, nad 60 rokov, avšak v posledných rokoch pozorujeme pokles vekovej hranice a nie sú výnimkou aj pacienti vo veku 45 – 50 rokov, výnimočne aj menej. Náhla cievna mozgová príhoda je život ohrozujúci náhly stav, pri ktorom dôjde z cievnych príčin k výpadku funkcie časti mozgu.

„Príčinou je v cca 15% prasknutie cievy a krvácanie do mozgu a v cca 85% nedokrvenie určitej časti mozgu – najmä z dôvodov upchatia mozgovej tepny,“ vysvetľuje primárka neurologického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Eva Rozprávková a dodáva, že „pri zastavení prívodu krvi a tým kyslíka a dôležitých živín do mozgu, po krátkom čase niekoľkých minút dôjde o odumieraniu mozgových buniek až odumrie tá časť mozgu, ktorú daná tepna zásobuje.“ V prípade, že pacientovi nie je urýchlene poskytnutá odborná zdravotnícka pomoc, môže dôjsť k ochrnutiu a iným trvalým závažným príznakom, aj smrti. Liečba patrí do rúk neurológa a ten musí zahájiť liečbu do 4,5 hodiny od prvých príznakov ochorenia. Práve správny manažment starostlivosti o pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou, ktorý si vyžaduje viacodborovú spoluprácu, predovšetkým s roentgenológom je predmetom ocenenia ESO Angels Awards.

„Najväčším nepriateľom lekárov pri pomoci pacientom s náhlou cievnou mozgovou príhodou je čas. Preto ma teší, že naše neurologické oddelenie získalo zlatú cenu za dosiahnuté výsledky pri liečbe NCMP a verím, že bude motiváciou k ďalšiemu zlepšovaniu,“ zakončil riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA. V snahe zlepšiť povedomie verejnosti o závažnosti cievnej mozgovej príhody, usporiadalo neurologické oddelenie Nemocnice Košice-Šaca aj vzdelávacie podujatie určené širokej verejnosti v inkubátorovom dome na Školskej ulici v Moldave nad Bodvo. Starostlivosť neurologického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca je zameraná na závažné a z hľadiska ekonomického náročné skupiny ochorení, akými sú cievne mozgové príhody, záchvatové ochorenia centrálnej nervovej sústavy, vertebrogénne ochorenia, roztrúsenú mozgovomiechovú sklerózu, extrapyramídové poruchy hybnosti, nádorové ochorenia centrálneho nervového systému, nervosvalové ochorenia a bolesti hlavy.