NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Prvý mobilný robot novej generácie v nemocničnom prostredí

26. 9. 2017

Pathfinder disponuje jedinečným systémom a s unikátnou navigáciou transportuje materiál.

Text: Mgr. Lucia Kočková / Foto: Ing. Marcel Mikita

Nemocnica Košice-Šaca v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Katedrou eletrotechniky a mechatroniky slávnostne uviedli do procesu mobilného robota novej generácie, ktorý preberie časť práce zdravotníckeho personálu. Pathfinder je unikátny autonómny robot novej generácie určený na transport materiálu medzi jednotlivými pracoviskami v medicínskom prostredí. „V našej nemocnici robíme všetko preto, aby pacient a starostlivosť o neho boli na prvom mieste. V nemalej miere nám v tejto snahe napomáha moderné prístrojové vybavenie ako aj zavádzanie inovácií v medicínskej praxi. K takým sa práve dnes zaradí aj spoločný projekt nemocnice Košice-Šaca a Technickej univerzity v Košiciach,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA. Tvorcom robota je Ing. Ján Bačík, PhD. z Technickej univerzity.

„Jedinečnosť systému spočíva v jeho unikátnom navigačnom systéme, ktorý sa podobá navigačným systémom v autonómnych vozidlách. Pre svoju navigáciu využíva dáta z viacerých senzorov, ktoré sú umiestnené na jeho palube. Tieto dáta následne robot spracuje a vyhodnotí svoju pozíciu v rámci budovy vo virtuálnej mape,“ ozrejmil fungovanie samotného robota jeho tvorca. Najväčšou výhodou tohto systému je fakt, že pri implementácii robota a jeho používaní sa všetko deje virtuálne a nie sú potrebné žiadne zásahy do infraštruktúry nemocnice, akými sú umiestnenie indukčných vedení v podlahe, či lepenie rôznych typov vizuálnych navigačných čiar. „Ak chce obsluha zmeniť trasu robota, jednoducho si ju prekreslí v mapovom editore. 

Najväčšou výzvou pri zavádzaní robota do praxe bol jeho autonómny presun pomocou výťahu cez jednotlivé poschodia,“ prezradil detaily Ján Bačík. „Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE sa zaoberá výskumom v oblasti mobilnej robotiky a dlhodobo sa snaží o transfer výsledkov výskumu do praxe. Nemocnicu Košice-Šaca sme si ako partnera vybrali práve pre jej snahu zavádzať inovácie v medicíne. Našou spoločnou motiváciou bolo zníženie pracovného zaťaženia zdravotníckeho personálu,“ dodáva vedúca katedry prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. 

Pathfinder prispeje k optimalizácii interných procesov prostredníctvom automatizácie nemocničnej logistiky. „Veľmi sa teším zo spolupráce Technickej univerzity s Nemocnicou Košice-Šaca a verím, že v budúcnosti prinesú šikovní študenti a pracovníci Katedry elektrotechniky a mechatroniky ďalšie zaujímavé projekty, ktorým určite nájdeme využitie v našej nemocnici,“ uzatvára riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA. Tento unikátny transportný systém dostala nemocnica od Technickej univerzity v Košiciach do daru. Pomáhať bude zdravotníckemu personálu pri prevoze materiálu medzi jednotlivými pracoviskami nemocnice. Zdravotníci tak získajú viac priestoru pre tých, ktorí ich starostlivosť nevyhnutne potrebujú, pre pacientov nemocnice.